• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
O sile, wierze w siebie, wartości ludzi wokół i wdzięczności za każdą drobną rzecz na wykładzie zatytułowanym "Wykład bardzo motywacyjny" w Świetlicy Wiejskiej w Kijewie Królewskim opowiadał Jasiek Mela.
%PM, %20 %587 %2023 %13:%Wrz

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady

Zawiadomienie o Posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania
„Zakole Dolnej Wisły”

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” zawiadamia o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 04.10.2023 r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie o  godz. 16.00  celem oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach przedsięwzięcia:

 

2.1.1: Wzmocnienie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej (3 wnioski)

 

realizowanych w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  „Zakola Dolnej Wisły” na lata 2016-2023  zgodnie z procedurą oceny i kryteriami lokalnymi.

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość zapoznania się z materiałami i dokumentami dotyczącymi porządku posiedzenia tylko w biurze LGD „Zakole” przed posiedzeniem Rady.      

 

Porządek posiedzenia:

 1. Podpisanie listy obecności z podziałem na sektory (członkowie Rady Stowarzyszenia).
 2. Otwarcie Posiedzenia Rady Stowarzyszenia.
 3. Sprawdzenie quorum i stwierdzenie prawomocności obrad (Przewodniczący Rady Stowarzyszenia lub jego Zastępca).
 4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności.
 6. Weryfikacja powiązań osobowych i kapitałowych członków Rady LGD Zakole Dolnej Wisły z wnioskodawcami.

 

PROCERURA OCENY wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania: 19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

2.1.1: Wzmocnienie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej

 

 1. Przedstawienie wyników weryfikacji wstępnej dokonanej przez pracowników Biura.
 2. Ocena wniosków o przyznanie pomocy pod względem zgodności z LSR
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych /niezgodnych z LSR.
 4. Ocena operacji ocenionych jako zgodne z LSR pod kątem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
 5. Ustalenie kwot wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe.
 6. Podjęcie uchwał o wyborze operacji oraz w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.
 7. Zakończenie posiedzenia.

 

 

%AM, %12 %445 %2023 %09:%Wrz

Serdecznie zapraszamy na wykład !

UWAGA MIESZKAŃCY ZAKOLA !!!???
%AM, %11 %346 %2023 %07:%Wrz

CAL Unisław- sierpień - relacja

Co w sierpniu działo się podczas dyżurów Centrum Aktywności Lokalnej Zakola Dolnej Wisły w Gmina Unisław ?
 
02.08.2023 r. – Zajęcia warsztatowe - skrzaty. Praktyczne warsztaty kreatywne z wykorzystaniem materiałów kreatywnych, tkaniny, sznurka muliny. Uczestnicy warsztatów stworzyli skrzaty skandynawski. Podczas zajęć wykorzystano m.in. tkaniny, wypełniacza, sznurek bawełniany, pistolety na klej na gorąco, klej do tkanin, mulinę.
 
09.08.2023 r. - Zajęcia warsztatowe- stoper pod drzwi. Praktyczne warsztaty kreatywne z wykorzystaniem m.in. tkaniny, wypełniacza, ryżu, igły i nici, tasiemek i innych materiałów zdobniczych.
 
22.08.2023 r. - warsztaty modelarskie z gliną. Praktyczne warsztaty kreatywne z wykorzystaniem gliny modelarskiej.
 
29.08.2023 r. -lawendowe woreczki. Podczas zajęć uczestnicy uszyli woreczki wypełnione lawendą. Podczas zajęć zapewniono materiały: tkaniny, maszyny do szycia, igły i nici, ozdoby, tasiemki, nożyczki.
 
Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Power wielopokoleniowy – wzmacniamy dorosłych, aktywizujemy młodzież Zakola Dolnej Wisły" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020. Beneficjent: Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”.
#zakoledolnejwisly
Co w sierpniu działo się podczas dyżurów Centrum Aktywności Lokalnej Zakola Dolnej Wisły w Gmina Kijewo Królewskie ?
Co w sierpniu działo się podczas dyżurów Centrum Aktywności Lokalnej Zakola Dolnej Wisły w Gmina Dąbrowa Chełmińska ?
Co w sierpniu działo się podczas dyżurów Centrum Aktywności Lokalnej Zakola Dolnej Wisły w Gmina Zławieś Wielka ?
Uwaga mieszkańcy Zakola !!!!! ???
Nadszedł wrzesień, będzie się działo ?
%PM, %05 %549 %2023 %12:%Wrz

Dziękujemy za pomoc ! ♥

OSP KSRG Kijewo Królewskie dziękujemy za wpółorganizację I Zlotu MDP Zakola Dolnej Wisły!!! Wasze zaangażowanie, ciężka praca i doświadczenie pomogły nam wspólnie stworzyć to wyjątkowe wydarzenie. Jesteście wspaniali ❤️❤️❤️

To co się wydarzyło w Kijewie Królewskim w dniu 3 września z pewnością na długo pozostanie w naszej pamięci ?????? – 10 wspaniałych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych rywalizowało podczas I Zlotu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Zakola Dolnej Wisły !!!!

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie