Aktualności

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu za pomocą kwestionariusza internetowego, który można wysłać on-line:

WYPEŁNIJ KWESTIONARIUSZ ON LINE

można również wypełnić ankietę w wersji wydrukowanej:

KWESTIONARIUSZ  WERSJA DO WYDRUKOWANIA

Więcej o konsultacjach  TU

 

CHCESZ  MIEĆ  WPŁYW  NA PODZIAŁ  ŚRODKÓW z UE w TWOJEJ  GMINIE?

                                                           czy

                           WOLISZ ABY  DECYDOWALI  INNI ????

 

Szanowni Państwo,

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych udziałem w kształtowaniu swojego otoczenia w najbliższych latach do udziału w spotkaniach organizowanych w gminach,
podczas których przeprowadzane będą wywiady dotyczące m.in. potrzeb mieszkańców, jak i ich pomysłów na rozwiązanie problemów na wsi.

Spotkania przeprowadzane będą w celu uzyskania informacji o aktualnej sytuacji społecznej i gospodarczej obszaru. Poświęcone będą analizie
słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń, grup defaworyzowanych,  celów i wskaźników LSR, określających  kierunki wsparcia i założenia rozwoju
naszego terenu jakie należy  uwzględnić w tworzonej Strategii.

Państwa czynny udział w przygotowaniu strategii dziś, pozwoli realizować zamierzone projekty
z dofinansowaniem wramach środków unijnych - jutro.

 

Serdecznie zapraszamy społeczne aktywistki Zakola Dolnej Wisły do udziału w projekcie "Akademia Liderek Zakola Dolnej Wisły"!!!!

W projekcie mogą wziąć udział Panie, które wykazały się dotychczas inicjatywami na rzecz społeczności lokalnych, potwierdzeniem tego jest odpowiednia rubryka formularza rekrutacyjnego poświęcona doświadczeniu.

W „Akademii Liderek Zakola Dolnej Wisły” -  dodamy paniom skrzydeł do działania.

 

 

Miej wpływ na swoje otoczenie w perspektywie finansowania unijnego 2014-2020 !!!

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” kontynuuje proces budowy lokalnej strategii rozwoju, która będzie obejmowała m.in. cele oraz zakresy wsparcia obszarów wiejskich ze środków unijnych w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w perspektywie 2014-2020. W związku z tym zaplanowaliśmy szereg działań mających na celu włączenia mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji społecznych i sektora publicznego do tego procesu, gdyż strategia ma mieć charakter partycypacyjny. Zachęcamy zatem wszystkich zainteresowanych udziałem w kształtowaniu swojego otoczenia w najbliższych latach do udziału w spotkaniach, podczas których przeprowadzane będą wywiady dotyczące m.in. potrzeb mieszkańców, jak i ich pomysłów na rozwiązanie problemów na wsi.

Pierwsze spotkanie ogólne – dla mieszkańców gmin Kijewo Królewskie, Unisław, Dąbrowa Chełmińska i Zławieś  Wielka odbędzie się  12 sierpnia w miejscowości Bolumin na sali wiejskiej.(G. Dąbrowa Chełm.) w godz. 12.00 - 14.00

środa, 05 sierpień 2015 13:59

PUNKT KONSULTACYJNY NOWEJ LSR

 

Szanowni Państwo informujemy, iż w poniedziałki i czwartki w godz. 7.15-15.15  w biurze Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” (ul. Chełmińska 7b, Kijewo Królewskie) prowadzony jest PUPUNKT KONSULTACYJNY nowej lokalnej strategii rozwoju.

Zachęcamy mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje społecznych oraz przedstawicieli sektora publicznego do włączenia się we wspólne opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju  na lata 2014-2020  (LSR) poprzez wyrażenie swojej opinii, pomysłów, bądź też wskazanie obszarów tematycznych do ujęcia w nowej lokalnej strategii rozwoju. Przyszła strategia ma służyć wszystkim mieszkańcom obszaru Zakola Dolnej Wisły, dlatego liczymy na Państwa pomoc w spełnieniu tego celu.

środa, 05 sierpień 2015 13:08

Otrzymaliśmy Certyfikat jakości NGO +

Z przyjemnością informujemy, iż nasza Lokalna Grupa Działania w ramach projektu "Razem łatwiej: sieciowanie organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim"  pozytywnie przeszła proces oceny w zakresie spełniania standardów formalno-prawnych, finansowo-rachunkowych, zarządzania, etyki organizacyjnej, komunikowania się z otoczenim, planowania srategicznego oraz współpracy z samorządem. 18 czerwca 2015 r. podczas uroczystej gali zorganizowanej przez realizatorów projektu z  Ośrodka TŁOK w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodziezy w Toruniu otrzymaliśmy Certyfikat Jakości NGO + oraz pamiątkową szklaną statuetkę.

Link do strony TŁOK-a

czwartek, 23 lipiec 2015 06:09

W dniu 23 lipca 2015 biuro nieczynne

Informujemy, iż w dniu 23 lipca 2015 biuro LGD "Zakole Dolnej Wisły" będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy

 

środa, 15 lipiec 2015 07:04

Gmina Zławieś Wielka członkiem Zakola

W dniu 14 lipca b.r. odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania "Zakole Dolnej Wisły". Zebrani przyjęli uchwałę zmieniającą statut LGD. Najistotniejszą zmianą było wystąpienie gminy Pruszcz, którą zastąpiła gmina Zławieś Wielka. W trakcie spotkania odbyły się też wybory uzupełniające do Zarządu. Miejsce Aliny Malanowskiej z gminy Pruszcz zajął Krzysztof Rak z gminy Zławieś Wielka.

piątek, 19 czerwiec 2015 11:24

Warsztaty w Gziniance

W dniu 19 czerwca 2015 r. odbyło się w gospodarstwie agroturystycznym GZINIANKA się szkolenie warsztatowe p.t. "Obyczaje, rękodzieło i kulinarne dzidzictwo Słowian". Szkolenie finansowane było ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Strona korzysta z plików cookie