• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Baner Smart 2

03/06/2019 - 08:54

Inteligentne Specjalizacje w Promocji Lokalnego Dziedzictwa - O PROJEKCIE

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Projekt zakłada opracowanie Kodeksu Dobrych Praktyk w zakresie innowacyjnych metod promocji lokalnego dziedzictwa.

Podstawą do opracowania Kodeksu będą warsztaty zorganizowane w celu wypracowania katalogu inteligentnych specjalizacji (Smart Specialisation - Wikipedia „Inteligentne specjalizacje – dziedzina życia gospodarki lub nauki stanowiąca nową, rozwojową specjalizację gospodarczą, która opiera się na wykorzystaniu unikalnych zasobach naturalnych regionów, połączeniu różnych branż, zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Inteligentne specjalizacje mają na celu doprowadzić do powstania nowych rynków aktywności gospodarczej, modernizacji oraz podniesieniu konkurencyjności regionów) w zakresie promocji lokalnego dziedzictwa. Katalog ten posłuży za wzór do naśladowania osobom zajmującym się promocją, zachowaniem i komercjalizacją lokalnego dziedzictwa, wytwórcom lokalnych produktów, osobom działającym w obszarze turystyki, rozrywki itp. opartych na lokalnych, unikalnych zasobach. Wprowadzenie innowacyjnych, inteligentnych rozwiązań w obszarze dziedzictwa lokalnego doprowadzi do wzrostu konkurencyjności obszaru oraz ochrony i zachowania historycznych i przyrodniczych walorów części województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Cele: zwiększenie wartości lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

Grupa docelowa

Grupą docelową będą głównie lokalni liderzy, animatorzy i przedsiębiorcy, w tym członkowie LGD, producenci produktów lokalnych, osoby działające w dziedzinie ochrony dziedzictwa lokalnego, w tym osoby defaworyzowane (głównie kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby młode: poniżej 40 roku życia, osoby starsze: powyżej 50 roku życia). Osoby te muszą być zamieszkałe na obszarze obu polskich LGD objętych operacją lub być pracownikami instytucji, przedsiębiorstw lub innych podmiotów mających siedzibę lub oddział na tym obszarze.

ZADANIA W PROJEKCIE:

 1. Wykonanie podstrony www każdego z partnerów.
 2. Wizyta studyjna na Łotwie.
 3. Wizyta studyjna w Chorwacji.
 4. Wizyta studyjna w Polsce.
 5. Zorganizowanie 3 warsztatów z "Kodeksu Dobrych Praktyk" na Łotwie, w Polsce i Chorwacji.
 6. Organizacja warsztatów „Design Thinking w promocji lokalnego dziedzictwa”.
  Design Thinking to metoda tworzenia innowacyjnych produktów i usług w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników.
 7. Organizacja szkolenia „Branding marki” w promocji lokalnego dziedzictwa.
 8. Skład i wydruk Kodeksu Dobrych Praktyk. Format: A5, objętość: ok 40-50 stron + okładka, Papier: okładka: kreda mat 200 g, środek: kreda mat 135 g, Druk: 4x4, Oprawa: klejona z grzbietem, Uszlachetnienie: folia mat na okładkę + UV miejscowo na zewnętrznej stronie okładki, Nakład: - 1000 szt, wykonanie min. 10 infografik (wizualizacja danych) ilustrujących materiał opracowania. Oprawa graficzna: design’nerskie połączenie tradycji z nowoczesnością.
 9. Wykonanie materiałów promocyjnych.
 10. Organizacja imprezy promującej cel i działania projektu: Sobótka Folk Festival.

INNOWACYJNOŚĆ

Projekt zakłada wypracowanie Kodeksu Dobrych Praktyk w zakresie promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego (w tym produktów lokalnych) przy pomocy nowoczesnych i innowacyjnych metod.

Lokalne Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” i „Vistulla Terra Culmensis Rozwój przez Tradycję” od 10 lat prowadzą intensywną promocję lokalnego dziedzictwa przy pomocy tradycyjnych metod. Jako, że trzon tego dziedzictwa stanowią produkty tradycyjne, to metody promocji dotychczas stosowane przystosowane były do historycznego wizerunku produktów (drewniane stragany, jutowe stroje, „siermiężny” i rustykalny charakter oprawy marketingowej). Tradycyjne były też metody promocji: targi, pokazy, foldery, ulotki. Najskuteczniejszą metodą reklamy produktów pozostawała zwykle „poczta pantoflowa” czyli metoda polecenia produktu przez znajomego.

Z czasem lokalni wytwórcy oraz osoby zajmujące się promocją dziedzictwa historycznego i przyrodniczego obszaru, zaczęli obserwować po początkowym boom’ie na „lokalność” oznaki stagnacji czy nawet spadku zainteresowania wiejską tradycją. Rodziły się w nich potrzeby „odświeżenia” wizerunku tradycyjnych produktów, opakowania ich w nowoczesny design, zastosowanie nowych technologii oraz poznania nowoczesnych metod promocji i sprzedaży. Przykładem były tu choćby muzea, których oferta składa się z historycznych pamiątek ale eksponowana jest coraz częściej w oprawie multimedialnej, stanowiącej formę atrakcyjną dla młodego pokolenia.

Stąd też powstał pomysł na projekt współpracy, stwarzający warunki do opracowania zestawu takich dobrych praktyk w zakresie nowoczesnej promocji, gotowych do wykorzystania przez każdego z wytwórców regionu. Wartością dodaną projektu ma być aspekt wymiany doświadczeń z przedstawicielami innego kraju i innego kręgu kulturowego.

Projekt w swoich założeniach wpisuje się w ideę „inteligentnych specjalizacji” województwa kujawsko-pomorskiego, które zakładają włączanie tradycji i tożsamości kulturowej w nowoczesność dzięki innowacyjnym pomysłom, kreatywnym i nowatorskim rozwiązaniom, wzmacnianie regionalnych marek i tradycji, poprzez wprowadzanie innowacyjnych modeli biznesowych oraz umiędzynarodowieniu przedsiębiorstw funkcjonujących w obszarze IS, w efekcie czego doprowadzenie do wzrostu konkurencyjności województwa kujawsko-pomorskiego (m.in. powstawanie nowych miejsc pracy i nowych technologii, wzrost PKB regionu, wzrost atrakcyjności turystycznej regionu)”.

„Inteligentnie” (SMART) wypromowane dziedzictwo lokalne to innowacyjna turystyka i rekreacja, zakładająca wykorzystywanie biointeligentnych i ekoinnowacyjnych rozwiązań w obszarze dziedzictwa kulturowego ściśle związanego z ochroną walorów przyrodniczych i naturalnych zasobów kultury.

Oddziaływanie projektu zwiększy się jeszcze dzięki zaangażowaniu trzech ośrodków naukowych (szkół wyższych) w Polsce, na Łotwie i w Chorwacji.

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Publikacja opracowana przez Lokalną Grupę Działania „Zakole Dolnej Wisły” oraz Lokalną Grupę Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Czytany 2459 razy Ostatnio zmieniany 03/04/2020 - 13:01
Więcej w tej kategorii: Wizyta Studyjna na Łotwie »

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie