piątek, 15 styczeń 2021 12:06

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU RADY - NABÓR 1/2020 EFS

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” zawiadamia o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się w terminie 22 - 27.01.2021 w TRYBIE NADZWYCZAJNYM (z zastosowaniem elektronicznych narzędzi komunikacji i trybu obiegowego podejmowania decyzji)  celem oceny i wyboru operacji w ramach naboru 1/2020 -  przedsięwzięcie LSR 3.2.1 Tworzenie, wspieranie i animowanie aktywnej integracji o charakterze środowiskowym orazaktywności społecznej i obywatelskiej. Tryb nadzwyczajny  zostaje wdrożony ze względu na bezpieczeństwo członków Rady oraz pracowników Biura LGD związane z wystąpieniem i rozprzestrzenianiem się epidemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.

Ponadto informujemy , że członkowie Rady mają możliwość zapoznania się z materiałami i dokumentami dotyczącymi porządku posiedzenia w Biurze LGD oraz w wersji elektronicznej udostępnionej z zabezpieczeniem.

Porządek obrad:

  1. Zaznaczenie obecności i udziału w ocenie w systemie elektronicznej oceny wniosków
  2. Wypełnienie elektronicznej karty poufności i bezstronności.
  3. Zapoznanie się z wynikami weryfikacji wstępnej
  4. Ocena wniosków o przyznanie pomocy znak sprawy 2020/EFS/1; 2020/EFS/2; 2020/EFS/3; 2020/EFS/4; 2020/EFS/5; 2020/EFS/6; 2020/EFS/7; 2020/EFS/8 za pomocą elektronicznego systemu oceny wniosków
  5. Podjęcie uchwał w trybie obiegowym z sprawie oceny operacji pod kątem zgodności z LSR
  6. Podjęcie uchwały w trybie obiegowym  w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych /niezgodnych z LSR.
  7. Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do operacji spełniającej minimum punktowe
  8. Podjęcie uchwał w trybie obiegowym o wyborze operacji oraz ustaleniu kwoty wsparcia.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.
  10. Zakończenie posiedzenia, podpisanie protokołu przez Przewodniczącego Rady

 

Czytany 525 razy

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie