Aktualności

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 5/2020

Termin składania wniosków: od   17.11.2020 r. godz. 8.00 – do 03.12.2020 r. godz. 12.00

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”, ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej, do której należy załączyć wniosek i biznesplan w wersji elektronicznej na płycie CD.

Forma wsparcia: premia

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA WRAZ Z WZORAMI DOKUMENTÓW I ZAŁĄCZNIKAMI

 

Osoby zainteresowane dofinansowaniem prosimy o kontakt pod nr tel:  56 676 44 36 celem omówienia warunków konkursu.

Informujemy, że pracownicy Biura świadczą bezpłatne doradztwo telefoniczne i on line, obowiązują zapisy pod w/w nr telefonu.

Informujemy, że dziś rozpoczął się nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach EFS,  typ projektów: Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społeczne.W ogłoszeniu (załączniki)  został załączony link do generatora wniosków o powierzenie grantu.

LINK DO OGŁOSZENIA

W związku z licznymi pytaniami o formę kart zgłoszeń jaką możecie Państwo do Nas dostarczać odpowiadamy, że w związku z sytuacją epidemiczną Organizator będzie akceptował Karty zgłoszenia w formie elektronicznej (skan i WORD).
poniedziałek, 26 październik 2020 12:43

Jesienny konkurs dla dzieci "Dyniowe stworki-potworki"

Zapraszamy serdecznie dzieci i młodzież do udziału w jesiennym konkursie "Dyniowe stworki-potworki", w którym można wygrać zestawy kreatywnych gier planszowych!!!

Na czym polega konkurs?

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie fantazyjnej postaci - stworka potworka z całej dyni. Do wykonania pracy można użyć dowolnej techniki, w tym m.in.: wycinania, wyklejania, malowania. Stworka potworka fotografujemy i przesyłamy zdjęcie na adres mailowy wskazany w regulaminie.

Do kogo skierowany jest konkurs?

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym ( od 6 do 16 r.ż.) zamieszkujących na terenie Gmin LGD Zakole Dolnej Wisły tj. Kijewo Królewskie, Unisław, Zławieś Wielka, Dąbrowa Chełmińska.

Cel konkursu

Celem konkursu jest pobudzenie kreatywności wśród młodego pokolenia oraz aktywizacja mieszkańców z terenu LGD Zakole Dolnej Wisły i promocja obszaru LSR i działalności LGD.

Kryteria oceny (1-5 pkt.)

- oryginalność pomysłu,

- atrakcyjność i estetyka wykonania pracy,

- walory artystyczne,                

-  nawiązanie do tematyki konkursu,

- jakość zdjęcia.

Warunki uczestnictwa - opisane zostały w REGULAMINIE, z którym należy się zapoznać.

KARTA ZGŁOSZENIA - do pobrania

W sprawach związanych z konkursem należy kontaktować się z Biurem LGD “Zakole Dolnej Wisły”

Osoba do kontaktu: Patrycja Łada     tel/fax 056 676 44 36   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

UWAGA!!!

w przypadku, gdy do udziału w konkursie  zgłosi się mniej niż 5 osób organizator ma prawo do odwołania konkursu.

 

NA ZGŁOSZENIA CZEKAMY DO 06.11.2020 R.

Konkurs współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROW 2014-2020.

 
 UWAGA!!!!!!
ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EPIDEMICZNĄ ORGANIZATOR KONKURSU BĘDZIE AKCEPTOWAŁ KARTY ZGŁOSZENIA W FORMIE ELEKTRONICZNEJ (WORD I SKAN)
 
 
 
poniedziałek, 26 październik 2020 12:27

Konkurs Dyniowe Kompozycje

Zapraszamy do udziału w konkursie  amatorów własnoręcznych dekoracji z użyciem dyni - królowej jesiennych ozdób w domu i ogrodzie !!! Ile odmian, tyle pomysłów, zatem do dzieła!!! Na autorów najciekawszych kompozycji czekają atrakcyjne nagrody - mały sprzęt AGD!!!

Na czym polega konkurs?

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie kompozycji -  dekoracji z motywem przewodnim dyni (można użyć różnych odmian dyni), która stanowi jesienną ozdobę naszego domu lub ogrodu. Do wykonania kompozycji można użyć innych elementów dekoracyjnych wykonanych z różnych materiałów (m.in. drewno, wiklina, żywe kwiaty, warzywa). Gotową pracę uwieczniamy na jak najlepszej jakości fotografii, którą przesyłamy na adres wskazany w regulaminie.

Do kogo skierowany jest konkurs?

Konkurs skierowany jest dla dorosłych mieszkańców Gmin LGD Zakole Dolnej Wisły tj. Kijewo Królewskie, Unisław, Zławieś Wielka, Dąbrowa Chełmińska.

Cel konkursu

Celem konkursu jest aktywizacja mieszkańców z terenu LGD „Zakole Dolnej Wisły” oraz promocja obszaru LSR i działalności LGD.

Kryteria oceny (1-5 pkt.)

- oryginalność pomysłu,

- atrakcyjność i estetyka kompozycji z użyciem dyni,

- walory artystyczne,               

-  nawiązanie do tematyki konkursu,

- jakość zdjęcia.


Warunki uczestnictwa - opisane zostały w REGULAMINIE, z którym należy się zapoznać.

KARTA ZGŁOSZENIA - do pobrania

W sprawach związanych z konkursem należy kontaktować się z Biurem LGD “Zakole Dolnej Wisły”

Osoba do kontaktu: Patrycja Łada     tel/fax 056 676 44 36   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

UWAGA!!!

w przypadku, gdy do udziału w konkursie  zgłosi się mniej niż 5 osób organizator ma prawo do odwołania konkursu.

 

NA ZGŁOSZENIA CZEKAMY DO 06.11.2020 R.

Konkurs współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROW 2014-2020.

 
 UWAGA!!!!!!
ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EPIDEMICZNĄ ORGANIZATOR KONKURSU BĘDZIE AKCEPTOWAŁ KARTY ZGŁOSZENIA W FORMIE ELEKTRONICZNEJ (WORD I SKAN)
 

Ogłoszenie o naborze wniosków

 

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” (dalej: LGD)

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu

w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Zakole Dolnej Wisły na lata 2016-2023

ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P)

 

Numer konkursu nadany przez LGD: 1/2020

 

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

 

Cel ogólny:  Wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LGD „Zakole Dolnej Wisły” do 2023r.

 

Cel szczegółowy: Wzrost aktywności społeczno-gospodarczej oraz społeczno-zawodowej środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na obszarze LGD „Zakole Dolnej Wisły” do 2023r.

 

Przedsięwzięcie LSR: Tworzenie, wspieranie i animowanie aktywnej integracji o charakterze środowiskowym oraz aktywności społecznej i obywatelskiej

 

SzOOP Oś Priorytetowa 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Działanie SzOOP: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

 

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Kijewo Królewskie,  09.10.2020 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

 

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”  

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Nr konkursu LGD: 4/2020

 

Termin składania wniosków:  od   23.10.2020 r. godz. 8.00 – do  06.11.2020 r. godz. 14.00

 

                                                        Miejsce składania wniosków:                                                                

 

                                                                                                            Biuro Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”

                                                                                                                           ul. Chełmińska 7b

86-253 Kijewo Królewskie

 

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej, do której należy załączyć wniosek w wersji elektronicznej na płycie CD.

 

Forma wsparcia: refundacja poniesionych kosztów

 

Zakres tematyczny operacji:

Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych  (§ 2 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1555 z późn. zm.)

 

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Kijewo Królewskie,  09.10.2020 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

 

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”  

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Nr konkursu LGD: 3/2020

Termin składania wniosków:  od   23.10.2020 r. godz. 8.00 – do  06.11.2020 r. godz. 14.00

                                                                 Miejsce składania wniosków:                                                                

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”

                                                                                                                                                                                ul.Chełmińska 7b

86-253 Kijewo Królewskie

 

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej, do której należy załączyć wniosek w wersji elektronicznej na płycie CD.

 

Forma wsparcia: refundacja poniesionych kosztów

 

Zakres tematyczny operacji:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej  (§ 2 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1555 z późn. zm.)

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

środa, 07 październik 2020 10:56

Uwaga !!!!!

W dniach 12- 13 października Biuro Lokalnej Grupy Działania będzie nieczynne z uwagi na udział pracowników Biura w szkoleniu.

W pilnych sprawach prosimy o kontakt 796-757-161

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Zapraszamy Światowy Dzień Marszu organizowany przez Fundację "Leśna Droga".

Fundacja Leśna Droga zaprasza 3 października 2020 roku na VII edycję imprezy rekreacyjno-sportowej pod honorowym patronatem Prezydenta Torunia- Michała Zaleskiego.

Impreza rozpocznie się o godzinie 11:00 na terenie Fundacji Gutowo 4, gm. Zławieś Wielka.

Zakończenie planowane na godzinę 15:00

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie