• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Aktualności

środa, 26 październik 2022 08:52

Warsztaty wyplatania makramy w Unisławiu.

W dniu 24.10.2022 w Unisławiu w Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu odbyły się warsztaty dla mieszkańców obszaru LGD z wyplatania makramy. 
Każda uczestniczka warsztatów wzbogaciła się o praktyczną wiedzę wyplatania makramy i wróciła do domu z piękną ozdobą wykonaną własnoręcznie.
Mamy nadzieję, że miło spędziły Panie czas ?
Warsztaty poprowadziła Pani Ewa Pęciak.
Warsztaty sfinansowano w ramach poddziałania 19.4 PROW 2014 - 2020 Wsparcie na rzecz Kosztów Bieżących i Aktywizacji.
Grupa nieformalna Kulturalne Animatorki przy Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu rozpoczęły realizację projektu "Szlakiem jesiennych zapachów i smaków Gminy Unisław".
Zachęcamy mieszkańców Unisławia do śledzenia strony Gminnego Ośrodka i brania udziału w spotkaniach ?
„Międzypokoleniowy ziołowy spacer Doliną Dolnej Wisły”????‍??‍??‍??‍? i warsztaty przyrodnicze, które odbyły się w dniu 20 października. Uczestnicy nauczyli się rozpoznawać lokalne zioła rosnące na terenie Unisławia oraz ich kosmetyczne, spożywcze i lecznicze zastosowania, o których opowiedziała Agnieszka Wróbel. Po wędrówce odbyły się bezpłatne warsztaty przyrodnicze podczas których każdy miał okazję m.in.: utworzenia ziołowych zielników i woreczków z lawendą oraz skosztowania ziołowych naparów i przysmaków.
27 października (czwartek) w godz. 10:00- 14:00 odbędą się warsztaty kulinarne pn. „Barwy jesieni na talerzu” ??dla młodzieży i dorosłych. Na finał odbędzie się biesiada, na którą serdecznie zapraszamy mieszkańców. Podczas wspólnego spotkania w godz. 15:00 – 17:00 będzie można degustować ? jesienne rarytasy przy akordeonowym akompaniamencie ?
7 listopada (poniedziałek) w godz. 17:00 – 19:00 zapraszamy do jesiennej herbaciarni☕️ w której odbędą się warsztaty rękodzieła, podczas których uczestnicy stworzą jesienną dekorację ??? delektując się rozgrzewającymi jesiennymi herbatami.
? Warto już dziś zapisać sobie te daty w swoich kalendarzach. Warsztaty, o których mowa wyżej będą odbywały się w GOK-u w Unisławiu ?
Projekt realizowany jest dzięki programowi Działaj Lokalnie.
Jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności realizowanym przez Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce w Polsce oraz naszą Lokalną Grupę Działania.
W Płutowie (Gmina Kijewo Królewskie) odbyły się warsztaty aktywizujące dla mieszkańców.
Uczestnicy warsztatów wykonali własne świeczki.
Warsztaty zostały zrealizowane w ramach projektu grupy nieformalnej Aktywne Płutowo pod tytułem "Aktywne Płutowo- róbmy swoje!".
Projekt realizowany jest dzięki programowi Działaj Lokalnie.
Jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności realizowanym przez Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce w Polsce oraz naszą Lokalną Grupę Działania.
Warsztaty przeprowadziła Tęczowe Animacje- Paulina Gwadera ☺
Wczoraj mieszkańcy Gminy Unisław podczas spotkania konsultacyjnego nowej LSR na lata 2023-2029 podzielili się z nami swoimi potrzebami, opowiedzieli o problemach, jakie należy niwelować na obszarze gminy z wykorzystaniem środków unijnych w nowej perspektywie finansowania. Pojawiły się również pomysły projektów oraz inicjatyw, które mogą przynieść pozytywne zmiany w zakresach stanowiących obecnie obszary problemowe.
Dziękujemy serdecznie uczestnikom spotkania za liczne przybycie oraz aktywny udział w dyskusji.

Zapraszamy Sołtysów, Radnych, członków NGO, KGW, OSP, lokalnych liderów działających na rzecz swojego sołectwa na bezpłatny wykład :


„Wieś jest kobietą czyli metamorfoza Solejukowej”

KIEDY?  08 listopada 2022 r. w o godzinie 17.00.
GDZIE? Świetlica wiejska w Kijewie Królewskim (przy OSP), ul. Chełmińska 9b 86-253 Kijewo Królewskie.

Zapisy: od 19 października 2022 r.  do wyczerpania miejsc. Ilość miejsc ograniczona.

Zapisy w godzinach 8.00-14.00.

Forma zapisów: telefonicznie: 796-757-161

Przy zgłoszeniu należy podać swoje imię, nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer telefonu.

ZASADY UDZIAŁU I ZGŁOSZEŃ:

- udział może wziąć osoba pełnoletnia zamieszkująca obszar LGD „Zakole Dolnej Wisły”  tj. obszar gmin: Dąbrowa Chełmińska, Kijewo Królewskie, Unisław, Zławieś Wielka.
- wykład skierowany jest do lokalnych liderów, osób zaangażowanych w pracę na rzecz swojego sołectwa, Sołtysów, Radnych, członków Rad sołeckich, członków KGW, OSP, NGO; mających siedzibę na terenie LGD „Zakole Dolnej Wisły”;
- zgłoszeń należy dokonywać indywidualnie.

ORGANIZATOR zapewnia:

- bezpłatny udział w wykładzie, dojazd we własnym zakresie.
- poczęstunek w formie bufetu kawowego, słodkich i słonych przekąsek.

Partnerzy projektu współpracy:

Partner projektu nr 1 - LGD „Zakole Dolnej Wisły” (lider projektu) www.zakolewisly.pl
Partner projektu nr 2 - LGD „Vistula-Terra Culmensis” www.lgdvistula.org                 

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Ożywienie świetlic wiejskich w oparciu o liderów i tożsamość lokalną”.
Projekt wdrażany jest w ramach założeń Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru  Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”.
Projekt finansowany jest w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Dokonując zgłoszenia zgłaszający jest świadomy oraz oświadcza, iż zapoznał się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych oraz spełnia warunek udziału w szkoleniu.
Zgłoszenie udziału w szkoleniu oznacza wyrażenie zgody na publikacje wizerunku.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA SZKOLENIA organizowanego w ramach projektu
„Ożywienie świetlic wiejskich w oparciu o liderów i tożsamość lokalną”.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pana/i danych osobowych jest:

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „Zakole Dolnej Wisły” (LGD)

Adres: ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie

NIP: 875-149-13-66

Tel. 796-757-161

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                                                                                                                                                 

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA: Pana/i dane osobowe będziemy przetwarzali w związku z Wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanej przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” na podstawie zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko - Pomorskiego  nr umowy: 0006-6933-UM024000615  z dnia 19 maja 2016 r. z późn. zm., w zakresie promocji, monitoringu i ewaluacji  na podstawie obowiązku wynikającego z ustaw, z których wynika obowiązek podania danych (art. 6 ust 1 lit c RODO).W pozostałym zakresie dane będziemy przetwarzali w wyniku dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust 1 lit a RODO).

KATEGORIE PANA/I DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRE PRZETWARZAMY I WYMÓG/DOBROWOLNOŚĆ ICH PODANIA: Będziemy przetwarzali następujące kategorie Pana/i danych osobowych: Imię nazwisko, miejsce zamieszkania, adres e-mail, inne niezbędne dane wymagane dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym wynikające z obowiązku monitoringu uczestników zadania. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z udziałem w szkoleniu, w tym na potrzeby monitorowania uczestników zadania. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak i w sposób inny niż zautomatyzowany.

ODBIORCA PANA/I DANYCH OSOBOWYCH: Pana/i dane osobowe będziemy udostępniali następującym podmiotom zewnętrznym:

- Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, będący organem nadzorującym działalność LGD, w tym również organom/instytucjom podległym, które zostały wydelegowane do ewaluacji i monitoringu wdrażania założeń w ramach działalności LGD, w tym w ramach wdrażanej  Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanej przez Społeczność na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”, w ramach wdrażanego projektu.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH: Nie przekazujemy Pana/i danych osobowych poza teren Polski, Unii europejskiej.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: Pana/i dane osobowe przechowywane będą do czasu rozliczenia otrzymanego wsparcia w ramach w/w zawartych umów tj. do czasu 31.12.2023 r.
Okres ten zostaje wydłużony na czas ewaluacji i monitoringu.

PANA/I PRAWA: 

Ma Pan/i prawo do:

  • Dostępu do swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Pana/i zgody przed jej wycofaniem.
  • Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych uczestnika narusza postanowienia RODO.
Wczoraj mieszkańcy Gminy Zławieś Wielka podczas spotkania konsultacyjnego nowej LSR na lata 2023-2029 podzielili się z nami swoimi potrzebami, opowiedzieli o problemach, jakie należy niwelować na obszarze gminy z wykorzystaniem środków unijnych w nowej perspektywie finansowania. Pojawiły się również pomysły projektów oraz inicjatyw, które mogą przynieść pozytywne zmiany w zakresach stanowiących obecnie obszary problemowe.
Dziękujemy serdecznie uczestnikom spotkania za liczne przybycie oraz aktywny udział w dyskusji.
14 października w Grzybnie odbyło się spotkanie dotyczące Rozwoju Lokalnego w obliczu nowych funduszy europejskich 2021 – 2027 zorganizowane z inicjatywy p. Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego. Wydarzeniem tym oficjalnie otworzyliśmy proces budowy nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Zakola Dolnej Wisły na lata 2023-2029.
W spotkaniu z mieszkańcami obszaru LGD „Zakole Dolnej Wisły”, reprezentującymi sektor społeczny, publiczny i gospodarczy wzięli udział przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego - p. Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, p. Bartosz Szymański - Dyrektor Wydziału Koordnacji RLKS, p. Rafał Pietrucień - Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich oraz p. Damian Openchowski - Kierownik Biura ds. Polityki Terytorialnej i Rewitalizacji.
Spotkanie było okazją do zaprezentowania planu włączenia społeczności w budowę nowej LSR oraz dyskusji na temat nowej perspektywy finansowania unijnego, w tym środków w ramach EFS +, które przyczynią się do rozwoju społecznego naszego obszaru w ciągu kolejnych siedmiu lat.
Uczestnicy spotkania mieli okazję podjąć dyskusję z p. Marszałkiem na temat ich potrzeb i propozycji działań, które powinny zostać objęte nową strategią.
Spotkanie zakończyło się swojskim poczęstunkiem.
W Kijewie Królewskim odbyło się spotkanie w ramach projektu realizowanego przez grupę nieformalną "Młodzi w Obiektywie" przy Gminny Ośrodek Kultury w Kijewie Królewskim.
Projekt realizowany jest dzięki programowi Działaj Lokalnie.
Jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce oraz naszą Lokalną Grupę Działania.
Serdecznie zapraszamy Młodzież z terenu Gmina Kijewo Królewskie na warsztaty fotograficzne organizowane w ramach projektu :"Uśmiech ! Robimy zdjęcie!"
Projekt realizowany jest przez grupę nieformalną "Młodzi w obiektywie" przy Gminny Ośrodek Kultury w Kijewie Królewskim.
Życzymy powodzenia w realizacji !
Projekt realizowany jest dzięki programowi Działaj Lokalnie.
Jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce oraz naszą Lokalną Grupę Działania.
Grupa nieformalna "Kulturalne Animatorki" przy Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu rozpoczyna realizację projektu pod nazwą "Szlakiem jesiennych zapachów i smaków Gminy Unisław".
Szlak wiedzie od międzypokoleniowego ziołowego spaceru Doliną Dolnej Wisły i warsztatów przyrodniczych, przez warsztaty kulinarne i wspólną biesiadę, po rąk dzieło w jesiennej herbaciarni. Do wspólnego odkrywania „Szlaku jesiennych zapachów i smaków Gminy Unisław” zapraszają Kulturalne Animatorki wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Unisławiu.
W ramach konkursu „Działaj Lokalnie 2022” grupa nieformalna Kulturalne Animatorki: Edyta Smycz, Magda Wosik i Krystyna Kasprowicz zdobyły grant w wysokości 2 440 zł na realizację projektu „Szlakiem jesiennych zapachów i smaków Gminy Unisław”. Po uroczystym podpisaniu umów, animatorki przechodzą do działania i zapraszają mieszkańców gminy Unisław do aktywnego udziału.
W ramach projektu zaplanowano wielobarwne i różnorodne jesienne aktywności:
- 20 października (czwartek) od godz. 16.00 Międzypokoleniowy ziołowy spacer Doliną Dolnej Wisły dla dzieci z rodzicami i dziadkami, a po powrocie ciekawe warsztaty przyrodnicze.
- 27 października (czwartek) w godz. 10:00- 14:00 odbędą się warsztaty kulinarne pn. „Barwy jesieni na talerzu” dla młodzieży i dorosłych. Na finał odbędzie się biesiada, na którą serdecznie zapraszamy mieszkańców. Podczas wspólnego spotkania w godz. 15:00 – 17:00 będzie można degustować jesienne rarytasy przy akordeonowym akompaniamencie.
- 7 listopada (poniedziałek) w godz. 17:00 – 19:00 zapraszamy do jesiennej herbaciarni, w której odbędą się warsztaty rękodzieła, podczas których uczestnicy stworzą jesienną dekorację, delektując się rozgrzewającymi jesiennymi herbatami.
Warto już dziś zapisać sobie te daty w swoich kalendarzach. Warsztaty, o których mowa wyżej będą odbywały się w GOK-u w Unisławiu.
Na wszystkie warsztaty wstęp jest bezpłatny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy pod numerem tel. (56) 68 68 734 lub w biurze unisławskiego GOK-u.
Serdecznie zapraszamy już dziś do wspólnego działania!
Życzymy powodzenia w realizacji !
Projekt realizowany jest dzięki programowi Działaj Lokalnie
Jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz naszą Lokalną Grupę Działania.

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie