• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Aktualności

W dniach 27-29 czerwca 50–osobowa grupa lokalnych liderów z obszarów partnerskich LGD Lokalna Grupa Działania "Zakole Dolnej Wisły" oraz LGD Vistula-Terra Culmensis uczestniczyła w wizycie studyjnej w Zawoi – najdłuższej wsi w Polsce, malowniczo położonej w Beskidzie Żywieckim u podnóża Babiej Góry ⛰️⛰️⛰️
 
Podczas wizyty zatytułowanej "Zawoja - lepszy przykład niż wykład – dobre praktyki w aktywizacji, animacji, wdrażania inicjatyw społecznych na obszarach wiejskich z liderem na czele w województwie małopolskim” uczestnicy mieli okazję zapoznać się z inicjatywami na obszarach wiejskich, które mają wpływ na rozwój kapitału społecznego na obszarze gminy Zawoja. 
 
Przemierzając malowniczy podbabiogirski szlak Land Artu (nowoczesne rzeźby z drewna osadzone w naturalnej przestrzeni ) z przewodnikiem, liderzy mieli okazję posłuchać opowieści o specyfice i historii regionu oraz na temat możliwości animacji mieszkańców wokół szlaku tematycznego wsi.
 
W programie znalazło się również zwiedzanie skansenu Zawoi Markowe, podczas którego odbyły się warsztaty „Wianek na talerzu” – malowanie ceramicznych talerzy we wzory inspirowane naturą i wzornictwem babiogórskim z opowieścią etnografa.
 
Uczestnicy wizyty odwiedzili także lokalnego przedsiębiorcę – producenta szachów z drewna, który opowiedział o historii swojej firmy oraz zaprezentował swoją pracownię, dając przykład wykorzystania lokalnych zasobów do rozwoju biznesu na obszarach wiejskich.
Liderzy podczas wizyty odwiedzili również Babiogórskie Centrum Kultury, w którym zaprezentowany został nowoczesny obiekt służący mieszkańcom gminy, w nim Dyrektor Ośrodka Kultury opowiedziała jak kultura i tożsamość może być sposobem na animację mieszkańców. W tym miejscu odbył się również występ zespołu regionalnego Cieślica – pokaz tańca i śpiewu Górali Babiogórskich.
 
Na zakończenie wizyty odbyło się spotkanie z wójtem gminy Zawoja Marcinem Pająkiem oraz reprezentantami lokalnej LGD, a następnie z sołtyską Zawoi. Reprezentanci podmiotów działających w obszarze działalności na rzecz mieszkańców gminy zaprezentowali inicjatywy społeczne w gminie Zawoja oraz działania podejmowanych przez LGD na rzecz ożywienia świetlic wiejskich w oparciu o liderów i tożsamość lokalną.
 
Wizyta była również okazją do integracji środowisk lokalnych liderów z obszarów partnerskich LGD uczestniczących w projekcie.
Mamy nadzieję, że wizyta, w tym zaprezentowane działania oraz poznani ludzie będą dla jej uczestników dużą dawką inspiracji do działań na rzecz ich społeczności lokalnych.
 
Zadanie organizowane w ramach promocji projektu współpracy
„Ożywienie świetlic wiejskich w oparciu o liderów i tożsamość lokalną".
 
Partnerzy projektu współpracy:
Partner projektu nr 1 - LGD „Zakole Dolnej Wisły” (lider projektu) www.zakolewisly.pl
Partner projektu nr 2 - LGD „Vistula-Terra Culmensis” www.lgdvistula.org
 
Projekt finansowany jest w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
czwartek, 30 czerwiec 2022 11:00

Ogłoszenie o naborze wniosków

Kijewo Królewskie, 30.06.2022 r.

 

Ogłoszenie o naborze wniosków

 

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” (dalej: LGD)

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu

w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Zakole Dolnej Wisły na lata 2016-2023

ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P)

Numer konkursu nadany przez LGD: 4/2022

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

Cel ogólny:  Wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LGD „Zakole Dolnej Wisły” do 2023r.

Cel szczegółowy: Wzrost aktywności społeczno-gospodarczej oraz społeczno-zawodowej środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na obszarze LGD „Zakole Dolnej Wisły” do 2023r.

Przedsięwzięcie LSR: Tworzenie, wspieranie i animowanie aktywnej integracji o charakterze środowiskowym oraz aktywności społecznej i obywatelskiej

SzOOP Oś Priorytetowa 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Działanie SzOOP: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI - LINK

Wspominamy piękne chwile podczas "Sołtysiady z Zakolem", jaka towarzyszyła Dniom Unisławia i obchodom 800 lecia Unisławia.
Dzięki Beacie i Wiciowi Tomaszewskim oraz Agnieszce Wróbel wraz synem z Ekologiczne Gospodarstwo Zielarskie Wróbel stworzyliśmy piękną wioskę sołecką.
Nasza wioska przyciągała amatorów pyrki z gzikiem, domowej lemoniady, pysznego chleba ze smalcem i atrakcji dla dzieci w stylu dawnej wsi.

Zaplanowane Warsztaty wyplatania wianków sobótkowych oraz pieczenia podpłomyków cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno dzieci, jak i dorosłych.


Podczas wydarzenia odbył się konkurs kulinarny dla sołectw "Kulinarna sołtysiada", w którym wzięło udział aż 10 sołectw z obszaru naszej LGD.

Laureatami konkursu zostały sołectwa :

I miejsce - zupa grzybowa z sosną Sołectwo Mozgowina,

II miejsce - tort truskawkowy z miętą Sołectwo Zławieś Wielka,

III - filet drobiowy w porach - Sołectwo Błoto.

Gratulujemy!!!!???


Serdecznie dziękujemy wszystkim sołectwom za udział w konkursie, przygotowane potrawy były pięknie podane i bardzo smaczne.
Dziękujemy serdecznie wszystkim osobom, które zaangażowały się w organizację naszej wioski.

Dziękujemy również Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu za owocną współpracę i gratulujemy kolejnej bardzo udanej imprezy jaką są Dni Unisławia ??❤️

 

Wydarzenie organizowane w ramach promocji projektu współpracy
„Ożywienie świetlic wiejskich w oparciu o liderów i tożsamość lokalną".
Organizatorzy: Lokalna Grupa Działania "Zakole Dolnej Wisły", Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu, Gmina Unisław.
Partnerzy projektu współpracy:
Partner projektu nr 1 - LGD „Zakole Dolnej Wisły” (lider projektu) www.zakolewisly.pl
Partner projektu nr 2 - LGD „Vistula-Terra Culmensis” www.lgdvistula.org
Projekt finansowany jest w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
poniedziałek, 27 czerwiec 2022 10:58

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” zawiadamia o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 04.07.2022 r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie o  godz. 16.00  celem oceny
i wyboru operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach przedsięwzięcia:

3.2.2 Wzmocnienie rozwoju infrastruktury służącej ożywieniu społeczno-gospodarczemu.

(1 wniosek)

2.1.2: Wzmocnienie rozwoju infrastruktury komunikacyjnej poprawiającej spójność terytorialną (4 wnioski)

realizowanych w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  „Zakola Dolnej Wisły” na lata 2016-2023  zgodnie z procedurą oceny i kryteriami lokalnymi.

Porządek posiedzenia:

 1. Podpisanie listy obecności z podziałem na sektory (członkowie Rady Stowarzyszenia)
 2. Otwarcie Posiedzenia Rady Stowarzyszenia
 3. Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności
 4. Sprawdzenie quorum i stwierdzenie prawomocności obrad (Przewodniczący Rady Stowarzyszenia lub jego Zastępca)
 5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
 6. Weryfikacja powiązań osobowych i kapitałowych członków Rady LGD Zakole Dolnej Wisły z wnioskodawcami

Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

3.2.2 Wzmocnienie rozwoju infrastruktury służącej ożywieniu społeczno-gospodarczemu

 1. Przedstawienie wyników weryfikacji wstępnej dokonanej przez pracowników Biura.
 1. Ocena wniosku o przyznanie pomocy pod względem zgodności z LSR
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych /niezgodnych z LSR.
 3. Ocena operacji ocenionych jako zgodne z LSR pod kątem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
 4. Ustalenie kwot wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe.
 5. Podjęcie uchwał o wyborze operacji oraz w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.

2.1.2: Wzmocnienie rozwoju infrastruktury komunikacyjnej poprawiającej spójność terytorialną

 

 1. Przedstawienie wyników weryfikacji wstępnej dokonanej przez pracowników Biura.
 1. Ocena wniosków o przyznanie pomocy pod względem zgodności z LSR
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych /niezgodnych z LSR.
 3. Ocena operacji ocenionych jako zgodne z LSR pod kątem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
 4. Ustalenie kwot wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe.
 5. Podjęcie uchwał o wyborze operacji oraz w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.
 6. Zakończenie posiedzenia.
Wczoraj w pięknej świetlicy wiejskiej mieszczącej się w zrewitalizowanym budynku dawnej szkoły w Czemlewie odbyło się szkolenie z zakresu programu Działaj Lokalnie połączone z podsumowaniem ubiegłorocznej edycji konkursu.
Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z ideą Programu nie tylko w teorii, ale również poznając dobre praktyki zaprezentowane przez zeszłorocznych grantobiorców, którzy pochwalili się efektami swoich działań.
Prezentacje były bardzo inspirujące i pełne pozytywnych emocji. Bardzo się cieszymy że tak małe granty przysłużyły się do realizacji tak dużych pod względem społecznym inicjatyw ???
Dziękujemy serdecznie za udział w spotkaniu i życzymy wielu ciekawych pomysłów w tegorocznej edycji konkursu.
Wszystkim organizacjom i grupom nieformalnym, która zaprezentowały swoje projekty bardzo dziękujemy za zaangażowanie i szerzenie idei Działaj Lokalnie ❤️❤️?
Dziękujemy Ekogościniec Pachotówko za pyszny poczęstunek ??? oraz wszystkim osobom, które nas wczoraj wsparły organizacyjnie @Koło Gospodyń Wiejskich w Czemlewie, Gmina Dąbrowa Chełmińska Aktywne Płutowo, Barbara Piórkowska ❤️❤️?
W dniu 14 czerwca b.r. przedstawiciele Zarządu LGD „Zakole Dolnej Wisły” podpisali umowę o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego PROW na lata 2014-2024. Zakontraktowane środki zostaną przeznaczone na przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju „Zakola Dolnej Wisły” na lata 2023-2029.
W ramach prac związanych z przygotowaniem strategii odbędą się już niedługo spotkania konsultacyjne w gminach leżących na terenie „Zakola” z udziałem lokalnej społeczności, przedstawicieli instytucji, firm i organizacji pozarządowych.

Zapraszamy serdecznie na szkolenie z zakresu programu Działaj Lokalnie - edycja 2022.

?️Kiedy?
21 czerwca, godz. 17.00
?️Gdzie?
Świetlica wiejska w Czemlewie (ul. Jasna 3)

Podczas szkolenia wyjaśnimy zasady ubiegania się o grant dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych na inicjatywy społeczne na obszarze gmin: Dąbrowa Chełmińska, Kijewo Królewskie, Unisław i Zławieś Wielka.
Podczas szkolenia odbędzie się również podsumowanie zeszłorocznej edycji konkursu, będzie można się zainspirować projektami realizowanymi przez organizacje i grupy nieformalne ze wszystkich gmin Zakola.
Przygotowujemy dla Was również pyszny poczęstunek złożony ze swojskich specjałów???.
Zgłoszenia na szkolenie i spotkanie podsumowujące pod nr tel 605889578 do piątku 17 czerwca.

ZAPRASZAMY !!!!

25 czerwca zapraszamy do Unisławia na Sołtysiadę z Zakolem !!!! Imprezę towarzyszącą Dniom Unisławia!!!!
?Będzie swojsko, smacznie i wesoło!!!!???
?Na naszym stoisku zaaranżowanym w formie wioski sołeckiej będzie można posmakować swojskich specjałów w tym pyrki z parnika gzikiem??, podpłomyków??, chleba ze smalcem?? oraz ugasić pragnienie pysznym kompotem ??i herbatką ziołową???.
?W sobótkowy klimat wprawią Was warsztaty wyplatania wianków z kwiatów i ziół ??️??☘️?.
?Podczas wydarzenia odbędzie się również konkurs kulinarny dla sołectw?????????.
?Dla najmłodszych zaplanowaliśmy strefę zabaw dla dzieci???‍♀️?. Na scenie wystąpią lokalne zespoły i Sławomir !!!!
Nie możecie tego przegapić !!!!???
Wydarzenie organizowane w ramach promocji projektu współpracy
„Ożywienie świetlic wiejskich w oparciu o liderów i tożsamość lokalną".
Organizatorzy: Lokalna Grupa Działania "Zakole Dolnej Wisły", Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu, Gmina Unisław.
Partnerzy projektu współpracy:
Partner projektu nr 1 - LGD „Zakole Dolnej Wisły” (lider projektu) www.zakolewisly.pl
Partner projektu nr 2 - LGD „Vistula-Terra Culmensis” www.lgdvistula.org
Projekt finansowany jest w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zapraszamy serdecznie sołectwa z obszaru gmin Dąbrowa Chełmińska, Kijewo Królewskie, Unisław, Zławieś Wielka do udziału w konkursie kulinarnym "Kulinarna Sołtysiada".

Celem konkursu jest promocja produktów lokalnych Zakola Dolnej Wisły oraz aktywizacja i integracja sołectw obszaru Zakola Dolnej Wisły.

Konkurs odbędzie się w dniu 25 czerwca 2022 r. podczas  "Sołtysiady z Zakolem" towarzyszącej Dniom Unisławia.

Szczegóły konkursu znajdują się w REGULAMINIE

Zgłoszenia do konkursu na podstawie kart zgłoszeń - DO POBRANIA

 

Zadanie realizowane jest w ramach projektu współpracy „Ożywienie świetlic wiejskich w oparciu o liderów i tożsamość lokalną” współfinansowanego ze środków PROW 2014-2020

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

piątek, 10 czerwiec 2022 10:38

Uwaga!

Uprzejmie informujemy, iż Biuro LGD "Zakole Dolnej Wisły" w dniu 17 czerwca 2022 r. będzie nieczynne. Dzień zostanie odpracowany 12 czerwca w godzinach od 7.15 -14.15.

Za utrudnienia przepraszamy.

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie