Kryteria oceny

Kryteria lokalne dla przedsięwzięć: 

1.1.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw

1.1.2 Rozwój przedsiębiorstw

2.1.1: Wzmocnienie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej oraz 2.1.2: Wzmocnienie rozwoju infrastruktury komunikacyjnej poprawiającej spójność terytorialną

 

  

 

Poniższe kryteria lokalne opracowano przed złożeniem wniosku o wybór LSR, w grudniu 2015 r.

Obecnie trwają prace na ich aktualizacją i akceptacją przez Zarząd Województwa.

 

Strona korzysta z plików cookie