Aktualności

LGD Zakole to stowarzyszenie zrzeszające wielu wspaniałych ludzi. Jesteśmy społecznością którą łączy wspólny cel - rozwój naszego obszaru. Prócz wspólnych działań i pracy nie zapominamy o integracji, która pozytywnie wpływa na relacje w stowarzyszeniu. 8 września 2017 zorganizowaliśmy biesiadę myśliwską dla członków Zakola. Podczas imprezy nie lada atrakcją było współzawodnictwo w zawodach strzeleckich zorganizowanych przez Koło Łowieckie Bażant z Unisławia z Panem Prezesem Piotrem Karpińskim na czele. Ponadto wspólnie odwiedziliśmy Magiczny Stok w Unisławiu - nowopowstały park rozrywki na który zaprosił nas właściciel Pan Jan Kołodziej. Atrakcje na stoku zrobiły na nas duże wrażenie i wywołały wiele pozytywnych emocji :-)

Dziękujemy bardzo za pomoc w organizacji imprezy Panu Piotrowi Karpińskiemu wraz z członkami Koła Łowieckiego Bażant za udostępnienie Ośrodka Edukacji Ekologiczno Łowieckiej w Raciniewie oraz przeprowadzenie wspaniałych zawodów, Panu Jonowi Kołodziejowi za zaproszenie na Magiczny Stok i udostępnienie atrakcji, Pani Krystynie Krystyna Kasprowicz wraz z paniami z KGW w Unisławiu za pyszny poczęstunek oraz Panu Krzysztofowi Kędzierskiemu za akompaniament i ludowe przyśpiewki.

GALERIA

 

poniedziałek, 11 wrzesień 2017 12:14

Promocja Zakola podczas świąt plonów 2017

W tym roku trzykrotnie spotkaliśmy się z mieszkańcami naszego obszaru podczas imprez dożynkowych. 26 sierpnia gościliśmy w Otowicach (Gmina Dąbrowa Chełmińska), 27 sierpnia w Kijewie Królewskim, a 2 września w Unisławiu. Na naszym stoisku promocyjnym przyodzianym w klimat dawnej polskiej wsi udzielaliśmy informacji o naszej lokalnej strategii rozwoju, planowanych konkursach i celach jakie mamy do zrealizowania. Zachętą do odwiedzania naszego stoiska były swojskie specjały jakie przygotowywaliśmy na miejscu - zupa zakolanka, pyrka z gzikiem i pieczone kiełbaski. Prócz wiejskiej zagrody zapewniliśmy mieszkańcom wypoczynek z dużą dozą cennych informacji i porad na plażach obywatelskich będących elementem Planu Komunikacji. Na leżakach można było odpocząć, skosztować pysznej lemoniady i zapoznać się z materiałami dotyczącymi wdrażania naszej LSR. Najmłodszym dużą radość sprawiły kolorowe balony promocyjne.  Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację tegorocznych stoisk promocyjnych i plaż obywatelskich za wkład pracy i pozytywną energię. Szczególne ukłony kierujemy w kierunku pani Doroty Stachewicz - naszej wolontariuszki, która wykazała się szczególnym zaangażowaniem i wkładem pracy - DZIĘKUJEMY!!!!!

Zachęcamy do obejrzenia relacji fotograficznych z tegorocznych świąt plonów, w jakich wzięliśmy udział:

OTOWICE -  26 sierpnia 2017- http://zakolewisly.pl/pl/galeria/item/867-dozynki-w-otowicach-2017

KIJEWO KRÓLEWSKIE - 27 sierpnia 2017 - http://zakolewisly.pl/pl/galeria/item/864-dozynki-w-kijewie-krolewskim-2017

UNISŁAW - 2 września 2017 - http://zakolewisly.pl/pl/galeria/item/866-dozynki-w-unislawiu-02-09-2017

 

Plaże obywatelskie realizowane  są w ramach Planu Komunikacji LGD Zakole Dolnej Wisły

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

czwartek, 07 wrzesień 2017 06:25

Święto Kapusty w Brukach Unisławskich

Pokazy tradycyjnego szatkowania i kiszenia kapusty, widowiskowa parada kapuściana, przepyszne stoiska kulinarne z kapuścianymi potrawami. To tylko niektóre atrakcje, jakie czekać będą w sobotę 16 września na uczestników już VII edycji Święta Kapusty w Brukach Unisławskich. Impreza rozpocznie się o godzinie 15.00 na terenie boiska szkolnego. W urokliwym miejscu otoczonym lasem będzie też wioska ginących zawodów, stoiska z lokalnymi produktami, kapuściana wystawa fotograficzna z obchodów z minionych lat, prezentacje artystyczne zespołów wokalnych, wystąpi nawet zespół ludowy z Kenii. Działać będzie kapuściane studio fotograficzne, nie zabraknie twórców ludowych, animacji dla dzieci i propozycji książkowych.

Do tego nie zabraknie pokazów dawnej broni, przewidziano też kapuściany konkurs wiedzy z trakcyjnymi nagrodami, podczas imprezy będą również promowane projekty PROW. Dowiemy się też wiele o zdrowotnych właściwościach kapusty, ogrzejemy się przy ognisku, a do wspólnej zabawy w cygańskich rytmach porwie nas Don Vasyl z zespołem. Już teraz gorąco zapraszamy.

Organizatorzy: Gmina Unisław, Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Sołectwa Gminy Unisław

Patroni medialni: Gazeta Pomorska, Czas Chełmna, TVP3 Bydgoszcz, Polskie Radio Pik , e-chelmno.pl, Gazeta Chełmińska

Partnerzy: Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Gminy Unisław”, Gminna Biblioteka Publiczna w Unisławiu, Koła Gospodyń Wiejskich Gminy Unisław, Towarzystwo Sportowo – Kolekcjonerskie, Gmina Kijewo Królewskie, Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”, „Niech Cię Zakole”, OSP Unisław.

Sponsorzy: Unamel, Moli Milena Karczewska, Adamex, Bank Spółdzielczy w Toruniu, Hotel Imperium Apartamenty Chełmża, Agromix, Maximus Broker, Piekarnia K.S Finc, Gazmar – Stacja Paliw i Myjnia, Vega Adam Mularz, Uni – Vet Gabinet Weterynaryjny, P.P.H.U Janus, Szkoła jazdy Krause, Barilla, Ziarno, Arena Kokocko, Sklep wielobranżowy Henryk Szatkowski, Firma Handlowo-Usługowa Daniel Dudek, Sklep mięsny „Krzyś”, Auto-Service Maciej Dudek, Pośrednictwo Ubezpieczeń – Hanna Mularz, Unitrans Andrzej Dudek,  Koparki – Bartłomiej Antkiewicz, Sklep Meblowy Unisław Sławomir Zubała, Sklep spożywczo-przemysłowy Zofia Dudek, Stolmar, Kółko Rolnicze Unisław, Agro – Janus Usługi w Rolnictwie, Unitor, Pinczewscy Transport Ciężarowy Adam Pinczewski, Agrozbyt Jan Szpajda,

Uwaga. Proponowany dojazd na miejsce imprezy od strony Torunia, Bydgoszczy i Chełmna przez Unisław, a następnie drogą wojewódzką nr 550 w kierunku Kokocka. Oznakowane parkingi znajdować będą się przy drodze wojewódzkiej nr 550.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operację dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Treść opracował Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Serdecznie zapraszamy na Dożynki Powiatowo-Gminno-Parafialne, które w tym roku mieszkańcy Powiatu Chełmińskiego obchodzić będą w sobotę 2 września w Unisławiu.

Uroczystość rozpocznie o godzinie 14.00 uroczysta msza dziękczynna w unisławskim kościele. Po niej korowód dożynkowy wraz z orkiestrą przemaszeruje do parku w Unisławiu, tam o godz. 15.00 rozpoczną się obrzędy dożynkowe, rozstrzygnięte zostaną konkursy dożynkowe. Będzie widowiskowy turniej sołecki, zagra orkiestra i lokalne zespoły. Wśród dodatkowych atrakcji nie zabraknie zakątka animacji GOK-u, kiermaszu książki, oraz wystawy zwierząt hodowlanych. O godz. 16.00 na scenie zaprezentuje się zespół ludowy „Kundzia”. Od godz. 17.00 będzie możliwe bezpłatne zwiedzanie pobliskiej Astro-bazy, znajdującej się przy Zespole Szkół w Unisławiu. Na scenie w parku o 17.30 zagra zespół „Fajters”. Koncerty Gwiazd wieczoru zaplanowano o godz. 19.00 – wtedy zagra „Cleo”, z kolei o 20.30 publiczność bawić będą „Skaldowie”. Dożynkowe świętowanie zwieńczy zabawa taneczna w godzinach od 22. 00 do godz. 2.00. Zapraszamy serdecznie.

Ponadto przewidziano szereg dodatkowych atrakcji: rodzinne gry i zabawy, lunapark, warsztaty cyrkowe, darmową grochówkę, stoiska kulinarne KGW i LGD Zakole Dolnej Wisły.

Miejsce imprezy: Unisław, ul. Parkowa (park)

Informujemy iż, powiat bydgoski posiada w dyspozycji środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację następujących zadań:

1. Z zakresu rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia:
- finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu,
- przyznanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu własnego do spółdzielni socjalnej,
- dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osób na nich zatrudnionych oraz z rozpoznaniem przez służby medyczne ich potrzeb,
- dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowisk pracy osoby niepełnosprawnej,
- finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych,
- dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

Wnioski i pytania w powyższym zakresie należy kierować do Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 147, 85-950 Bydgoszcz – kontakt pod nr 052 360-43-45 lub 052 360-43-00.

2. Z zakresu rehabilitacji społecznej:
- uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
- zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych oraz dla osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
- likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
- likwidacja barier w komunikowaniu się,
- likwidacja barier technicznych,
- sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych.

Ponadto Powiat Bydgoski realizuje pilotażowy program „Aktywny samorząd”, którego celem głównym jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

Moduł I: likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
- pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
- dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
- pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby, zależnej;

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszcz pod nr 052 58-35-413.
Jednoczenie zachęcamy do śledzenia informacji na naszej stronie internetowej www.pcpr.powiat.bydgoski.bip.net.pl w zakładce „Działalność jednostki” → „Osoby niepełnosprawne”, gdzie dostępne są również wnioski i zasady postępowania przy realizacji ww. zadań finansowanych ze środków PFRON.

środa, 23 sierpień 2017 07:24

Zapraszamy na gminne święta plonów!

Wielkimi krokami zbliżają się gminne święta plonów.
Zapraszamy wszystkich z Państwa na nasze stoiska promocyjne! Skansen dawnej wsi, odpoczynek na leżaku, atrakcje dla najmłodszych oraz swojskie specjały ważone na ogniu. Pracownicy Zakola będą świadczyć również doradztwo w punkcie informacyjnym, gdzie będzie można porozmawiać o funduszach oraz skonsultować swój pomysł na projekt.
W najbliższym czasie będzie można nas spotkać:
- 26 sierpnia na Dożynkach w Otowicach,
- 27 sierpnia na Dożynkach w Kijewie Królewskim,
- 2 września na Dożynkach w Unisławiu.

poniedziałek, 07 sierpień 2017 08:30

Ważna informacja dla naszych Beneficjentów

Szanowni Państwo,

W związku z tym, iż Urząd Marszałkowski rozpoczął weryfikację pierwszych wniosków o płatność I Transzy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, w ramach poddziałania 19.2, prosimy Państwa, aby na bieżąco uaktualniali Państwo swoje dane producenta w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności prowadzonym przez Powiatowe Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W celu wypłaty pomocy w ramach I transzy, niezbędne jest, aby w ww. systemie widniały aktualne dane w tym, m.in. numer rachunku bankowego, na który mają zostać przekazane środki finansowe w ramach dofinansowania. Każda niespójność danych zapisanych w systemie ze stanem faktycznym, wstrzymuje realizację przez Agencję Płatniczą zlecenia płatności, do czasu usunięcia niezgodności w przedmiotowej bazie. Aktualizacja danych pozwoli zatem na uniknięcie opóźnień w wypłacie środków.

 

Nabór uczestników do „Kujawsko – Pomorskiej Akademii  Młodych Liderów”

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica ogłasza nabór uczestników na szkolenia w ramach projektu „Kujawsko Pomorska Akademia Młodych Liderów.”

Szkolenia skierowane są do mieszkańców obszarów wiejskich z województwa kujawsko – pomorskiego do 35 roku życia  -  członków ngo, sołtysów, radnych lub osób, które w przyszłości chcą pełnić rolę lidera lokalnego.

Szkolenia planowane są w dwóch terminach:

- grupa I: 8 – 10 września 2017 r. i  21 - 23 września 2017 r.

 - grupa II i  III - 15  - 17 września 2017 r. i  20 - 22  października 2017 r.

Rekrutacja odbywać się będzie na podstawie formularzy zgłoszeniowych przy czym pierwszeństwo do udziału będą miały osoby młode z obszarów województwa gdzie aktywność organizacji według naszych badań własnych jest najmniejsza (Projekt Inicjuj z FIO) tj. z powiatów aleksandrowskiego, lipnowskiego, radziejowskiego i mogileńskiego.

Liczba miejsc jest ograniczona. Wypełniony formularz i ankietę zgłoszeniową należy przesłać do 18 sierpnia 2017 r. (włącznie) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica 87-214 Płużnica.

Osobą do kontaktu jest Agnieszka Bernady tel. 56 687 39 09.

 

Szczegółowe informacje oraz dokumenty zgłoszeniowe można uzyskać na stronie www.trgp.org.pl w zakładce Akademia Młodych Liderów.

 

 

Informacja o wynikach wyboru operacji dokonanego przez Radę
podczas posiedzenia w dniu 6 lipca 2017 r
.

dot. konkursu nr 2/2017

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkursu nr 2/2017 na działanie w zakresie „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.” Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o wyborze operacji
 do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Zakola Dolnej Wisły ze środków PROW 2014-2020.

LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR

LISTA OPERACJI WYBRANYCH

LISTA OPERACJI WYBRANYCH 25.10.2017 R. - AKTUALIZACJA

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD Z DNIA 06.07.2017 R.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD Z DNIA 25.10.2017 R. - AKTUALIZACJA

Dokumentacja konkursowa wraz z wnioskami w dniu dzisiejszym przekazana została do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

 

POUCZENIE: Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:

 • negatywnej oceny zgodności z LSR albo
 • nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów określonej w lokalnych kryteriach wyboru albo
 • wyniku wyboru, gdzie operacja zastała wybrana, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym
  w ogłoszeniu o naborze (okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu).
 • ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana

WZÓR PROTESTU

Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od LGD
o wynikach wyboru i oceny operacji.

Złożenie protestu w biurze LGD, winno nastąpić zgodnie ze wskazaniami zawartymi w piśmie informującym o wyniku wyboru i możliwości wniesienia protestu

 

Informacja o wynikach wyboru operacji dokonanego przez Radę
podczas posiedzenia w dniu 5 lipca 2017 r
.

dot. konkursu nr 1/2017

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkursu nr 1/2017 na działanie w zakresie „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.” Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o wyborze operacji
 do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Zakola Dolnej Wisły ze środków PROW 2014-2020.

LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR

LISTA OPERACJI WYBRANYCH

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD Z DNIA 05.07.2017 R.

Dokumentacja konkursowa wraz z wnioskami w dniu dzisiejszym przekazana została do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

 

POUCZENIE: Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:

 • negatywnej oceny zgodności z LSR albo
 • nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów określonej w lokalnych kryteriach wyboru albo
 • wyniku wyboru, gdzie operacja zastała wybrana, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym
  w ogłoszeniu o naborze (okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu).
 • ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana

WZÓR PROTESTU

Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od LGD
o wynikach wyboru i oceny operacji.

Złożenie protestu w biurze LGD, winno nastąpić zgodnie ze wskazaniami zawartymi w piśmie informującym o wyniku wyboru i możliwości wniesienia protestu

 

Strona korzysta z plików cookie