WZORY WNIOSKÓW

Prosimy o pobranie aktualnej wersji wniosków i załączników na stronie ARIMR!!!!! -> TUTAJ

Wnioski na rozwój działalności gospodarczej znajdą Państwo w punkcie: "I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej."

Wnioski na utworzenie działalności gospodarczej znajdują się w punkcie: "II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej."

 

Strona korzysta z plików cookie