Aktualności

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie Oddział w Olecku zaprasza wszystkich chętnych na organizowane webinarium pt. ,,Produkcja i sprzedaż żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego”. Webinarium odbędzie się zdalnie, przez internet.

Termin realizacji: 23 września 2020 r., godz. 10:00.

Celem szkolenia jest poznanie:

  • procedur rejestracji, zasad produkcji i sprzedaży rolniczych produktów żywnościowych z zachowaniem wymogów sanitarno-epidemiologicznych oraz weterynaryjnych,
  • prawno-podatkowych uwarunkowań sprzedaży żywności przez rolników w ramach RHD w świetle prawa podatkowego,
  • możliwości finansowania pozarolniczej działalności gospodarczej i inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój w ramach PROW 2014-2020,
  • dobrych przykładów działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich stosowanych w ramach RHD w praktyce.

Do udziału w webinarium zapraszamy przede wszystkim rolników, domowników rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, doradców rolniczych, przedstawicieli samorządów lokalnych i organizacji pozarolniczych.

Organizator:  Maria Kapuścińska, Specjalista Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki. Telefon: 665 892 311, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Serdecznie zapraszamy do wcześniejszej rejestracji i wypełnienia formularza rejestracyjnego  z wykorzystaniem podanego linku rejestracyjnego:

 https://forms.gle/gsZfoHVuc6dFw24x5 

 

Podczas rejestracji podają Państwo adres e-mail na, który będzie wysłany link by móc uczestniczyć w wyżej wymienionym szkoleniu.

 

 

PROGRAM WEBINARIUM

,,Produkcja i sprzedaż żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego”

                                                                                                                                                                                                                                                 

1000– 1010  Otwarcie webinarium – Robert Nowacki, Dyrektor Oddziału w Olecku

                           

1010– 1025 Rolniczy handel detaliczny (RHD) - wymogi formalne, procedura rejestracji, zasady produkcji
i sprzedaży rolniczych produktów żywnościowych pochodzenia niezwierzęcego                         

Ewelina Daniłowicz, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku

 

1025–1040    Rolniczy handel detaliczny (RHD) - wymogi formalne, procedura rejestracji, zasady produkcji
i sprzedaży rolniczych produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego oraz żywności złożonej

Kornel Laskowski, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olecku

 

1040– 1050    Dobry przykład działalności pozarolniczej – produkcja sękaczy w ramach RHD

Aneta Kijewska, Stacze

 

1050– 1100   Dobry przykład działalności pozarolniczej – przetwórstwo mleka koziego w ramach RHD

Joanna Dąbrowska-Ospital, Golubie Wężewskie

 

1100– 1115   Sprzedaż żywności przez rolników w ramach RHD w świetle prawa podatkowego

Ewa Szostak, Urząd Skarbowy w Olecku

                           

1115 1125  Możliwości finansowania pozarolniczej działalności gospodarczej i inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój w ramach PROW 2014-2020

Jadwiga Weisbrod, WMODR

 

1125  – 1135  Odpowiedzi na pytania zadane poprzez czat i aplikację SLIDO

 

            1135  Zakończenie

                   

 

 

W ramach promocji efektów wdrażania naszej Lokalnej Strategii Rozwoju przedstawiamy Państwu firmę

 

Hi5- Centrum językowe

 

z siedzibą w miejscowości Unisław (Gmina Unisław), która w powstała w ramach dofinansowania na podejmowanie działalności gospodarczej - konkurs nr 1/2017.

Nasz beneficjent p. Piotr Klinger otrzymał premię w kwocie 50.000 zł na zakup sprzętu (m.in. podłogę interaktywną, tablicę interaktywną, monitor interaktywny) i wyposażenia niezbędnego do uruchomienia firmy usługowej w zakresie nauczania językowego. Jest to nowoczesne centrum językowe. Celem szkoły jest szerzenie wiedzy językowej z angielskiego oraz niemieckiego; Metody nauczania w szkole to połączenie tradycyjnej metody nauczania z zabawą i wykorzystaniem nowych technologii. #HI5 to pierwsza w Polsce szkoła języka angielskiego i niemieckiego wykorzystująca gamifikację, czyli przeniesienie nauki do świata gier.

 

W ramach operacji powstały 2 miejsca pracy.

 

Strony internetowe szkoły:

 

https://www.facebook.com/Hi5CentrumJezykowe/

 

https://www.hi5.edu.pl/

 

Numer telefonu: 724-085-597

 

Adres firmy: Unisław ul. Wiślana 8, 86-260 Unisław

 

UWAGA: Centrum językowe Hi5 działa również na terenie Bydgoszczy pod adresem: Fordońska 433/U1 85-790 Bydgoszcz

 

Gorąco zachęcamy do zapisów !!!

W ramach promocji efektów wdrażania naszej Lokalnej Strategii Rozwoju przedstawiamy Państwu firmę

 

ALTANKA PRACOWNIA FLORYSTYCZNA I DEKORACYJNA

 

z siedzibą w miejscowości Czarże (Gmina Dąbrowa Chełmińska), która w powstała w ramach dofinansowania na podejmowanie działalności gospodarczej - konkurs nr 2/2018.

Nasza beneficjentka p. Monika Pałczyńska otrzymała premię w kwocie 50.000 zł na zakup sprzętu (m.in. chłodnia kwiatowa, drukarka do szarf) i wyposażenia niezbędnego do uruchomienia firmy usługowej w zakresie tworzenia kompozycji kwiatowych. Pani Monika zajmuje się również dekoracją sal na różne uroczystości. Zachęcamy do zajrzenia na stronę internetową, na której są udostępnione prace Pani Moniki.

 

W ramach operacji powstało 1 miejsce pracy (dla kobiety) .

 

Na stronie internetowej:

 

 https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Florist/Altanka-Pracownia-Florystyczna-i-Dekoracyjna-251682498933922/

 

Numer telefonu: 883-755-855

Adres firmy: Czarże, ul. Chełmińska 68, 86-070 Dąbrowa Chełmińska

W ramach promocji efektów wdrażania naszej Lokalnej Strategii Rozwoju przedstawiamy Państwu firmę MOTO-PIT
Wypożyczalnia Pit Bike Moto-Pit
z siedzibą w miejscowości Głażewo (Gmina Unisław), która w powstała w ramach dofinansowania na podejmowanie działalności gospodarczej - konkurs nr 1/2017. Nasz beneficjent p. Miłosz Pawlikowski otrzymał premię w kwocie 50.000 zł na zakup sprzętu (m.in. motocykle, myjka ultradźwiękowa) i wyposażenia niezbędnego do uruchomienia firmy usługowej w zakresie wypożyczenia Pitbike`ów.
W ramach operacji powstało 1 miejsce pracy (dla mężczyzny) .
Zachęcamy Państwa do korzystania z usług firmy.
Na stronie internetowej http://torglazewo.pl znajduje się szczegółowa oferta wraz z cennikiem.
Numery telefonów :
Wypożyczalnia PitBike: 693058132
Serwis PitBike: 603792412
Adres firmy: Głażewo 21, 86-200 Unisław
wtorek, 15 wrzesień 2020 12:01

Uwaga ważna zmiana rozporządzenia PROW !!!!

 

Szanowni Państwo informujemy, iż 9 września weszła w życie zmiana rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 ".

 

Zmiany warunków dofinansowania w ramach PROW 2014-2020 dotyczyć będą przyszłych Wnioskodawców, szczególnie zaintreresowanych działaniami związanymi z rozwojem przedsiębiorczości na obszarze LGD.

 

Zachęcamy do zapoznania się nowelizacją Rozporządzenia  --   link do publikacji-  https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1555

JEDNOLITA TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA

 

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem LGD „Zakole Dolnej Wisły” 56 676 44 36.

 

 

 

W ramach promocji efektów wdrażania naszej Lokalnej Strategii Rozwoju przedstawiamy Państwu firmę HELFER z siedzibą w miejscowości Górsk (Gmina Zławieś Wielka), która w powstała w ramach dofinansowania na podejmowanie działalności gospodarczej  - konkurs nr 1/2017. Nasza beneficjentka p. Hanna Tomczyk otrzymała premię w kwocie 50.000 zł na zakup sprzętu (m.in. 7 przyczep) i wyposażenia niezbędnego do uruchomienia firmy usługowej w zakresie wynajmu przyczep.

W ramach operacji powstały 2 miejsca pracy (dla kobiety i mężczyzny) oraz zorganizowano  2 szkolenia podnoszące kwalifikacje kadry pracowniczej.

Zachęcamy Państwa do korzystania z usług firmy.

Na stronie internetowej firmy  http://przyczepyhelfer.pl/ znajduje się szczegółowa oferta wraz z cennikiem oraz regulaminem zamówień.

Adres mailowy : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Numery telefonów : 503 797 877, 508 186 937

Biuro wypożyczalni jest otwarte w godzinach 7.30-15.30

Adres firmy: ul. Ks. Markiewicza 2g, 87-134 Górsk

Kijewo Królewskie, 13.08.2020 r.

WYNIK KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOT. ZMIANY LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU PRZEPROWADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM
STRONY
WWW.ZAKOLEWISLY.PL

W odpowiedzi na ogłoszone w dniu 6 sierpnia 2020 r. za pośrednictwem strony internetowej Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” konsultacje społeczne dokumentu:

Lokalne kryteria wyboru dla przedsięwzięcia 3.1.1: Rozwój kapitału społecznego oraz podnoszenie wiedzy mieszkańców w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych i innowacji

na wskazany adres e-mail nie wpłynęły żadne formularze uwag, w związku z czym Zarząd stowarzyszenia przedłoży kryteria w zaproponowanym kształcie w Urzędzie Marszałkowskim do akceptacji.

 

Kijewo Królewskie, 13.08.2020 r.

WYNIK KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOT. ZMIANY LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU PRZEPROWADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM
STRONY
WWW.ZAKOLEWISLY.PL

W odpowiedzi na ogłoszone w dniu 6 sierpnia 2020 r. za pośrednictwem strony internetowej Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” konsultacje społeczne dokumentu:

Lokalne kryteria wyboru dla przedsięwzięć 2.1.1 „Wzmocnienie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej” oraz 2.1.2  „Wzmocnienie rozwoju infrastruktury komunikacyjnej poprawiającej spójność terytorialną”

na wskazany adres e-mail nie wpłynęły żadne formularze uwag, w związku z czym Zarząd stowarzyszenia przedłoży kryteria w zaproponowanym kształcie w Urzędzie Marszałkowskim do akceptacji.

 

W związku z koniecznością dokonania korekty w lokalnych kryteriach wyboru operacji w ramach przedsięwzięcia 3.1.1. Rozwój kapitału społecznego oraz podnoszenie wiedzy mieszkańców, w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych i innowacji przedstawiamy Państwu zmiany zaproponowane przez Zarząd Stowarzyszenia.

Na udostępnionym formularzu konsultacyjnym istnieje możliwość wniesienia uwag lub propozycji korekt, które zostaną rozpatrzone podczas najbliższego  posiedzenia Zarządu. W razie wątpliwości Zarząd zaprosi Państwa do udzielenia szerszych wyjaśnień.

Uwagi prosimy zgłaszać na załączonym poniżej formularzu i przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w terminie do 12.08.2020 r.

PROPOZYCJA ZMIENIONYCH KRYTERIÓW - PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.1.1

FORMULARZ UWAG

Jeśli nie wpłyną żadne uwagi albo nie będą w znaczący sposób wpływać na zmianę kryteriów Zarząd stowarzyszenia przedłoży kryteria w zaproponowanym kształcie w Urzędzie Marszałkowskim do akceptacji.

W związku z koniecznością dokonania korekty w lokalnych kryteriach wyboru operacji w ramach przedsięwzięcia Przedsięwzięcie 2.1.1: Wzmocnienie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej  w wyniku przeprowadzonej kontroli naboru nr 3/2019 przez Urząd Marszałkowski oraz trudnościami związanymi z prawidłową oceną części kryteriów przedstawiamy Państwu korektę kryteriów zaproponowaną przez Zarząd Stowarzyszenia. Zmiany mają
na celu doprecyzowanie kryteriów, tak aby umożliwić Radzie Stowarzyszenia prawidłową ocenę operacji złożonych w ramach przedsięwzięcia 2.1.1.

PROPOZYCJA ZMIENIONYCH KRYTERIÓW PODDZIAŁANIE 2.1.1

Na udostępnionym formularzu konsultacyjnym istnieje możliwość wniesienia uwag lub propozycji korekt, które zostaną rozpatrzone podczas najbliższego  posiedzenia Zarządu. W razie wątpliwości Zarząd zaprosi Państwa do udzielenia szerszych wyjaśnień.

Uwagi prosimy zgłaszać na załączonym poniżej formularzu i przesyłać na adres: buroTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w terminie do 12.08.2020 r.

FORMULARZ UWAG

Jeśli nie wpłyną żadne uwagi albo nie będą w znaczący sposób wpływać na zmianę kryteriów Zarząd stowarzyszenia przedłoży kryteria w zaproponowanym kształcie w Urzędzie Marszałkowskim do akceptacji.

 

 

Strona 1 z 64

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie