• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW nr 2/2022

Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” 

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Nr konkursu LGD: 2/2022

Termin składania wniosków: od   16.05.2022 r. godz. 8.00 – do  30.05.2022 r. godz. 12.00

Miejsce składania wniosków:                                                                

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”

Chełmińska 7b

86-253 Kijewo Królewskie

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA W ZAKŁADCE "KONKURSY" - LINK

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkursu nr 1/2022 na działanie w zakresie „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.” Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o wyborze operacji do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Zakola Dolnej Wisły ze środków PROW 2014-2020. 

Pełna treść ogłoszenia wyników wraz z załącznikami znajduje się pod linkiem :

Ogłoszenie wyników

piątek, 29 kwiecień 2022 07:46

Uwaga !

Uprzejmie informujemy, iż Biuro LGD "Zakole Dolnej Wisły" w dniu 2 maja 2022 r. będzie nieczynne. Dzień zostanie odpracowany 08 maja w godzinach od 7.15 -15.15.

Za utrudnienia przepraszamy.

piątek, 15 kwiecień 2022 12:29

Wesłych Świąt Wielkanocnych !!!

piątek, 15 kwiecień 2022 12:26

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” zawiadamia o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 25 i 26.04.2022 r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie o  godz. 16.00  celem oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach przedsięwzięcia:

 1.1.1 - Tworzenie nowych przedsiębiorstw (29 wniosków)

 

2.2.1 - Ochrona, rozwój i promocja produktów, dziedzictwa lokalnego  oraz obszaru Zakola Dolnej Wisły ( 1 operacja własna)

realizowanych w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  „Zakola Dolnej Wisły” na lata 2016-2023  zgodnie z procedurą oceny i kryteriami lokalnymi.

 

 

 

Porządek posiedzenia:

 1. Podpisanie listy obecności z podziałem na sektory (członkowie Rady Stowarzyszenia)
 2. Otwarcie Posiedzenia Rady Stowarzyszenia
 3. Sprawdzenie quorum i stwierdzenie prawomocności obrad (Przewodniczący Rady Stowarzyszenia lub jego Zastępca)
 4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
 5. Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności
 6. Weryfikacja powiązań osobowych i kapitałowych członków Rady LGD Zakole Dolnej Wisły z wnioskodawcami

 

PROCERURA OCENY wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania: 19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

2.2.1 - Ochrona, rozwój i promocja produktów, dziedzictwa lokalnego  oraz obszaru Zakola Dolnej Wisły ( 1 operacja własna)

 

 1. Przedstawienie wyników weryfikacji wstępnej dokonanej przez pracowników Biura.
 2. Ocena wniosku o przyznanie pomocy pod względem zgodności z LSR
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych /niezgodnych z LSR.
 4. Ocena operacji ocenionych jako zgodne z LSR pod kątem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
 5. Ustalenie kwot wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe.
 6. Podjęcie uchwał o wyborze operacji oraz w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.

 1.1.1 – Tworzenie nowych przedsiębiorstw

 1. Przedstawienie wyników weryfikacji wstępnej dokonanej przez pracowników Biura.
 2. Ocena wniosków o przyznanie pomocy pod względem zgodności z LSR
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych /niezgodnych z LSR.
 4. Ocena operacji ocenionych jako zgodne z LSR pod kątem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
 5. Ustalenie kwot wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe.
 6. Podjęcie uchwał o wyborze operacji oraz w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.
 7. Zakończenie posiedzenia.

 

 

piątek, 04 marzec 2022 11:41

Deklaracje przystąpienia podpisane

Miło nam poinformować, że dziś podczas uroczystego spotkania w Unisławiu Wójtowie gmin Zakola: p. Kuba Danielewicz, p. Radosław Ciechacki, p. Arkadiusz Stefaniak oraz p. Jan Surdyka podpisali deklaracje przystąpienia do tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Zakola Dolnej Wisły na kolejny okres programowania UE 2021-2027.
Już niebawem zaczynam pracę nad budową nowej Strategii, której realizacja będzie przyczyniała się do dalszego rozwoju naszego obszaru: #GminaUnisław#GminaDąbrowaChełmińska#GminaKijewoKrólewskie#GminaZławieśWielka 

wtorek, 01 marzec 2022 08:32

Zbiórka dla uchodźców z Ukrainy

Szanowni Mieszkańcy Zakola i okolic prosimy o włączenie się do akcji pomocy dla mieszkańców Ukrainy dotkniętych tragedią wojny !!! Sytuacja rodzin z dziećmi jest dramatyczna, brakuje żywności, leków oraz artykułów pierwszej potrzeby :-( Część z tych osób poszukuje schronienia na terenie naszego kraju, również u nas w okolicy. Są to często osoby, które nigdy nie były za granicą i nie mają się gdzie podziać. Prosimy o zgłaszanie chęci przyjęcia pod swój dach osób poszukujących schronienia.
My postaramy się pomóc w komunikacji oraz w kwestiach organizacyjnych.

Osoby chętne do wsparcia rzeczowego prosimy o przynoszenie

NOWYCH RZECZY ORAZ ŻYWNOŚCI Z DŁUŻSZYM TERMINEM PRZYDATNOŚCI - wyłącznie rzeczy z poniższej listy:

1. Odzież i okrycie (męskie, damskie i dziecięce, wszystkie rozmiary, WYŁĄCZNIE NOWE!!!):
▪️ skarpetki,
▪️ bielizna, bielizna termiczna
▪️ swetry lub bluzy,
▪️ kurtki (zimowe lub przejściowe), zwłaszcza przeciwdeszczowe,
▪️ spodnie,
▪️ koce zwykłe i termiczne,
▪️ podkładki pod materac do spania z wodoodpornej folii aluminiowej,
▪️ materace (do nadmuchania) lub karimaty,
▪️ śpiwory
2. Środki higieny i czystości (wyłącznie nowe, z terminem ważności!!!):
▪️ gaza medyczna,
▪️ bandaż jałowy,
▪️ bandaż gipsowy,
▪️ nożyczki taktyczne,
▪️ środki przeciwbólowe,
▪️ opaski uciskowe taktyczne,
▪️ opatrunki hemostatyczne,
▪️ papier toaletowy i ręczniki papierowe,
▪️ serwetki antybakteryjne,
▪️ mydło w płynie/płyn do kąpieli,
▪️ pasty do zębów i szczoteczki do zębów,
▪️ dezodoranty,
▪️ grzebienie,
▪️ płyn antybakteryjny,
▪️ podpaski, pampersy, pieluchy dla dorosłych,
▪️ ręczniki (w tym z mikrofibry),
▪️ worki na śmieci,
▪️ maski filtrujące lub jednorazowe,
3. Żywność:
▪️ woda,
▪️ żywność szybkiego przygotowania (instant), batony (w tym energetyczne), bakalie, orzechy,
▪️ konserwy (puszki mięsne, puszki rybne),
▪️makarony, płatki zbożowe do szybkiego przygotowania,
▪️narzędzia kuchenne jednorazowe lub wielokrotnego użytku: talerz głęboki, łyżka, widelec, nóż (wyłącznie tworzywo, plastik lub silikon spożywczy, BEZ SZKŁA!!!),.
Inne:
▪️ lornetki,
▪️ latarki (w tym czołówki),
▪️ stacje radiowe,
▪️ zapałki, baterie, powerbanki, świece.
▪️ apteczki typu NATO (survivalowe)
‼️ Rzeczy muszą być nowe, z terminem ważności!
‼️ Wszystko możecie składać luzem lub, jeśli macie możliwość, spakujcie je w karton, aby ułatwić nam pracę!

poniedziałek, 14 luty 2022 13:08

Zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym, którego celem będzie analiza dotychczasowego wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i jej efektów, a także działań powadzonych przez Lokalna Grupę Działania „Zakole Dolnej Wisły”.

Obowiązek corocznego przeprowadzenia warsztatu refleksyjnego wynika z zapisów umowy ramowej oraz Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie monitoringu
i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Do udziału w warsztacie zapraszamy przedstawicieli naszych gmin partnerskich i członków naszej LGD, Komisji Rewizyjnej, Rady, naszych Wnioskodawców, Mieszkańców obszaru, organizacje pozarządowe i inne podmioty z naszego terenu, przedstawicieli Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i lokalnych grup działania.

Przedmiotem spotkania będzie dyskusja wokół następujących tematów:

 1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
 2. W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
 3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
 4. W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
 5. Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
 6. Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
 7. Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
 8. Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

Termin: 21.02.2022 r., początek o godz. 9.00

Miejsce: Buiro LGD „Zakole Dolnej Wisły” ul. Chełmińska 7b 86-253 Kijewo Królewskie

Prowadzący: Anna Pawlak

Zgłoszenia do udziału w warsztacie należy dokonać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  do dnia 18.02.2022 r. (włącznie)

W nawiązaniu do ogłoszenia opublikowanego na stronie internetowej WWW.zakolewisly.pl  dnia 30 grudnia 2021 r. dotyczącego zamiaru realizacji operacji własnej 01/OW/2021 pt. :   „Łączy nas Wisła -  czyli nadwiślańskie dziedzictwo Zakola Dolnej Wisły”,  Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” informuje, że w terminie 30 grudnia 2021  –29 stycznia 2022 r. żaden podmiot nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej. W związku z powyższym Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” przygotowuje wniosek na realizację tegoż przedsięwzięcia.

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” 

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 1/2022

Termin składania wniosków: od   15.02.2022 r. godz. 8.00 – do  01.03.2022 r. godz. 12.00

                                                                   Miejsce składania wniosków:                                                                

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”
ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA WRAZ ZAŁĄCZNIKAMI I WZORAMI DOKUMENTÓW (ZAKŁADKA KONKURSY) - LINK

 

Informujemy, iż pracownicy Biura LGD „Zakole Dolnej Wisły” świadczą bezpłatne doradztwo w zakresie warunków otrzymania wsparcia oraz sposobu przygotowania wniosku o przyznanie pomocy, biznesplanu oraz załączników.  Na doradztwo należy umówić się telefonicznie pod nr 56 676 44 36.

Doradztwo świadczone jest w Biurze LGD „Zakole Dolnej Wisły” ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie
w godzinach 8.00-15.00

Biuro świadczy doradztwo w okresie ogłoszenia i  trwania naboru z wyłączeniem ostatniego dnia trwania naboru

szczegóły dotyczące doradztwa znajdują się w Regulaminie świadczenia usług doradczych

 

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie