• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Aktualności

W dniu 24.03.2023 r. w ramach konsultacji społecznych związanych z budową nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalna Grupa Działania Zakole Dolnej Wisły odwiedziła Zespół Szkół W Unisławiu
?
Młodzież z klasy VII wzięła udział w tzw. akcji wlepkowej ???.
Przewiduje się, iż przyszła strategia będzie obejmowała działania ukierunkowane m.in. na zagwarantowanie dzieciom i młodzieży jak najciekawszej oferty do uczenia się i życia blisko miejsca zamieszkania, zatem aby móc zaplanować projekty jak najbardziej odpowiadające potrzebom osób młodych chcielibyśmy poznać ich zdanie na ten temat.
Uczniowie na kolorowych karteczkach??? podzieliła się z nami swoimi opiniami odpowiadając na poniższe pytania:
1. Co chcielibyście robić lub zmienić w swojej miejscowości, na co do tej pory nie mieliście możliwości ?
2. W jakich rodzajach zajęć pozaszkolnych chcielibyście brać udział ?
3. Co zachęciłoby Was do pozostania w rodzinnych stronach w dorosłym życiu ?
Odpowiedzi otrzymaliśmy wiele, poznaliśmy potrzeby młodzieży oraz ich pomysły.
Dziękujemy serdecznie Dyrekcji za możliwość przeprowadzenia badania, a młodzieży za aktywny udział i merytoryczną dyskusję. ??
 
 
W dniu 01.03.2023 r. w ramach konsultacji społecznych związanych z budową nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalna Grupa Działania Zakole Dolnej Wisły odwiedziła Szkoła Podstawowa w Kijewie Królewskim.
?
Młodzież z klasy VIII wzięła udział w tzw. akcji wlepkowej ???.
Przewiduje się, iż przyszła strategia będzie obejmowała działania ukierunkowane m.in. na zagwarantowanie dzieciom i młodzieży jak najciekawszej oferty do uczenia się i życia blisko miejsca zamieszkania, zatem aby móc zaplanować projekty jak najbardziej odpowiadające potrzebom osób młodych chcielibyśmy poznać ich zdanie na ten temat.
Uczniowie na kolorowych karteczkach??? podzieliła się z nami swoimi opiniami odpowiadając na poniższe pytania:
1. Co chcielibyście robić lub zmienić w swojej miejscowości, na co do tej pory nie mieliście możliwości ?
2. W jakich rodzajach zajęć pozaszkolnych chcielibyście brać udział ?
3. Co zachęciłoby Was do pozostania w rodzinnych stronach w dorosłym życiu ?
Odpowiedzi otrzymaliśmy wiele, poznaliśmy potrzeby młodzieży oraz ich pomysły.
Dziękujemy serdecznie Dyrekcji za możliwość przeprowadzenia badania, a młodzieży za aktywny udział i merytoryczną dyskusję. ??
Akademia Sołtysa, czyli szkolenie kompetencyjne dla lokalnych liderów z obszaru Lokalna Grupa Działania "Zakole Dolnej Wisły" i LGD Vistula-Terra Culmensis już za nami !
 
W dniach 27-28 lutego w domu wiejskim w Gołotach, 32 osoby zaangażowane w pracę na rzecz swojej gminy i sołectwa (Sołtysów, Radnych, członków Rad Sołeckich, członków KGW, OSP, NGO) pod okiem Anny Jarzębskiej z Fundacja Mapa Pasji poszerzało swoją wiedzę m.in. z zakresu: skutecznej komunikacji z mieszkańcami, zarządzania i kompetencji przywódczych, pozyskiwania funduszy zewnętrznych oraz funduszu sołeckiego.
 
Szkolenie miało formę wykładu oraz warsztatów, podczas których liderzy pracowali m.in. nad prawidłową konstrukcją budżetów projektowych.
 
Było ono również okazją do ciekawych dyskusji, wymiany doświadczeń oraz poznania wielu osób, które aktywnie działają w swoim środowisku lokalnym.
 
Serdecznie dziękujemy p. Ani za duży zastrzyk wiedzy merytorycznej, a także p. Leokadii Lasota – Sołtysce Gołot i gospodyni Domu Wiejskiego za pomoc w organizacji szkolenia oraz gościnę.
Pozdrawiamy serdecznie uczestników szkolenia i życzymy owocnego spożytkowania zdobytej wiedzy☺️☺️ ??
 
Szkolenie zorganizowane w ramach projektu „Ożywienie świetlic wiejskich w oparciu o liderów i tożsamość lokalną”.
Projekt wdrażany jest w ramach założeń Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”.
Projekt finansowany jest w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Partnerzy projektu współpracy:
Partner projektu nr 1 - LGD „Zakole Dolnej Wisły” (lider projektu) www.zakolewisly.pl
Partner projektu nr 2 - LGD „Vistula-Terra Culmensis” www.lgdvistula.org
17 lutego 2023 r. w ramach konsultacji społecznych związanych z budową nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalna Grupa Działania "Zakole Dolnej Wisły" odwiedziła Zespół Szkół w Czarżu.
??
Młodzież z klas VI, VII i VIII wzięła udział w tzw. akcji wlepkowej ???- metodzie konsultacyjnej, jaką zaplanowaliśmy wśród uczniów szkół podstawowych w najbliższym czasie.
Przewiduje się, iż przyszła strategia będzie obejmowała działania ukierunkowane m.in. na zagwarantowanie dzieciom i młodzieży jak najciekawszej oferty do uczenia się i życia blisko miejsca zamieszkania, zatem aby móc zaplanować projekty jak najbardziej odpowiadające potrzebom osób młodych chcielibyśmy poznać ich zdanie na ten temat.
Uczniowie na kolorowych karteczkach??? podzieliła się z nami swoimi opiniami odpowiadając na poniższe pytania:
1. Co chcielibyście robić lub zmienić w swojej miejscowości, na co do tej pory nie mieliście możliwości ?
2. W jakich rodzajach zajęć pozaszkolnych chcielibyście brać udział ?
3. Co zachęciłoby Was do pozostania w rodzinnych stronach w dorosłym życiu ?
Odpowiedzi otrzymaliśmy wiele, poznaliśmy potrzeby młodzieży oraz ich pomysły.
Dziękujemy serdecznie Dyrekcji za możliwość przeprowadzenia badania, a młodzieży za aktywny udział i merytoryczną dyskusję. ??
17/02/2023 - 11:27 | AM

Warsztat refleksyjny 16.02.2023 r.

W związku ze zobowiązaniem LGD do bieżącej analizy procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz jego efektów oraz zmian, 16 lutego 2023 r. Lokalna Grupa Działania "Zakole Dolnej Wisły" przeprowadziła warsztat refleksyjny, który dotyczył zagadnień związanych z realizacją LSR. W trakcie warsztatów i w toku dyskusji wypracowane zostały wnioski i rekomendacje związane procesem oceny i wyboru operacji, funkcjonowaniem LGD, w tym pracą Biura.
Warsztat był również okazją do miłego spotkania upamiętniającego 17 rocznicę powstania naszej organizacji??, co uczciliśmy pysznym tortem?.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w spotkaniu ???

Lokalna Grupa Działania "Zakole Dolnej Wisły" zaprasza do udziału w warsztacie refleksyjnym, którego celem będzie analiza dotychczasowego wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i jej efektów, a także działań powadzonych przez Lokalna Grupę Działania „Zakole Dolnej Wisły”.

Obowiązek corocznego przeprowadzenia warsztatu refleksyjnego wynika z zapisów umowy ramowej oraz Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie monitoringu
i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Do udziału w warsztacie zapraszamy przedstawicieli naszych gmin partnerskich i członków naszej LGD, Komisji Rewizyjnej, Rady, naszych Wnioskodawców, Mieszkańców obszaru, organizacje pozarządowe i inne podmioty z naszego terenu, przedstawicieli Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i lokalnych grup działania.

Przedmiotem spotkania będzie dyskusja wokół następujących tematów:

 1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
 2. W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
 3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
 4. W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
 5. Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
 6. Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
 7. Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
 8. Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

Termin: 16.02.2023 r., początek o godz. 10.00

Miejsce: Buiro LGD „Zakole Dolnej Wisły” ul. Chełmińska 7b 86-253 Kijewo Królewskie

Prowadzący: Anna Pawlak

Zgłoszenia do udziału w warsztacie należy dokonać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  do dnia 14.02.2023 r. (włącznie)

 

Lokalna Grupa Działania "Zakole Dolnej Wisły zaprasza Sołtysów, Radnych, członków NGO, KGW, OSP, lokalnych liderów działających na rzecz swojego sołectwa na dwudniowe bezpłatne szkolenie kompetencyjne : „Akademia Sołtysa”

KIEDY?  27-28 luty 2023 r. od godziny 10.00
GDZIE? Świetlica Wiejska w Gołotach (Gołoty 19, 86-260 Unisław)

Zapisy: od 08 lutego (środa) 2023 r.  do wyczerpania miejsc.

Zapisy w godzinach pracy Biura LGD, od poniedziałku do piątku.

Forma zapisów: telefonicznie: 796-757-161

Przy zgłoszeniu należy podać swoje imię, nazwisko, miejsce zamieszkania.

ZASADY UDZIAŁU I ZGŁOSZEŃ:

- udział może wziąć osoba pełnoletnia zamieszkująca obszar LGD „Zakole Dolnej Wisły”  tj. obszar gmin: Dąbrowa Chełmińska, Kijewo Królewskie, Unisław, Zławieś Wielka.
- szkolenie skierowane jest do lokalnych liderów, osób zaangażowanych w pracę na rzecz swojego sołectwa, Sołtysów, Radnych, członków Rad sołeckich, członków KGW, OSP, NGO; mających siedzibę na terenie LGD „Zakole Dolnej Wisły”;
- zgłoszeń należy dokonywać indywidualnie.

ORGANIZATOR zapewnia: bezpłatny udział w szkoleniu (dojazd we własnym zakresie) oraz poczęstunek.

Program Szkolenia :

Dzień 1 :

 1. Aktywne społeczności wiejskie w kraju i za granicą – dobre przykłady Wykład z prezentacją - 3 godz.
 2. Sołtys jako lider – wzmacnianie kompetencji przywódczych. Zajęcia warsztatowe - 2 godz.
 3. Skuteczna komunikacja z mieszkańcami na wsi i konsultacje społeczne. Zajęcia warsztatowe - 2 godz.

Dzień 2 :

 1. Podstawy fundrisingu. Wykład z prezentacją uwzględniający specyfikę obszarów wiejskich, NGO, KGW, grupy nieformalne, polskie fundacje, środki krajowe i środki z UE - 3 godz.
 2. Fundusz sołecki. Wykład z prezentacją - 2 godz.

Partnerzy projektu współpracy:

Partner projektu nr 1 - LGD „Zakole Dolnej Wisły” (lider projektu) www.zakolewisly.pl
Partner projektu nr 2 - LGD „Vistula-Terra Culmensis” www.lgdvistula.org                 

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Ożywienie świetlic wiejskich w oparciu o liderów i tożsamość lokalną”.
Projekt wdrażany jest w ramach założeń Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru  Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”.
Projekt finansowany jest w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dokonując zgłoszenia zgłaszający jest świadomy oraz oświadcza, iż zapoznał się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych oraz spełnia warunek udziału w szkoleniu.
Zgłoszenie udziału w szkoleniu oznacza wyrażenie zgody na publikacje wizerunku.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA SZKOLENIA organizowanego w ramach projektu
„Ożywienie świetlic wiejskich w oparciu o liderów i tożsamość lokalną”.

Administratorem Pana/i danych osobowych jest:
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „Zakole Dolnej Wisły” (LGD)
Adres: ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie
NIP: 875-149-13-66
Tel. 796-757-161
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                                                                     

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA: Pana/i dane osobowe będziemy przetwarzali w związku z Wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanej przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” na podstawie zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko - Pomorskiego  nr umowy: 0006-6933-UM024000615  z dnia 19 maja 2016 r. z późn. zm., w zakresie promocji, monitoringu i ewaluacji  na podstawie obowiązku wynikającego z ustaw, z których wynika obowiązek podania danych (art. 6 ust 1 lit c RODO).W pozostałym zakresie dane będziemy przetwarzali w wyniku dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust 1 lit a RODO).

KATEGORIE PANA/I DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRE PRZETWARZAMY I WYMÓG/DOBROWOLNOŚĆ ICH PODANIA: Będziemy przetwarzali następujące kategorie Pana/i danych osobowych: Imię nazwisko, miejsce zamieszkania, adres e-mail, inne niezbędne dane wymagane dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym wynikające z obowiązku monitoringu uczestników zadania. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z udziałem w szkoleniu, w tym na potrzeby monitorowania uczestników zadania. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak i w sposób inny niż zautomatyzowany.

ODBIORCA PANA/I DANYCH OSOBOWYCH: Pana/i dane osobowe będziemy udostępniali następującym podmiotom zewnętrznym:

- Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, będący organem nadzorującym działalność LGD, w tym również organom/instytucjom podległym, które zostały wydelegowane do ewaluacji i monitoringu wdrażania założeń w ramach działalności LGD, w tym w ramach wdrażanej  Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanej przez Społeczność na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”, w ramach wdrażanego projektu.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH: Nie przekazujemy Pana/i danych osobowych poza teren Polski, Unii europejskiej.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: Pana/i dane osobowe przechowywane będą do czasu rozliczenia otrzymanego wsparcia w ramach w/w zawartych umów tj. do czasu 31.12.2023 r.
Okres ten zostaje wydłużony na czas ewaluacji i monitoringu.

PANA/I PRAWA: 

Ma Pan/i prawo do:

- Dostępu do swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Pana/i zgody przed jej wycofaniem.

- Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych uczestnika narusza postanowienia RODO.

 

27 stycznia 2023 r. w ramach konsultacji społecznych związanych z budową nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Zakola Dolnej Wisły odwiedziliśmy uczniów klasy 8 w Szkole Podstawowej w Łążynie w Gminie Zławieś Wielka.
??
Młodzież wzięła udział w tzw. akcji wlepkowej ???- metodzie konsultacyjnej, jaką zaplanowaliśmy wśród uczniów szkół podstawowych w najbliższym czasie.
Przewiduje się, iż przyszła strategia będzie obejmowała działania ukierunkowane m.in. na zagwarantowanie dzieciom i młodzieży jak najciekawszej oferty do uczenia się i życia blisko miejsca zamieszkania, zatem aby móc zaplanować projekty jak najbardziej odpowiadające potrzebom osób młodych chcielibyśmy poznać ich zdanie na ten temat.
Uczniowie na kolorowych karteczkach??? podzieliła się z nami swoimi opiniami odpowiadając na poniższe pytania:
1. Co chcielibyście robić lub zmienić w swojej miejscowości, na co do tej pory nie mieliście możliwości ?
2. W jakich rodzajach zajęć pozaszkolnych chcielibyście brać udział ?
3. Co zachęciłoby Was do pozostania w rodzinnych stronach w dorosłym życiu ?
Odpowiedzi otrzymaliśmy wiele, poznaliśmy potrzeby młodzieży oraz ich pomysły.
Dziękujemy serdecznie Dyrekcji za możliwość przeprowadzenia badania, a młodzieży za aktywny udział i merytoryczną dyskusję. ??

Szanowni Państwo w poniższym dokumencie przedstawiamy raport z ewaluacji zewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju Zakola Dolnej Wisły na lata 2016-2023

RAPORT - EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Z REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU ZAKOLA DOLNEJ WISŁY NA LATA 2016-2023

25 stycznia 2023 r. w ramach konsultacji społecznych związanych z budową nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Zakola Dolnej Wisły odwiedziliśmy uczniów klasy 8a i 8b w Zespole Szkół im. Mariana Rejewskiego w Ostromecku
??
Młodzież wzięła udział w tzw. akcji wlepkowej ???- metodzie konsultacyjnej, jaką zaplanowaliśmy wśród uczniów szkół podstawowych w najbliższym czasie.
Przewiduje się, iż przyszła strategia będzie obejmowała działania ukierunkowane m.in. na zagwarantowanie dzieciom i młodzieży jak najciekawszej oferty do uczenia się i życia blisko miejsca zamieszkania, zatem aby móc zaplanować projekty jak najbardziej odpowiadające potrzebom osób młodych chcielibyśmy poznać ich zdanie na ten temat.
Uczniowie na kolorowych karteczkach??? podzieliła się z nami swoimi opiniami odpowiadając na poniższe pytania:
1. Co chcielibyście robić lub zmienić w swojej miejscowości, na co do tej pory nie mieliście możliwości ?
2. W jakich rodzajach zajęć pozaszkolnych chcielibyście brać udział ?
3. Co zachęciłoby Was do pozostania w rodzinnych stronach w dorosłym życiu ?
Odpowiedzi otrzymaliśmy wiele, poznaliśmy potrzeby młodzieży, która mimo młodego wieku poważnie myśli już o swojej przyszłości.
Dziękujemy serdecznie Dyrekcji za możliwość przeprowadzenia badania, a młodzieży za aktywny udział i merytoryczną dyskusję. ??

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie