Aktualności

środa, 07 wrzesień 2016 07:51

"Zakolowa" plaża w Złejwsi Małej

27 sierpnia w upalne popołudnie można było spędzić czas na „Zakolowej” plaży obywatelskiej. Tym razem gościliśmy z naszym niebieskim namiotem podczas gminnych dożynek w Złejwsi Małej. Mieszkańcy Gminy z zaciekawieniem podchodzili napić się lemoniady a przy okazji mięli możliwość dowiedzieć się czegoś na temat działalności naszej Lokalnej Grupy Działania. Największym zainteresowaniem cieszył się temat zbliżających konkursów dla przedsiębiorców. Podczas, gdy rodzice zajęci byli rozmową nt. dotacji ich pociechy nie traciły czasu korzystając z licznych atrakcji przygotowanych właśnie dla najmłodszych.

Przypominamy, że 17 września można odwiedzić nasz plażowy punkt informacyjny w Brukach Unisławskich podczas „Święta Kapusty”.

ZAPRASZaMY SERDECZNIE!

GALERIA:

20 sierpnia w Agroturystyce Gzinianka wspólnie z jej gospodarzami  gościliśmy 15 osobową reprezentację wytwórców, producentów i pasjonatów produktów lokalnych z obszaru LGD Pałuki Wspólna Sprawa. Wizyta studyjna dotyczyła projektu pn. „Stworzenie profesjonalnego stoiska regionalnego w celu promocji Pałuk oraz aktywizacji społeczności lokalnej zajmującej się kultywowaniem tradycji lokalnej” .

Prezes Krzysztof Nowacki w prezentacji ukazał wieloletnie doświadczenia Zakola w zakresie promocji produktów lokalnych. Przedstawił temat produktu lokalnego pod kątem zarówno potrzeby konsumenta, jak i oczekiwań i wymogów wobec wytwórcy/producenta.

Uczestnicy z zainteresowaniem wysłuchali również doświadczeń Jerzego Tomkiewicza gospodarza Gzinianki, który chętnie podzielił się swoją widzą i doświadczeniem w zakresie wytwarzania produktów lokalnych oraz działalności agroturystycznej.

Na zakończenie wizyty nasi goście mieli okazję spróbować lokalnych specjałów, jakie zaserwowano podczas wspólnego obiadu.

Rozpoczynamy realizację działań związanych z wdrażaniem naszej nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023. Ponieważ strategia kładzie silny  nacisk na komunikację ze społeczeństwem opracowaliśmy specjalny „plan komunikacji”, w ramach którego realizować będziemy szkolenia, spotkania w gminach, wydawać ulotki i broszury informacyjne. Już podczas letnich imprez gminnych gościnnie witają Państwa otwarte wrota namiotu Zakola Dolnej Wisły, w cieniu którego można odpocząć na leżaku bawiąc się z dziećmi. Dorośli mogą tu skorzystać z punktu informacyjnego, gdzie pracownicy Zakola prowadzą  doradztwo w sprawie funduszy dostępnych w budżecie LGD.  Dla dzieci zapewniamy kubek pysznej lemoniady oraz zabawę w piaskownicy, mega-klocki  oraz grę twister.

Pierwszą tzw. plażę obywatelską zorganizowaliśmy podczas dożynek gminnych Gminy Dąbrowa Chełmińska, jakie odbyły się 20 sierpnia w Otowicach.

Zapraszamy na kolejne imprezy gminne, gdzie będzie można porozmawiać o funduszach, skonsultować swój pomysł na projekt i odpocząć na naszej plaży obywatelskiej.

27 sierpnia – podczas dożynek Gminy Zławieś Wielka w Złejwsi Małej

17 września – podczas Święta Kapusty w Brukach Unisławskich

Do zobaczenia !!!!!!!

środa, 24 sierpień 2016 07:36

Zapraszamy na dożynki do Złejwsi Małej !!!

piątek, 19 sierpień 2016 09:49

Zapraszamy na Dożynki !!!

piątek, 05 sierpień 2016 06:50

Wyniki postępowania rekrutacyjnego

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru na wolne miejsce pracy w biurze LGD na stanowisku pracownik administracyjno – biurowy została wybrana:

Serdecznie zapraszamy na Dożynki Gminno-Parafialne, które odbędą się 21 sierpnia 2016 r. w Kijewie Królewskim.

poniedziałek, 01 sierpień 2016 09:07

Zaproszenie na rozmowy kwalifikacyjne

W związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym na stanowisko pracownika biura informujemy, iż rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w środę 3 sierpnia od godz. 15.30.

Podajemy listę osób, które przeszły pozytywnie ocenę formalną i zaproszonych na rozmowy w kolejności wpływu zgłoszeń:

1.       Kinga Korczak                                        godz. 15.30

2.       Emilia Drozd                                           godz. 15.45

3.       Monika Magdalena Wiśniewska          godz. 16.00

4.       Agata Szymborska-Kasiańczuk            godz. 16.15

5.       Weronika Staszewska                          godz. 16.30

6.       Katarzyna Sykuła-Małkowska             godz. 16.45

7.       Halina Jarocka                                      godz. 17.00

poniedziałek, 25 lipiec 2016 07:44

Walne Zebranie Członków Zakola Dolnej Wisły

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” ma zaszczyt zaprosić Państwa na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia 1 sierpnia 2016 r. o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej w Trzebczu Szlacheckim (Gmina Kijewo Królewskie)

 

Porządek obrad:

 

 1. Przywitanie wszystkich członków przez Prezesa Stowarzyszenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
 3. Wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza.
 4. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
 5. Przedstawienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.
 6. Dyskusja.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.
 8. Wolne wnioski i zapytania.

piątek, 22 lipiec 2016 06:46

Konkurs na pracownika biura

 

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW
NA WOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE LGD


Pracownik administracyjno-biurowy

(oferta skierowana do osób bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP w Chełmnie)


Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Zakole Dolnej Wisły" ogłasza nabór na stanowisko:

Pracownik administracyjno-biurowy


forma umowy: umowa o pracę na czas określony
wymiar czasu pracy: pełny etat

miejsce wykonywania pracy: ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie

godziny pracy: 7.15-15.15

 

Wymagania konieczne:

1. wykształcenie wyższe lub średnie

2. znajomość obsługi komputera, podstawowych pakietów biurowych i programów
    do obsługi internetu

3. doświadczenie zawodowe

4. znajomość zasad obsługi kancelaryjnej biura, kreatywność

5. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
 

Wymagania pożądane:

1.prawo jazdy kat. B z możliwością korzystania z własnego samochodu do celów służbowych

2.znajomość komunikatywna j. angielskiego

3. znajomość zagadnień wynikających RLKS i podejścia LEADER w stopniu pozwalającym na właściwe wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju


Główny zakres obowiązków i odpowiedzialności:

 

 1. wykonywanie czynności zleconych przez Zarząd Stowarzyszenia oraz Kierownika  Biura,
 2. obsługa administracyjna Stowarzyszenia
 3. obsługa projektów unijnych – RLKS 2014-2020
 4. organizacja przebiegu oraz realizacja szkoleń, konferencji, spotkań  i doradztwa,
 5. realizowanie działań informacyjnych i doradczych w zakresie możliwości finansowania działań objętych LSR,
 6. inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć mających na celu animację lokalną, wsparcie grup defaworyzowanych i aktywizację mieszkańców obszaru LSR,
 7. realizacja zadań związanych z naborami wniosków o dofinansowanie,
 8. utrzymanie czystości Biura LGD
 9. prowadzenie innych spraw wynikających z potrzeb funkcjonowania Biura LGD oraz wykonywanie bieżących poleceń przełożonego nie wynikających z zakresu zadań i czynności
  a wynikających z żywotnego interesu Stowarzyszenia i realizacji zadań statutowych,
 10. przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej w myśl art.211 Kodeksu Pracy oraz do dbanie o czystość i higienę na stanowisku pracy,
 11. przestrzeganie Ustawy o rachunkowości, zamówieniach publicznych i Ustawy o  ochronie danych osobowych oraz innych przepisów prawa i aktów wewnętrznych.
 12. obowiązek zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywanym zakresem czynności na stanowisku pracy zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa.


Wymagane dokumenty:
1.    List motywacyjny.
2.    Życiorys zawodowy (CV).
3.    Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
4.    Kserokopia dokumentów potwierdzających staż pracy.
5.    Dokument potwierdzający znajomość języków obcych - fakultatywnie
6.    Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
7.    Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2014 r., poz.1182 ze zm)

 

Wymagane dokumenty należy dostarczyć osobiście bądź też przesłać pocztą do Biura Lokalnej Grupy Działania "Zakole Dolnej Wisły" z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko pracownik biura"
w terminie do 29 lipca do godz. 15:00 (decyduje data wpływu do biura LGD) na adres:

Lokalna Grupa Działania "Zakole Dolnej Wisły"
ul. Chełmińska 7b
86 -253 Kijewo Królewskie
Aplikacje, które wpłyną do Biura LGD powyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. Nie przyjmujemy dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną. Dodatkowe informacje: tel: (56) 676 44 36, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na stronie internetowej www.zakolewisly.pl zostanie umieszczona lista osób spełniających wymogi formalne wraz z podaniem terminu i miejsca przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje związane z naborem będą przekazywane kandydatom drogą mailową.

 

 

Kijewo Królewskie, dnia 22.07.2016 r.   

Strona korzysta z plików cookie