Kryteria oceny

Niniejsze kryteria lokalne opracowano przed złożeniem wniosku o wybór LSR, w grudniu 2015 r.

Obecnie trwają prace na ich aktualizacją i akceptacją przez Zarząd Województwa.

Poprawne kryteria zostaną opublikowane po akceptacji ich przez ZW.

Strona korzysta z plików cookie