czwartek, 30 kwiecień 2015 10:10

Konkurs plastyczny "Dzieci widzą, że w Zakolu się dzieje"

Oceń ten artykuł
(1 Głosuj)

Serdecznie zapraszamy najmłodszych mieszkańców Zakola Dolnej Wisły do udziału w konkursie plastycznym zatytułowanym: „Dzieci widzą, że w Zakolu się dzieje”.

Do wygrania nowoczesne TABLETY!!!!!

W konkursie mogą wziąć udział dzieci w dwóch kategoriach wiekowych 6-9 lat i 10-13 lat
z terenu gmin: Pruszcz, Unisław, Kijewo Królewskie oraz Dąbrowa Chełmińska.

Warunkiem udziału w konkursie jest  złożenie gotowej pracy wraz z kartą zgłoszenia do 31 maja 2015 r.
w sekretariacie szkoły lub placówki kulturalno-oświatowej do jakiej uczęszcza dziecko lub w biurze Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”.

Ocenie będą podlegały prace plastyczne wykonane technikami : rysunek kredką, tuszem, węglem, flamastrem, malarstwo na papierze, collage (kolaż),wydzieranka - do wyboru przez uczestnika konkursu. Format prac plastycznych nie mniejszy jak A4, nie większy jak A3.

Tematyka prac  -  dziecięce wyobrażenie na temat projektów zrealizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (lista projektów zrealizowanych w poszczególnych gminach stanowi załącznik do regulaminu).

Sześciu uczestnikom konkursu (po trzy osoby z każdej kategorii wiekowej), których prace zdobędą najwyższą liczbę punktów zostaną wręczone atrakcyjne nagrody rzeczowe – tablety oraz dyplomy.

Celem konkursu jest  promocja projektów zrealizowanych na terenie gmin LGD Zakole Dolnej Wisły ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, popularyzacja wiedzy na temat działalności LGD, edukacja młodego pokolenia, wzbudzenie zainteresowania tym co się dzieje w  najbliższym otoczeniu oraz kształtowanie wyobraźni dzieci poprzez prace plastyczne. 

Więcej szczegółów znajduje się w Regulaminie Konkursu, z którym prosimy się dokładnie zapoznać.

Lista projektów, które będą przedmiotem dziecięcych prac

Konkurs współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” PROW 2007-2013

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w Obszary
  Wiejskie”

Czytany 2518 razy

Strona korzysta z plików cookie