Aktualności

Szanowni Państwo w związku z zagrożeniem epidemiologicznym oraz utrudnieniami w funkcjonowaniu wielu instytucji przesunięte zostaną nabory wniosków w ramach konkursu na Rozwój działalności gospodarczej (poddziałanie 19.2 PROW 2014-2020) oraz grantów w ramach EFS.

Przewidywany termin naboru na Rozwój Działalności gospodarczej (PROW 2014-2020)  to 15.04-30.04.2020.

W połowie kwietnia również planujemy nabory wniosków o powierzenie grantów w ramach EFS

Typ projektu - 2.  Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:

  1. b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
  2. c) inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej

 

Za utrudnienia przepraszamy

 

 

Komunikat z dnia 13.03.2020 r. dotyczący zmian w konkursie  nr 2/2020 ogłoszonym dla poddziałania 19.2 PROW 2014-2020

 

Zakres tematyczny operacji:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie (§2 ust. 1 pkt. 2 lit. a  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020( Dz. U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.)

Informujemy, że Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” dokonała zmiany ogłoszenia w ramach konkursu nr  2/2020 w następującym zakresie:

 

Część Ogłoszenia

Było

Jest

 Termin składania wniosków

16.03.2020 r. godz. 8.00 – do  30.03.2020 r. godz. 12.00

30.03.2020 r. godz. 8.00 – do  14.04.2020 r. godz. 12.00

 

Powyższej zmiany Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” zdecydowała się dokonać z uwagi na rosnące zagrożenie epidemiologiczne oraz ograniczenia w funkcjonowaniu wielu instytucji. Zmiany zostały dokonane na korzyść potencjalnych wnioskodawców w celu umożliwienia przygotowania dokumentacji projektowej oraz zgromadzenia niezbędnych załączników.

 

Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców.

 

Za utrudnienia przepraszamy

 

 

 

piątek, 13 marzec 2020 09:43

UWAGA - zmiany w funkcjonowaniu biura!!!

Szanowni Państwo,

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Biura LGD "Zakole Dolnej Wisły", zwracamy się z prośbą, aby od

13 marca 2020 roku DO ODWOŁANIA:

  • ograniczyć wizyty osobiste w naszym Biurze,  składanie korespondencji lub dokumentów tylko w sytuacjach szczególnie uzasadnionych,
  • kontaktować się we wszelkich sprawach przez telefon lub pocztę elektroniczną (e-mail), a w razie konieczności spotkania uzgodnić  wcześniej z pracownikami Biura

Kanały komunikacji (doradztwo i konsultacja dokumentów):

  1. Telefon stacjonarny 56 676 44 36.
  2. Telefon komórkowy 796 757 161.
  3. E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  4. Komunikator internetowy i wideokonferencja:

FACEBOOK - PROFIL LGD - https://www.facebook.com/Lokalna-Grupa-Dzia%C5%82ania-Zakole-Dolnej-Wis%C5%82y-149748798371172/

FACEBOOK WIDEOKONFERENCJA – Anna Pawlak KLIKNIJ

SKYPE – wyszukaj: Zakole Dolnej Wisły, SKYPE ONLINE (działa na przeglądarkach Chrome i Microsoft Edge)

Za utrudnienia przepraszamy

piątek, 06 marzec 2020 07:52

Bardzo Młoda Kultura - mikrodotacje 2020

Szanowni Państwo,

Projekt Bardzo Młoda Kultura- mikrodotacje 2020 jest organizowany przez Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy.

Dokumentacja konkursowa oraz szczegóły są dostępne na stronach:

www.terenowydomkultury.pl

www.mck-bydgoszcz.pl

Szanowni Państwo informujemy, iż załącznik  nr 10 do wniosków o przyznanie pomocy w ramach podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej - "formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis" można pobrać ze strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w zakładce POMOC PUBLICZNA⇒INFORMACJE DODATKOWE ⇒WZORY FORMULARZY ORAZ ZAŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE POMOCY DE MINIMIS ⇒FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS (EXCELL) -  LINK

SPOTKANIA INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE DLA PRZYSZŁYCH BENEFICJENTÓW  
ODBYŁY SIĘ

25.02.2020 (podejmowanie działalności gospodarczej) , 26.02.2020 (rozwój działalności gospodarczej) i 27.02.2020 (podejmowanie działalności gospodarczej)

wtorek, 03 marzec 2020 10:26

Warsztat refleksyjny relacja

W związku ze zobowiązaniem LGD do bieżącej analizy procesu wdrażania LSR oraz jego efektów oraz zmian, Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” przeprowadziła warsztat refleksyjny, który dotyczył  zagadnień związanych z realizacją LSR oraz działalnością LGD i odbył się 20 lutego 2020 roku.

Kijewo Królewskie, 28.02.2020 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” 

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Komunikat z dnia 24.02.2020 r. dotyczący zmian w konkursie  nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-350/19 ogłoszonym dla Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Typ projektu: Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie szkoleniem na Podejmowanie działalności gospodarczej, wyznaczyliśmy drugi termin 27.02.2020 (zapisy od dzisiaj).

Szkolenie rozpocznie się o godzinie 9:00.

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie