• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Aktualności

Serdecznie zapraszamy mieszkańców obszaru LGD Zakole Dolnej Wisły (Gminy : Dąbrowa Chełmińska, Kijewo Królewskie, Unisław, Zławieś Wielka) do udziału w Nadwiślańskiej Biesiadzie Produktów Lokalnych z rajdem Nordic Walking po pięknych okolicach Gzina w dniu 30 czerwca 2023 r. Start w Ekogościńcu „Pachotówko” w Gzinie (ul. Długa 30, Gmina Dąbrowa Chełmińska) o godz. 16.30.

Urozmaiconą trasę przygotuje p.Jacek Krawisz, który uchyli rąbka tajemnicy na temat przyrody oraz znaczenia Wisły dla mieszkańców obszaru dawniej i dziś.

Podczas rajdu 50 uczestników zamieszkałych na terenie Zakola przejdzie instruktarz z zakresu prawidłowego poruszania się z kijkami. Uczestnicy przejdą ok. 3km trasę wytyczoną na obszarze łąk i lasów Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego, na obszarze miejscowości Gzin.

Na zakończenie rajdu zaplanowano Nadwiślańską Biesiadę Produktów Lokalnych, podczas której będzie możliwość degustacji m.in. dań rybnych oraz odbędzie się ognisko z kiełbaskami.

O udziale w wydarzeniu zdecyduje kolejność zgłoszeń na podstawie kart zgłoszeń przesyłanych pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przekazanych osobiście do Biura LGD. Karty można pobrać na naszej stronie www.zakolewisly.pl oraz w Biurze LGD w Kijewie Królewskim oraz u koordynatorów gminnych w Urzędach Gmin – Dąbrowa Chełm. – p. Barbara Piórkowska, Kijewo Królewskie – Krzysztof Nowacki, Unisław – Agnieszka Góral, Zławieś Wielka – Justyna Przybyszewska.

UWAGA!!! Wydarzenie jest dedykowane dla osób pełnoletnich. Każdy z uczestników otrzyma komplet kijków do Nordic Walkingu, które będzie mógł zabrać po rajdzie do domu. W celu umożliwienia identyfikacji grupy oraz zapewnienia bezpieczeństwa, każdy uczestnik otrzyma plecak odblaskowy.

Organizacja wydarzenia ma na celu aktywizację mieszkańców Zakola Dolnej Wisły, promocję walorów krajobrazowo-przyrodniczych Doliny Dolnej Wisły, produktów lokalnych oraz popularyzację zdrowego stylu życia.

Uczestnicy rajdu będą mieli okazję przekonać się, ze warto odwiedzać tereny Zakola, które oferują wiele atrakcji m.in. przyrodniczych, bez konieczności wyjazdów poza nasz region.

W przypadku pytań czy wątpliwości zapraszamy do kontaktu: 56 676 44 36, 796757161

Zadanie realizowane w ramach operacji własnej pt. „Łączy nas Wisła, czyli nadwiślańskie dziedzictwo Zakola Dolnej Wisły” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 PROW 2014-2020.

 

Dziś po wielu miesiącach konsultacji z mieszkańcami, analiz potrzeb i potencjałów naszego obszaru oraz wytężonej pracy nad najważniejszym dokumentem określającym kierunki rozwoju Zakola Dolnej Wisły, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-pomorskiego w Toruniu złożyliśmy wniosek o wybór nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029.
Dzięki realizacji Strategii będziemy mieć szansę wsparcia ze środków unijnych wielu ważnych inicjatyw, wpływających na jakość życia mieszkańców Zakola. Zaplanowaliśmy m. in. wsparcie przedsiębiorczości, potencjału organizacji pozarządowych, dziedzictwa kulturowo przyrodniczego Doliny Dolnej Wisły, infrastruktury publicznej, działań dla młodzieży, seniorów i osób dorosłych.
Teraz prosimy trzymać mocno kciuki, aby nasza nowa Strategia została wybrana do realizacji ✊✊✊✊
Dziękujemy serdecznie wszystkim osobom, instytucjom, organizacjom, które wzięły udział w procesie konsultacji naszej LSR, Wasze zdanie miało ogromne znaczenie dla wyznaczenia kierunków rozwoju Zakola oraz sposobów komunikacji z mieszkańcami ❤️
Pozdrawiamy ???
Uwaga mieszkańcy Zakola !!!!! ???
Zapraszamy do udziału w dyżurach Centrów Aktywności Lokalnej w każdej z gmin. Działania planowane w ramach poszczególnych dyżurów umieszczone są na plakatach.
Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Power wielopokoleniowy – wzmacniamy dorosłych, aktywizujemy młodzież Zakola Dolnej Wisły" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020. Beneficjent: Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”
#zakoledolnejwisly
29/05/2023 - 06:55 | AM

CAL Gmina Unisław - kwiecień

Dziś garść informacji co też w kwietniu działo się podczas dyżurów Centrum Aktywności Lokalnej w Unisławiu.
Mieszkańcy skorzystali z możliwości uczestnictwa w wielu zajęciach, podczas których można było poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w wielu zakresach tematycznych, a to wszystko umilał kącik kawowy ?
05.04.2023 r. (4h) – Poznajmy się! Integracyjne zajęcia, poznanie potrzeb i oczekiwań uczestników dyżuru. Potencjał ludzki- największy kapitał- dzielimy się swoim doświadczeniem i wykorzystujemy swój potencjał. Pogadanka wraz z wymianą doświadczeń.
12.04.2023 r. (4h)- Aktywny Senior- możliwości rozwoju kompetencji seniorów, aktywizacji społecznej i zawodowej. Prezentacja dostępnych programów, projektów, organizacji, z których mogą skorzystać seniorzy. Dobre praktyki uczestników. Pogadanka.
19.04.2023 r. (4h)- Ekologiczny przybornik-warsztaty kreatywne z wykorzystaniem ekologicznych surowców- drewnianych patyczków od lodów. Pogadanka na temat wykorzystywania ponownego surowców, możliwości stworzenia praktycznych przyborów, zabawek. Praktyczne warsztaty z wykorzystaniem patyczków drewnianych, kleju do drewna, farb, ozdób.
26.04.2023 r. (4 h) obraz na desce- warsztaty kreatywne z wykorzystaniem ekologicznych surowców- drewnianych desek. Praktyczne warsztaty z wykorzystaniem desek drewnianych, kolorowych serwetek, farb, ozdób.
-------------------------------------------------------------------------------
Zadania zrealizowane w ramach projektu Power wielopokoleniowy – wzmacniamy dorosłych, aktywizujemy młodzież „Zakola Dolnej Wisły” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne
na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020. Realizator projektu: Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”
W dniach 16-19 maja 2023 r. lokalni liderzy z terenu LGD Zakola i Vistuli wzięli udział w wizycie studyjnej na terenie województwa świętokrzyskiego. Celem wyjazdu było nabycie nowych praktyk, wymiana doświadczeń, zdobycie wiedzy jak być dobrym - a raczej jeszcze lepszym ? liderem. W trakcie spotkań prowadzonych podczas wyjazdu dowiedzieliśmy się jak aktywizować społeczność lokalną, wykorzystać istniejący potencjał obszaru i lokalne tradycje. Mimo niesprzyjającej pogody i nieustannie padającego deszczu udało nam się zrealizować zaplanowany program.
Odwiedziliśmy miejsca, które są wzorowym przykładem jak wykorzystać miejscowy potencjał i stworzyć atrakcje wpływające na lokalną społeczność, przede wszystkim tworząc miejsca pracy wpływające na rozwój regionu, który staje się bardziej atrakcyjny turystycznie.
Poznaliśmy partnerskie inicjatywy prowadzone przez LGD Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej oraz podejmowanie przez tamtejszy samorząd gminny działania na rzecz społeczności lokalnej w szczególności o charakterze aktywizacji i integracji społecznej.
Mieliśmy okazję zobaczyć miejsca, gdzie prowadzona jest działalność edukacyjna, aktywizująca, wykorzystująca historię regionu, gdzie organizowane są festiwale (miejsca wystawiennicze), dowiedzieliśmy się także jak obszary miejskie wpływają na rozwój obszarów wiejskich.
Pani przewodnik, która towarzyszyła nam podczas całego wyjazdu w ciekawy sposób przekazała nam wiedzę, którą mamy nadzieję, że nasi lokali liderzy wykorzystają przy prowadzeniu swoich działań. Bałtów, Bieliny, Sandomierz, Nowa Słupia i inne odwiedzane podczas wyjazdu miejsca mają ogromny potencjał turystyczny, historię, zwyczaje, legendy, jednak u nas również są wspaniałe miejsca a przede wszystkim ludzie, którzy mogą mieć wpływ na ożywienie świetlic wiejskich i rozwój swoich małych społeczności.
Bierzemy się do pracy i działamy!!
Wizyta studyjna zorganizowana była wspólnie z partnerem projektu – LGD Vistula-Terra Culmensis w ramach projektu "Ożywienie świetlic wiejskich w oparciu o liderów i tożsamość lokalną".
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 PROW 2014-2020 - środki działania LEADER.
 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” ma zaszczyt zaprosić Członków stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zakole Dolnej Wisły" na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia 30 maja 2023 r. o godz. 17.30 w Sali Narad w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej (ul. Bydgoska 21).

 

Porządek obrad:

 I. Ogólne:

 

 1. Powitanie przez Prezesa Stowarzyszenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
 3. Wybór przewodniczącego obrad.
 4. Wybór protokolanta.
 5. Wybór komisji skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku Walnego Zebrania Członków.

II.  Sprawozdawczość za 2022 r. :

 

 1. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego za rok 2022.
 2. Dyskusja
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego za 2022 rok.
 4. Informacja Komisji Rewizyjnej z zakresu sprawozdania finansowego za rok 2022.
 5. Dyskusja
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2022.III. Wybór władz Stowarzyszenia w związku z zakończeniem kadencji

 

 1. Zgłoszenie kandydatów do władz stowarzyszenia:
  a)  Zarząd
  b) Komisja Rewizyjna

 

 1. Głosowanie:
  a) w sprawie wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia
  b) w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej

 

 1. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie wyboru członków  Zarządu Stowarzyszenia
  b) w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej

 IV. Wybory uzupełniające do Rady Stowarzyszenia z obszaru gminy Kijewo Królewskie

 V. Przyjęcie uchwały aktualizującej deklaracje członkowskie

 VI. Podsumowanie prac na Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023-2029 – prezentacja założeń nowej LSR

 VII. Uchwała w sprawie udzielenie Zarządowi upoważnienia do zatwierdzenia i przyjęcia LSR oraz wprowadzania zmian w LSR.

VIII. Zakończenie posiedzenia

 1. Omówienie bieżącej działalności Stowarzyszenia.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Zakończenie Walnego Zebrania Członków.

 

*Przypominamy, iż zgodnie z postanowieniami Statutu naszego Stowarzyszenia (§18.1.) nieobecność na trzech kolejnych Walnych Zgromadzeniach Członków Stowarzyszenia oraz nieopłacenie składki członkowskiej za okres 1 roku skutkuje skreśleniem z listy członków. W związku z powyższym prosimy o obecność,  podczas zebrania będzie możliwość uregulowania składek. W sprawie ustalenia wysokości zaległości w płatnościach prosimy o kontakt z Biurem LGD – tel. 56 676 44 36.

 

W kwietniu odbyły się 4 dyżury naszego Centrum Aktywności Lokalnej Zakola Dolnej Wisły, które na obszarze Gminy Kijewo Królewskie mieści się w Gminny Ośrodek Kultury w Kijewie Królewskim ?.
Kwiecień jest miesiącem, w którym zaczęliśmy się poznawać stąd przeprowadzono zajęcia organizacyjne, na których wyznaczono terminy i godziny spotkań. Kolejne spotkanie to przegląd teraz już historycznych gier i zabaw podwórkowych:
skakanie w gumę, chłopek, podchody, berek, klasy itp.
Młode pokolenie miało okazję nauczyć się ciekawych form spędzania czasu. W tym miesiącu każdy na świecie obchodził Dzień Ziemi, a z tej okazji dyżur CAL przeniósł się w plener i międzypokoleniowa grupa poddała się sprzątaniu świata. Spotkanie zakończyliśmy przy wspólnym ognisku z kiełbasą i śpiewach.
Ostatnie spotkanie poświęciliśmy rękodziełu: młodsi poznali wzory ludowe, które namalowali na kawałkach desek, starsi metodą decoupage ozdobili terakotowe doniczki, które posłużą zarówno w domu jak i w ogrodzie.
Dyżury w ramach Centrum Aktywności Lokalnej Zakola Dolnej Wisły odbywają się w każdy czwartek od godz. 15:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kijewie Królewskim i są dostępne dla wszystkich mieszkańców gminy.
-------------------------------------------------------------------------------
Power wielopokoleniowy – wzmacniamy dorosłych, aktywizujemy młodzież „Zakola Dolnej Wisły” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne
na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020. Realizator projektu: Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”
Z przyjemnością przedstawiamy relację z naszego Centrum, które na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska znajduje się w świetlicy wiejskiej w Czemlewie. Tu w miłej atmosferze odbywały się różne zajęcia aktywizacyjne dla mieszkańców:
? 05.04.2023 r. – warsztaty wielkanocne w ramach których uczestnicy wykonali ozdoby w postaci jajek, zajączków i kurek. Pogawędka na temat tradycji wielkanocnych.
?12.04.2023 r. Joga -gimnastyka dla każdego (ćwiczenia rozciągające, wzmacniające, ćwiczenia oddechowe, elementy jogi). Prelekcja na temat zdrowego stylu życia (podstawowe elementy, dieta, długość snu, aktywność fizyczna, korzystanie z opieki medycznej badania profilaktyczne).
?19.04.2023 r. Joga -gimnastyka dla każdego (ćwiczenia rozciągające, wzmacniające, ćwiczenia oddechowe, elementy jogi). Prelekcja „Zasady zdrowego odżywiania” (zasady prawidłowego odżywiania).
?26.04.2023 r. - Prelekcja na temat zdrowego stylu życia. (podstawowe elementy, dieta, długość snu, aktywność fizyczna, korzystanie z opieki medycznej badania profilaktyczne). Joga -gimnastyka dla każdego (ćwiczenia rozciągające, wzmacniające, ćwiczenia oddechowe, elementy jogi). Prelekcja na temat zdrowego stylu życia.
Dziękujemy naszej animatorce Basi Piórkowskiej oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu ❤️❤️❤️ za przygotowanie zajęć, kącika kawowego oraz dbałość o dobre samopoczucie wszystkich uczestników.
---------------------------------------------------------------------------
Zadanie realizowane w ramach projektu Power wielopokoleniowy – wzmacniamy dorosłych, aktywizujemy młodzież „Zakola Dolnej Wisły” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne
na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020. Realizator projektu: Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”
W minioną sobotę w świetlicy wiejskiej w Płutowie odbyło się spotkanie inaugurujące powstanie Akademii Młodego Lidera Zakola Dolnej Wisły.???
Reprezentacje 4 drużyn młodzieżowych z obszaru wszystkich gmin Zakola Dolnej Wisły miały okazję poznać się i spędzić wspólnie czas podczas zajęć integracyjnych poprowadzonych przez naszą niezawodną animatorkę Magdalenę Pudło wraz z Dariuszem Narlochem.
Co tam się działo !!!!! ????Czysta młodzieżowa radość i energia !!!!???
Bardzo się cieszymy, że tak fantastyczne grono młodych ludzi przystąpiło do naszego projektu i razem z nami przejdzie cykl zajęć i warsztatów wzmacniających kompetencje liderskie i motywację do działania na rzecz swoich lokalnych społeczności. Trzymamy mocno kciuki za wytrwałość✊✊✊, kibicujemy powstawaniu nowych pomysłów na fajne inicjatywy oraz znajomości wśród koleżanek i kolegów z sąsiednich gmin, co może w przyszłości zaowocować świetnymi projektami partnerskimi???
 
Przyszłość Zakola w młodych ludziach, zatem droga młodzieży jeszcze raz WITAJCIE W AKADEMII MŁODEGO LIDERA ZAKOLA DOLNEJ WISŁY !!!!! ?????????
__________________________________________________
Zadanie zrealizowane w ramach projektu
Power wielopokoleniowy – wzmacniamy dorosłych, aktywizujemy młodzież „Zakola Dolnej Wisły” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020. Realizator projektu: Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”
10 maja w ramach konsultacji społecznych związanych z budową nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Zakola Dolnej Wisły Lokalna Grupa Działania Zakole Dolnej Wisły odwiedziło Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku
?
Młodzież z klas VIII wzięła udział w tzw. akcji wlepkowej ???.
Przewiduje się, iż przyszła strategia będzie obejmowała działania ukierunkowane m.in. na zagwarantowanie dzieciom i młodzieży jak najciekawszej oferty do uczenia się i życia blisko miejsca zamieszkania, zatem aby móc zaplanować projekty jak najbardziej odpowiadające potrzebom osób młodych chcielibyśmy poznać ich zdanie na ten temat.
Uczniowie na kolorowych karteczkach??? podzieliła się z nami swoimi opiniami odpowiadając na poniższe pytania:
1. Co chcielibyście robić lub zmienić w swojej miejscowości, na co do tej pory nie mieliście możliwości ?
2. W jakich rodzajach zajęć pozaszkolnych chcielibyście brać udział ?
3. Co zachęciłoby Was do pozostania w rodzinnych stronach w dorosłym życiu ?
Odpowiedzi otrzymaliśmy wiele, poznaliśmy potrzeby młodzieży oraz ich pomysły.
Dziękujemy serdecznie Dyrekcji za możliwość przeprowadzenia badania, a młodzieży za aktywny udział i merytoryczną dyskusję. ??

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie