Aktualności

poniedziałek, 21 wrzesień 2015 11:11

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” ma zaszczyt zaprosić Państwa na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia 23.09.2015 r. o godzinie 16.30 w budynku  GOPS w Złejwsi Wielkiej (świetlica integracyjna), ul. Słoneczna 28, 87-134 Zławieś Wielka

Prezes

Lokalnej Grupy Działania

“ Zakole Dolnej Wisły”

 

(-) Krzysztof Nowacki

Spotkanie z mieszkańcami Gminy Zławieś Wielka reprezentującymi sektor społeczny, publiczny i gospodarczy odbyło się w sali Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Uczestnicy konsultacji aktywnie włączli się do dyskusji na temat przyszłych działań realizowanych w ramach Loklanej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 zgłaszając propozycje zakresów tematycznych, jakie należałby ująć w tym dokumencie.

WIĘCEJ

piątek, 28 sierpień 2015 21:12

MOBILNE PUNKTY KONSULTACYJNE

Szanowni Państwo informujemy, iż podczas dożynek gminnych w gmianch: Kijewo Królewskie, Unisław i Zławieś Wielka w dniu 29 sierpnia 2015 r. będa funkcjonowały mobilne punkty konsultacyjne oznaczone tabliczkami, gdzie będzie można podzielić się swoimi opiniami na temat przyszłej LSR, jak również wypełnić kwestionarusz konsultacyjny.

ZAPRASZAMY!!!

Podczas spotkania, jakie odbyło się w sali narad Urzędu Gminy  uczestnicy pracowali nad analizą słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń dotyczących obszaru Gminy Kijewo Królewskie. Analizie poddane zostały również grupy defaworyzowane oraz kryteria wyboru operacji w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Więcej

W Unisławiu mieszkańcy zainteresowani rozwojem swojej gminy z udziałem środków unijnych w ramach RLKS-u przybyli na spotkanie, które odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury.

Więcej

17 sierpnia 2015 r. salę narad Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska wypełnili mieszkańcy zainteresowani udziałem w pracach nad nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2016-2023.

Pod okiem moderatorów dyskutowano nad takimi zagadnieniami jak: analiza SWOT, kryteria wyboru operacji, grupy defaworyzowane.

Reprezentanci poszczególnych sektorów pracowali w grupach nad określeniem najważniejszych zagadnień, które należy ująć w przyszłej LSR.

WIĘCEJ

12 sierpnia na sali Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Boluminie otworzyliśmy kolejny etap procesu włączenia mieszkańców w budowę nowej lokalnej strategii rozwoju.

WIĘCEJ

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu za pomocą kwestionariusza internetowego, który można wysłać on-line:

WYPEŁNIJ KWESTIONARIUSZ ON LINE

można również wypełnić ankietę w wersji wydrukowanej:

KWESTIONARIUSZ  WERSJA DO WYDRUKOWANIA

Więcej o konsultacjach  TU

 

CHCESZ  MIEĆ  WPŁYW  NA PODZIAŁ  ŚRODKÓW z UE w TWOJEJ  GMINIE?

                                                           czy

                           WOLISZ ABY  DECYDOWALI  INNI ????

 

Szanowni Państwo,

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych udziałem w kształtowaniu swojego otoczenia w najbliższych latach do udziału w spotkaniach organizowanych w gminach,
podczas których przeprowadzane będą wywiady dotyczące m.in. potrzeb mieszkańców, jak i ich pomysłów na rozwiązanie problemów na wsi.

Spotkania przeprowadzane będą w celu uzyskania informacji o aktualnej sytuacji społecznej i gospodarczej obszaru. Poświęcone będą analizie
słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń, grup defaworyzowanych,  celów i wskaźników LSR, określających  kierunki wsparcia i założenia rozwoju
naszego terenu jakie należy  uwzględnić w tworzonej Strategii.

Państwa czynny udział w przygotowaniu strategii dziś, pozwoli realizować zamierzone projekty
z dofinansowaniem wramach środków unijnych - jutro.

 

Serdecznie zapraszamy społeczne aktywistki Zakola Dolnej Wisły do udziału w projekcie "Akademia Liderek Zakola Dolnej Wisły"!!!!

W projekcie mogą wziąć udział Panie, które wykazały się dotychczas inicjatywami na rzecz społeczności lokalnych, potwierdzeniem tego jest odpowiednia rubryka formularza rekrutacyjnego poświęcona doświadczeniu.

Strona korzysta z plików cookie