• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Aktualności

Pierwsze spotkanie konsultacyjne nowej LSR na lata 2023-2029 już za nami. Wczoraj mieszkańcy Gminy Kijewo Królewskie podczas wywiadów połączonych z warsztatami roboczymi podzielili się z nami swoimi potrzebami, opowiedzieli o problemach, jakie należy niwelować na obszarze gminy z wykorzystaniem środków unijnych w nowej perspektywie finansowania. Pojawiły się również pomysły projektów oraz inicjatyw, które mogą przynieść pozytywne zmiany w zakresach stanowiących obecnie obszary problemowe.
Dziękujemy serdecznie uczestnikom spotkania za liczne przybycie oraz aktywny udział w dyskusji.
„Jestem tym kim jestem, dzięki innym” . O sile, wierze w siebie, wartości ludzi wokół i wdzięczności za każdą drobną rzecz na wczorajszym wykładzie zatytułowanym "Jak przezwyciężyć trudności w życiu i pracy społecznej" w Gminnym Ośrodku Kultury w Górsku opowiadał Jasiek Mela.
Ten pełen pasji podróżnik i działacz społeczny na przykładzie historii swojego życia pokazał, że mimo trudności nie powinniśmy szukać wymówek, a ograniczenia są głęboko w nas, zaś niepełnosprawność to tylko stan umysłu.
W tym wyjątkowo inspirującym spotkaniu wzięli udział lokalni liderzy z obszaru naszej LGD oraz partnerskiej LGD Vistula-Terra Culmensis. Będzie ono z pewnością mobilizacją do podejmowania nowych wyzwań oraz wzmocnieniem wiary we włane możliwości wśród uczestników projektu współpracy.
Dziękujemy serdecznie za pomoc w organizacji wydarzenia Dom Kultury w Górsku ❤️
Zadanie zrealizowane w ramach projektu współpracy realizowanego przez Lokalna Grupa Działania "Zakole Dolnej Wisły" oraz LGD Vistula-Terra Culmensis pod tytułem "Ożywienie świetlic wiejskich w oparciu o liderów i tożsamość lokalną".
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 PROW 2014-2020.
Dzięki środkom uzyskanym w ramach projektu Działaj Lokalnie wdrażanego przez naszą Lokalną Grupę Działania ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w Kijewie Królewskim odbył się koncert kwartetu smyczkowego Virtuoso.
Koncert został zrealizowany w ramach projektu grupy nieformalnej Koło Emerytów i Rencistów w Kijewie Królewskim przy Gminny Ośrodek Kultury w Kijewie Królewskim pod tytułem "Z Seniorem Za Pan Brat".
piątek, 30 wrzesień 2022 08:38

Tworzymy bazę kontaktową NGO

Zapraszamy organizacje pozarządowe z obszaru działania naszej LGD (Gminy Dąbrowa Chełmińska, Kijewo Królewskie, Unisław, Zławieś Wielka) do zgłaszania się do "Bazy NGO Zakola Dolnej Wisły" jaką tworzymy w celu usprawnienia komunikacji oraz współpracy
Baza ułatwi nam przekazywanie na bieżąco informacji o działaniach LGD, w tym konkursach organizowanych przez nas jak również inne organizacje grantodawcze.
Aby zgłosić się do naszej bazy należy przesłać maila zatytułowanego "Zgłoszenie do Bazy NGO" a w jego treści wpisać następujące informacje:
1. Nazwa organizacji
2. Status prawny (np. fundacja, stowarzyszenie rejestrowe, stowarzyszenie zwykłe, KGW zarejestrowane w ARiMR)
3. Adres organizacji
4. Dane osób reprezentujących organizację zgodnie z KRS czy rejestrem Starosty
5. Dane kontaktowe do osób, które działają w imieniu organizacji.
Bądźmy w kontakcie !!!!
Dzięki środkom uzyskanym w ramach projektu Działaj Lokalnie wdrażanego przez naszą Lokalną Grupę Działania ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w Płutowie ( Gmina Kijewo Królewskie ) odbyły się warsztaty dla mieszkańców.
Uczestnicy warsztatów wykonali własne Lasy w Słoikach.
Warsztaty zostały zrealizowane w ramach projektu grupy nieformalnej Aktywne Płutowo od tytułem "Aktywne Płutowo- róbmy swoje!"
Warsztaty przeprowadziła Tęczowe Animacje- Paulina Gwadera ☺

Szanowni Państwo,


trwa proces badania ewaluacyjnego dotyczącego  Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”  oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Zakola Dolnej Wisły  (LSR) na lata 2016-2023.

Celem ewaluacji jest ocena jakości funkcjonowania LGD oraz efektów końcowych wdrażania Strategii, czyli m.in. tego  jak wpłynęła ona na jakość życia mieszkańców w równych sferach i  zakresach tematycznych.

♦ Pierwszym etapem ewaluacji były wywiady telefoniczne, do których losowo zostali wybrani beneficjenci, wnioskodawcy oraz członkowie organów naszego Stowarzyszenia.


♦ Kolejnym etapem było spotkanie -  zogniskowane wywiad grupowy - wybrane  osoby/reprezentanci różnych instytucji wzięli udział w takim spotkaniu, które odbyło się 23 sierpnia 2022 r. w Biurze LGD.


♦  Obecnie prowadzimy badania ankietowe pt: Poziom satysfakcji mieszkańców - ankieta skierowana jest do mieszkańców naszej LGD w celu  wyrażenia opinii na temat warunków życia w swojej  gminie.


Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą podsumowaniu wdrażania LSR , jak również będą pomocne przy planowaniu nowej LSR na lata 2023-2029.

 

Zapraszamy do wypełnienia ankiety w terminie do 31 października 2022 r.

 

ANKIETA – LINK:  https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=c6048ccd&&b=772b1c2b6&&c=adfc6bd3

 

 

                                                                               Z góry dziękujemy za udział w badaniu

                                                                                        Zarząd LGD Zakole Dolnej Wisły

poniedziałek, 26 wrzesień 2022 10:41

Działaj Lokalnie - warsztaty magnesowe w Płutowie

Dzięki środkom uzyskanym w ramach projektu Działaj Lokalnie wdrażanego przez naszą Lokalną Grupę Działania ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w Płutowie (Gmina Kijewo Królewskie) odbyły się warsztaty dla dzieci.
Podczas warsztatów dzieci stworzyły własne magnesy na lodówkę.
Warsztaty zostały zrealizowane w ramach projektu grupy nieformalnej Aktywne Płutowo pod tytułem "Aktywne Płutowo- róbmy swoje!"
Warsztaty przeprowadziła Tęczowe Animacje- Paulina Gwadera.
poniedziałek, 26 wrzesień 2022 10:39

Mobilny punkt konsultacyjny - Gmina Kijewo Królewskie

W minioną niedzielę podczas II Festiwalu Strażackich Orkiestr Dętych w Kijewie Królewskim na naszym stoisku promocyjnym prowadziliśmy badania ankietowe przygotowujące do tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.
Nasz mobilny punkt informacyjny odwiedziło bardzo wiele osób, które chętnie podzieliły się swoimi opiniami m.in. na temat jakości życia oraz potrzeb związanych z rozwojem obszaru swojej gminy.
Na odwiedzających nasze stoisko czekały swojskie pyszności i niespodzianki z naszym logo ?
 
 
 
 
 
 
Rozpoczęliśmy prace nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029. Jest to najważniejszy dokument, określający charakter obszaru LGD oraz podstawowe kierunki jego rozwoju.
Jednym z istotnych elementów opracowania strategii, zgodnie ze wskazaniami Unii Europejskiej, jest udział społeczności lokalnej w określaniu potrzeb i problemów danego obszaru oraz formułowaniu celów i planowanych przedsięwzięć, które będą miały szansę realizacji ze środków unijnych w nowym okresie programowania 2023-2027. W tym celu w październiku organizowane będą spotkania konsultacyjne z mieszkańcami i instytucjami w formie wywiadów grupowych (tzw. fokusy) z elementami „burzy mózgów” połączone z warsztatami roboczymi, z przedstawicielami sektora społecznego, publicznego i gospodarczego reprezentującymi gminy : Kijewo Królewskie, Unisław, Dąbrowa Chełmińska i Zławieś Wielka. Chcielibyśmy aby spotkania miały luźny charakter i przebiegały w przyjaznej atmosferze. Żadnych pomysłów nie odrzucamy!
Na spotkania konsultacyjne (harmonogram przedstawiamy poniżej) zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe (KGW, OSP), instytucje publiczne, przedstawicieli sołectw i zachęcamy do zgłaszania swoich sugestii dotyczących kierunków rozwoju Zakola Dolnej Wisły. W lokalnej strategii rozwoju znajdą się propozycje projektów ww. grup, które będą miałę szansę realizacji z budżetu LGD „ Zakole Dolnej Wisły” przez następne 7 lat.
W ramach planu włączenia społeczności w proces tworzenia partycypacyjnej strategii zaplanowano również inne formy konsultacji – badania ankietowe w formie kwestionariuszy oraz w wersji ankiety internetowej, ponadto w Biurze LGD w Kijewie Królewskim prowadzony jest punkt konsultacyjny - mieszkańcy mają możliwość dzielenia się swoimi pomysłami, uwagami oraz sugestiami. Serdecznie zapraszamy na spotkania i do naszego biura. To co zaplanujemy dziś, wpłynie na rozwój naszego obszaru w ciągu kolejnych lat.
Harmonogram spotkań konsultacyjnych
05.10.2022 godz. 16.30 – Kijewo Królewskie (biuro LGD)
06.10.2022 godz. 16.30 – Dąbrowa Chełmińska (Urząd Gminy)
17.10.2022 godz. 16.30 – Zławieś Wielka (sala GOPS)
18.10.2022 godz. 16.30 – Unisław ( GOK)
Więcej informacji na temat procesu konsultacji można zaleźć na stronie www.zakolewisly.pl
Podczas Święta Kapusty w Brukach Unisławskich na naszym stoisku promocyjnym prowadziliśmy badania ankietowe przygotowujące do tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.
Nasz mobilny punkt informacyjny odwiedziło bardzo wiele osób, które chętnie podzieliły się swoimi opiniami m.in. na temat jakości życia oraz potrzeb związanych z rozwojem obszaru swojej gminy.
Na odwiedzających nasze stoisko czekały swojskie pyszności i niespodzianki z naszym logo ?
Strona 1 z 78

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie