• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Aktualności

21 czerwca w ramach Centrum Aktywności Lokalnej Zakola Dolnej Wisły w Unisławiu zorganizowaliśmy warsztaty rękodzielnicze dla uczestników projektu "Power wielopokoleniowy - wzmacniamy dorosłych, aktywizujemy młodzież".
Uczestnicy z obszaru Gminy Unisław wykonali piękne pudełeczka na herbatę lub drobiazgi techniką decoupage???
20 czerwca w ramach Centrum Aktywności Lokalnej Zakola Dolnej Wisły w Czemlewie zorganizowaliśmy warsztaty rękodzielnicze dla uczestników projektu "Power wielopokoleniowy - wzmacniamy dorosłych, aktywizujemy młodzież".
Uczestniczki z obszaru Gmina Dąbrowa Chełmińska wykonały piękne pudełeczka na herbatę lub drobiazgi techniką decoupage?????️?️?️.
19 czerwca w ramach Centrum Aktywności Lokalnej Zakola Dolnej Wisły zorganizowaliśmy zajęcia rękodzielnicze dla uczestników projektu "Power wielopokoleniowy - wzmacniamy dorosłych, aktywizujemy młodzież". Uczestnicy z obszaru gminy Kijewo Królewskie wykonali piękne pudełeczka na herbatę lub drobiazgi techniką decoupage.
Warsztaty były okazją do nabycia nowych umiejętności oraz integracji, a także formą relaksu i terapii porzez zajęcia manualne.
20/06/2023 - 10:59 | AM

CAL Gmina Unisław - maj - relacja

Co w maju działo się podczas dyżurów Centrum Aktywności Lokalnej w Gmina Unisław ?
 
10.05.2023 r. (4h) – Kreatywne zabawy z gliną samoutwardzalną-cz.1 modelowanie. Praktyczne warsztaty kreatywne z wykorzystaniem gliny samoutwardzalnej, form, dłut rzeźbiarskich. Uczestnicy warsztatów modelowali przedmioty z myślą o nadchodzącym Dniu Mamy. Gry planszowe- Zakolandia. Podczas zajęć wykorzystano m.in. glinę samoutwardzalną, dłuta rzeźbiarskie, podkłady na stoły.
 
17.05.2023 r. (4h)- Kreatywne zabawy z gliną samoutwardzalną-cz.2 zdobienie i malowanie. Praktyczne warsztaty kreatywne z wykorzystaniem gliny samoutwardzalnej- wytworzonych form z dnia 10.05.2023, zdobienie i malowanie z wykorzystaniem farb i akcesoriów zdobniczych. Podczas zajęć wykorzystano m.in. glinę samoutwardzalną, farby, ozdoby.
 
24.05.2023 r. (4h)- makramowe przeplatanki-warsztaty kreatywne z wykorzystaniem sznurka bawełnianego, skręcanego. Podczas zajęć wykonano zgodnie z instrukcją animatora liście z makramy, które posłużą jako breloczek do kluczy czy też ozdobę na ścianę, ozdobę na stół. Wykonano dodatkowo dyplomy dla Mam z użyciem laminatora. Podczas zajęć wykorzystano m.in. sznurek bawełniany, grzebienie-do czesania sznurka, drukowane dyplomy, folie do laminatora, laminator.
 
31.05.2023 r. (4 h) Łapacz snów-zajęcia warsztatowe- warsztaty kreatywne z wykorzystaniem m.in. ekologicznych surowców- kartonu, sznurka oraz ozdób.
Podczas zajęć uczestnicy wykonają łapacz snów według instrukcji animatora lub według własnego autorskiego projektu. Podczas zajęć zapewniono materiały: karton, sznurek sizalowy, sznurki bawełniane, włóczki, ozdoby, tasiemki, nożyczki, pistolety wraz z klejem na gorąco, klej.
 
Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Power wielopokoleniowy – wzmacniamy dorosłych, aktywizujemy młodzież Zakola Dolnej Wisły" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020. Beneficjent: Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”.

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością ogłaszamy nasz trzeci nabór wniosków grantowych w ramach programu Działaj Lokalnie !!!!

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami ubiegania się o dofinansowanie oraz dokumentami konkursowymi, życzymy wielu wspaniałych pomysłów na działania skierowane do naszych mieszkańców.

Wspólnie wyzwalajmy pozytywną energię!!!

 !!! REGULAMIN KONKURSU !!!

Termin naboru

Wnioski należy składać w terminie 19 czerwca do 19 lipca 2023 r.

Jak  złożyć wniosek?
Wnioski składane są wyłącznie za pomocą nowego, uruchomionego w 2023 r. generatora społecznego: https://generatorspoleczny.pl/

Organizacje i grupy nieformalne, które wnioskowały w ubiegłych latach muszą również założyć nowe konto w nowym generatorze. Rejestracja jest bardzo intuicyjna, należy ją potwierdzić klikając w link przesłany na maila wskazanego podczas rejestracji (czasem mail z linkiem wpada do folderu spam)
Wnioskodawcy nie przygotowują żadnych załączników ani dokumentów papierowych.

Wnioski w Programie składać mogą organizacje pozarządowe i grupy nieformalne działające na obszarach gmin: Dąbrowa Chełmińska, Kijewo Królewskie, Unisław i Zławieś Wielka

Termin realizacji projektów

Projekty, które otrzymają dofinansowanie będą mogły być realizowane między 1 września  2023 a 31 grudnia 2023 i trwać od 2 do 4 miesięcy.

Dofinansowanie

Dofinansowanie 1 grantu maksymalnie 3.000,00 zł.

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnego doradztwa !!!

Kontakt w sprawie wniosków: tel. 56 676 44 363, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator Programu: Anna Pawlak 605 889 578

Baza przykładowych projektów zrealizowanych na terenie całej Polski znajduje się na stronie www.dzialajlokalnie.pl w zakładce "O projektach" w górnym menu

Cel programu

 1. Głównym celem Programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez realizację projektów obywatelskich, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego i dóbr wspólnych.
 2. W ramach Programu oferowane jest wsparcie finansowe, ale przede wszystkim merytoryczne, dla aktywnych społeczności lokalnych, których członkowie sami definiują własne potrzeby i podejmują wspólne działania.

Kto może ubiegać się o dotację?

 1. Wnioski o Dotację w Konkursie mogą składać:
  • Organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (np. fundacje, stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe, organizacje społeczno-zawodowe rolników, koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa), z wyłączeniem: Lokalnych Grup Działania, Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych, związków stowarzyszeń, fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, fundacji utworzonych przez partie polityczne i stowarzyszeń związanych z partiami politycznymi, stowarzyszeń i fundacji założonych przez samorządy lokalne.
  • Zarejestrowane w ewidencji prowadzonej przez starostę stowarzyszenia zwykłe.
  • Oddziały terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną.
  • Grupy nieformalne (w tym stowarzyszenia zwykłe niezarejestrowane, oddziały terenowe organizacji nieposiadające osobowości prawnej), w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej. Instytucje publiczne mogą ubiegać się o Dotację finansowaną jedynie ze środków niepublicznych (patrz punkt Współfinansowanie Konkursu). Instytucje te muszą posiadać osobowość prawną lub dysponować stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań, podpisanie umowy oraz rozliczenie projektu.
 2. W wyjątkowych sytuacjach Wnioski o Dotację w Konkursie mogą składać Grupy nieformalne, występujące z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie.
  • Inicjatywa Działaj Lokalnie to nawiązująca do Inicjatywy Lokalnej (Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, art. 19b-19h) forma dofinansowania Projektów w ramach Programu, realizowanych przez nieformalną grupę mieszkańców we współpracy z ODL.
  • W pierwszej kolejności zachęcamy takie grupy nieformalne do nawiązania współpracy z organizacją pozarządową lub instytucją i złożenie Wniosku do Konkursu w trybie opisanym w paragrafie 5, ustęp 1, punkt 4).
  • W sytuacji, gdy w najbliższym otoczeniu nie ma żadnej organizacji/instytucji, która mogłaby użyczyć osobowości prawnej, grupa może samodzielnie zwrócić się do ODL z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie Wniosku jako Inicjatywa Działaj Lokalnie. ODL będzie starać się pomóc w dotarciu do organizacji/instytucji posiadającej osobowość prawną, która mogłaby złożyć Wniosek w imieniu grupy nieformalnej. ODL musi wyrazić zgodę na piśmie, na aplikowanie w formule Inicjatywy Działaj Lokalnie.
  • ODL może wprowadzić limit projektów realizowanych w tej formule.
  • Grupa nieformalna w ramach Inicjatywy Działaj Lokalnie, po uzyskaniu zgody, może złożyć Wniosek w Konkursie. W przypadku przyznania dofinansowania przez Lokalną Komisję Grantową, Projekt jest realizowany przez wnioskującą grupę nieformalną (Realizator) natomiast środki przyznane w ramach Dotacji są wydatkowane bezpośrednio przez ODL. Przy realizacji Inicjatywy Działaj Lokalnie, ODL nie przekazuje Realizatorowi żadnych środków, lecz ponosi wszelkie koszty jej realizacji do wysokości przyznanego dofinansowania, zgodnie z budżetem Projektu. Realizator podejmuje działania zgodne z opisem Projektu. Gwarancją zobowiązań Realizatora i ODL jest umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy obiema stronami, której częścią jest opis Projektu oraz jego budżet.
  • Rekomendujemy grupom nieformalnym, które planują wystąpić w charakterze Inicjatywy Działaj Lokalnie, założenie stowarzyszenia zwykłego.
 3. Udziału w Konkursie nie mogą brać:
  • wymienione wyżej organizacje będące w likwidacji,
  • organizacje/instytucje niewymienione powyżej.
 4. W Konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które spełniają łącznie poniższe warunki:
  • mają siedzibę w gminach: Dąbrowa Chełmińska, Kijewo Królewskie, Unisław, Zławieś Wielka.
  • oraz planują prowadzić działania na terenie przynajmniej jednej z wymienionych gmin.

 

Co w maju działo się podczas dyżurów Centrum Aktywności Lokalnej w Gmina Kijewo Królewskie ?
 
05.05.2023 r. (4h) – Warsztaty graffiti – zajęcia prowadzone dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Uczestnicy na warsztatach poznali historię street artu, rodzaje farb i sprayów. Przyjrzeli się metodom i technikom malowania, a w ramach swojej pracy zaprojektowali szablony. Szablony zostały użyte do stworzenia własnych plansz graffiti.
 
11.05.2023 r. (4h) – Spacer historyczny nad Doliną Fryby. Jest to mała rzeka przepływająca przez teren gminy Kijewo Królewskie. W ramach dyżuru uczestnicy wybrali się na wspólny spacer trasą wynoszącą około 8 km. Po drodze odwiedzone zostało miejsce kaźni cywilów podczas II Wojny Światowej. Na miejscu stoi pomnik, który upamiętnia to wydarzenie.
 
18.05.2023 r. (4h) – Warsztaty z makramy – uczestnicy zajęć poznali historię i rodzaje makramy. Panie uczyły się dobierać sznurki, pleść węzły i łączyć je ze sobą. Podczas warsztatów każdy uczestnik stworzył wiszący koszyczek, który może służyć jako kwietnik.
 
25.05.2023 r. (4 h) – Spotkanie filmowe – ostatnie spotkanie w maju było poświęcone historii filmu. Uczestnicy dowiedzieli się kiedy powstały pierwsze kamery i filmy. W ramach prowadzenia dyskusji zostały obejrzane filmy – jeden dla nastolatków „Billy Eliot” oraz dla nieco starszych osób „Johnny”. Po każdym z seansów była prowadzona rozmowa na temat przeżyć, uczuć, rozwiązań i przebiegu fabuły.
 
Z uwagi na dużą ilość zdjęć, ich galeria jest dostępna pod linkiem : GALERIA ZDJĘĆ MAJ 
 
Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Power wielopokoleniowy – wzmacniamy dorosłych, aktywizujemy młodzież Zakola Dolnej Wisły" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020. Beneficjent: Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”
 
 
 
19/06/2023 - 06:54 | AM

LISTA ZAMKNIĘTA !

W najbliższym czasie będziemy ogłaszać kolejne wydarzenia :)

Co w maju działo się podczas dyżurów Centrum Aktywności Lokalnej w Gmina Zławieś Wielka ?
08.05.2023r… (4h) - zajęcia taneczne – nauka tańca, kontynuacja,: walc angielski, walc wiedeński, zorba, belgijka w trakcie zajęć przerwa na kawę i ciastko, omówienie kroków i układu tańca.
17.05.2023r .(4h) – zajęcia nordic walking, rozgrzewka, krótki kurs chodzenia, wymarsz w teren, po powrocie kawa, ciasto, umówienie marszu i terenu.
24.05.2023r. (4h) – zajęcia prozdrowotne, omówienie znaczenia witamin w naszym życiu i choroby wynikające z ich niedoboru.
29.05.2023 r. (4h) - zajęcia taneczne – nauka tańca, kontynuacja,: walc angielski, walc wiedeński, zorba, belgijka w trakcie zajęć przerwa na kawę i ciastko, nauka kolejnych układów tańca.
Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Power wielopokoleniowy – wzmacniamy dorosłych, aktywizujemy młodzież Zakola Dolnej Wisły" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020. Beneficjent: Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”
Co też w maju działo się podczas dyżurów Centrum Aktywności Lokalnej w Gmina Dąbrowa Chełmińska ?
03.05.2023r. - „Kreatywne spotkanie seniorów” -prelekcja na temat zdrowego stylu życia (podstawowe elementy, dieta, długość snu, aktywność fizyczna, korzystanie z opieki medycznej badania profilaktyczne). Degustacja potraw „z działki na stół”.
13.05.2023 r. - spotkanie pn. „Od teorii do praktyki”. Uczestnicy (przedstawiciele KKW) mieli możliwość nawiązać nowe kontakty, wymienić się doświadczeniami, wychwycić nowe i ciekawe rozwiązania, a także dostrzec działania, które należy w przyszłości poprawić – skorygować. Spotkania tego typu inspirują i motywują do prężnego działania poprzez integrację i wymianę doświadczeń.
19.05.2023 r. -warsztaty z okazji zbliżającego się Dnia Matki. Kwietne ekoAlbumy powstały w technice scrapbooking’u. Każde dziecko przygotowało swój własny i niepowtarzalny album z ekologicznych materiałów.
24.05.2023 r.– zajęcia z ZUMBY -energetyczny trening, oparty głównie na tanecznych krokach, połączenie klasycznego aerobiku i tańca. Prelekcja na temat zdrowego stylu życia (podstawowe elementy, dieta, długość snu, aktywność fizyczna, korzystanie z opieki medycznej badania profilaktyczne).
Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Power wielopokoleniowy – wzmacniamy dorosłych, aktywizujemy młodzież Zakola Dolnej Wisły" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020. Beneficjent: Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”
Cztery drużyny gminne Akademii Młodego Lidera Zakola Dolnej Wisły rozpoczęły prace nad projektowaniem inicjatyw społecznych na rzecz mieszkańców swoich gmin, w ramach konkursu na najlepszą inicjatywę.
Tym razem młode pokolenie bierze sprawy w swoje ręce i będzie w praktyce realizować zadania począwszy od pomysłu, poprzez realizację i rozliczenie. Trzymamy mocno kciuki ✊✊✊ za Waszą pomysłowość i umiejętność pracy w zespole ?? Dziękujemy p. Magdzie Pudło za koordynowanie prac naszych drużyn ❤️❤️❤️
Podczas kolejnych warsztatów pomysły będą doszlifowywane, a umiejętność komunikacji i promocji pogłębią warsztaty reporterski-medialne.??️???
..........
Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Power wielopokoleniowy – wzmacniamy dorosłych, aktywizujemy młodzież Zakola Dolnej Wisły" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020. Beneficjent: Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie