• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Aktualności

W dniu 26 kwietnia lokalni liderzy obszaru partnerskich LGD „Zakole Dolnej Wisły” oraz „Vistula -Terra Culmensis- Rozój przez Tradycję” wzięli udział w bardzo inspirującym szkoleniu – STRUKTOGRAM – klucz do poznania siebie.
Szkolenie pod okiem p. Kinga Klejment – licencjonowanej trenerki STRUKTOGRAM Polska, rozwijające kompetencje miękkie uczestników projektu, pozwalające na poznanie własnego potencjału i w pełni wykorzystania go w pracy w środowisku lokalnym.
Uczestnicy uczyli się jak rozpoznać swoją biostrukturę mózgu określoną trzema kolorami tak, aby rozwijać swoją autentyczność zgodnie z naturą. Structogram daje bazę wiedzy pozwalającą zrozumieć siebie, swoje zachowania i wybory, pomaga ustalić realistyczne cele, rozwinąć strategie osiągnięcia sukcesu oraz wskazać metody zarządzania, które okazują się być najlepsze i najskuteczniejsze.
Szkolenie miało formę wykładu oraz warsztatów, podczas których liderzy pracowali m.in. nad określeniem swoich mocnych i słabych stron oraz ustaleniem koloru swojej osobowości.
Było ono również okazją do ciekawych dyskusji, wymiany doświadczeń oraz poznania wielu osób, które aktywnie działają w swoim środowisku lokalnym.
Serdecznie dziękujemy p. Kindze ❤️❤️❤️ za duży zastrzyk wiedzy, otwartość, profesjonalizm oraz otwarcie nas na poznawanie siebie i pracy nad sobą ???
Pozdrawiam serdecznie uczestników szkolenia i życzymy owocnego spożytkowania zdobytej wiedzy ???
-----------------------------------------
Szkolenie zorganizowane w ramach projektu „Ożywienie świetlic wiejskich w oparciu o liderów i tożsamość lokalną”.
Projekt wdrażany jest w ramach założeń Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”.
Projekt finansowany jest w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Partnerzy projektu współpracy:
Partner projektu nr 1 - LGD „Zakole Dolnej Wisły” (lider projektu) www.zakolewisly.pl
Partner projektu nr 2 - LGD „Vistula-Terra Culmensis” www.lgdvistula.org

Szanowni Mieszkańcy,

zapraszamy Państwa do wyrażenia swojej opinii/ zgłoszenia uwag do projektu Lokalnej Strategii Rozwoju Zakola Dolnej Wisły na lata  2023-2029, którą wspólnie tworzymy w celu pozyskania funduszy unijnych (ponad 9 mln zł) na rozwój naszego obszaru: gminy Dąbrowa Chełmińska, Kijewo Królewskie, Unisław i Zławieś Wielka.

Uwagi do założeń LSR, którą na początku czerwca 2023 r. złożymy w konkursie do Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zgłaszać można na Formularzu konsultacyjnym ( FORMULARZ DO POBRANIA) od 22.05.2023 r. do 26.05.2023 r. (włącznie):

 1. a. za pośrednictwem poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  Z uwagi na konkurencyjny wybór LSR w ramach ogłoszonego naboru, aby otrzymać konsultowany dokument Strategii, należy wysłać wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w treści podając: swoje imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania lub nazwę i adres siedziby reprezentowanego podmiotu (w celu potwierdzenia, że dokument konsultowany jest z mieszkańcami obszaru Zakola Dolnej Wisły). W tytule wiadomości prosimy wpisać: Konsultacje projektu LSR.
 2. dostępnym bezpośrednio w biurze LGD Zakole Dolnej Wisły (ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie ), które pełni funkcję punktu konsultacyjnego. Punkt czynny jest dla osób chcących zapoznać się z treścią dokumentu w godz. 8.00-14.00.

Uwagi zgłoszone do LSR zostaną przeanalizowane przez Zespół Ekspertów, składający się z pracowników Biura, Zarządu LGD oraz zewnętrznych ekspertów.

Do udziału w konsultacjach zapraszamy przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, KGW, OSP), społecznych liderów (m.in. sołtysów oraz przedstawicieli Rady Sołeckiej, Rady Osiedli), pracowników instytucji publicznych, przedsiębiorców, osoby planujące założyć własną firmę, przedstawicieli instytucji rynku pracy i otoczenia biznesu, animatorów życia kulturalnego i społecznego, osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą, osobami z niepełnosprawnością, radnych gminnych, reprezentantów szkół oraz parafii z obszaru LSR.

Z góry dziękujemy za Państwa zaangażowanie oraz wyrażone opinie.

 

Serdecznie zapraszamy liderów do wzięcia udziału w wizycie studyjnej: „Bieliny i okolice –  lepszy przykład niż wykład – pomysły na aktywizację społeczności lokalnej przy wykorzystaniu potencjału obszaru województwa świętokrzyskiego"

"DOBRE PRAKTYKI - JAK WYKORZYSTAĆ POTENCJAŁ HISTORYCZNY, PRZYRODNICZY, KULTUROWY W AKTYWIZACJI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ” w województwie świętokrzyskim.

Zadanie obejmuje organizację wizyty studyjnej ukierunkowanej na nabywanie dobrych praktyk  i umiejętności w zakresie aktywności społeczności wiejskich, ukierunkowanej na rozwój wspólnot, kapitału społecznego jak i na rzecz aktywizacji lokalnej społeczności z wykorzystaniem istniejącego potencjału jakim są świetlice wiejskie i tereny wokoło nich. Wizytowane miejsca, spotkania z lokalnymi liderami, działaczami mają na celu motywowanie uczestników wyjazdu do podejmowania kolejnych inicjatyw na swoich terenach.

UCZESTNICY WYJAZDU:

Udział może wziąć osoba pełnoletnia,  zamieszkująca obszar LGD „Zakole Dolnej Wisły”  tj. obszar gmin Dąbrowa Chełmińska, Kijewo Królewskie, Unisław, Zławieś Wielka.

Uczestnikami wyjazdów mogą być osoby spełniające powyższe warunki i pełniące jedną z poniższych funkcji:

 • sołtys, radny, członek rady sołeckiej,
 • członek NGO, w tym OSP, KGW mających siedzibę na terenie LGD „Zakole Dolnej Wisły”,
 • Lokalny lider/Animator działań społecznych na obszarach wiejskich (dot. obszaru działania LGD „Zakole Dolnej Wisły" ) działający na rzecz swojego sołectwa.

ZASADY REKRUTACJI:
Zgłoszeń należy dokonywać indywidualnie.

Forma zgłoszenia: Karta zgłoszeniowa dostępna w załącznikach

Karty zgłoszeniowe przyjmowane są od 27 kwietnia 2023 r. do 05 maja 2022 r.

Formy składania Kart zgłoszeniowych:

 • osobiście w Biurze LGD– ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie poprzez złożenie wypełnionej i podpisanej Karty zgłoszeniowej  lub
 • mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. poprzez wysłanie podpisanego skanu Karty zgłoszeniowej (oryginał należy dostarczyć w późniejszym terminie).

 

MERYTORYCZNY PROGRAM WIZYTY STUDYJNEJ - Bieliny i okolice – LEPSZY PRZYKŁAD NIŻ WYKŁAD

 DZIEŃ 1.                                                                                                                                                                                                       
-  Święty Krzyż w Gminie Nowa Słupia: Prezentacja projektu „Zwiększenie atrakcyjności obszaru objętego działaniem LSR poprzez wyposażenie naturalnych punktów widokowych i wypoczynkowych na Świętym Krzyżu  w małą infrastrukturę turystyczno-wypoczynkową”- spotkanie z przedstawicielem LGD prezentującym dobre praktyki w zakresie wykorzystania infrastruktury (taras widokowy, wiaty na trasie szlaku na Łysicę) w działaniach animacyjnych na rzecz lokalnej społeczności; zwiedzanie z przewodnikiem;

 - Bieliny - „Mamy na siebie plan! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Bieliny” – rola i znaczenia aktywizacji społeczności lokalnej -  prezentacja założeń oraz celów projektu. Aktywności społeczne w Gminie Bieliny - spotkanie z Wójtem Gminy Bieliny/sołtysem – prezentacja inicjatyw społecznych i aktywności lokalnej.  Truskawka Bielińska, Święto truskawek w Bielinach – pomysł na aktywizację.                                                              
- „Poznaj mnie – cz. I”– wymiana doświadczeń, poznanie się uczestników wyjazdu.

 DZIEŃ 2.

- Sandomierz: Przykład na promocję regionu i aktywizację lokalnej społeczności – wpływ obszarów miejskich okalających obszary wiejskie na ich rozwój i podejmowane inicjatywy zwiedzanie z przewodnikiem:  Brama Opatowska, Podziemna Trasa Turystyczna, Bazylika Narodzenia NMP,  Rynek,  Ucho Igielne, Zbrojownia, Muzeum, Sala Gabinet Figur Woskowych Ojca Mateusza w Sandomierzu;
-  Prezentacja działalności Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe i wpływ na aktywizację – prezentacja przez lokalnego lidera, zwiedzanie ruin Zamku Krzyżtopór w Ujeździe, min. 3 godziny zegarowe.
- Lokalna biesiada – Jakie są u nas festyny sołeckie? Prezentacja działalności KGW z Bielin w życiu lokalnym. Zaangażowanie w działania w świetlicy wiejskiej. Prezentacja Zespołu Śpiewaczy "Echo Łysicy" – prezentacja sukcesów i osiągnięć, występ artystyczny. Ożywianie świetlic wiejskich przez LGD „Wokół Łysej Góry”;

DZIEŃ 3. 

-  Dobre praktyki we wdrażaniu projektów partnerskich ukierunkowanych na aktywizację – jak Bałtowski kompleks wpłynął na aktywizację lokalnej społeczności? Zmiany w rozwoju lokalnym
i zależy wspólnych działań – prezentacja przedstawiciela LGD

- Bałtowski Kompleks Turystyczny. Prezentacja projektu partnerskiego Stowarzyszenia „Delta”
z Ostrowca Świętokrzyskiego i  Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Bałtów „Bałt” ukierunkowanego na rozwój obszaru, aktywizację zawodową, promocję obszaru i wykorzystanie jego potencjału - prezentacja przedstawiciela LGD.

- Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach – prezentacja działalności ośrodka i jego wpływ na aktywizację społeczności lokalnej. Miejsca animacji i aktywizacji społecznej
w miejscowości - Bieliny (świetlica wiejska, orlik, kort tenisowy, stadion przy Urzędzie Gminy Bieliny);

- „Poznaj mnie – cz. II”– wymiana doświadczeń, poznanie się uczestników wyjazdu.

 DZIEŃ 4.

- Wpływ atrakcji turystycznych na aktywizację  lokalnej społeczności w gminie miejsko-wiejskiej
w Chęcinach. Prezentacja Jaskini Raj w Chęcinach- zwiedzanie z przewodnikiem, min. 2 godziny zegarowe.

- Dobre praktyki - jak wykorzystać potencjał historyczny, przyrodniczy, kulturowy w aktywizacji społeczności lokalnej? Prezentacja Ruin Zamku w Chęcinach z przewodnikiem. min. 2 godziny zegarowe.

- Prezentacja lokalnego lidera nt.  aktywności lokalnej społeczności w Gminie Chęciny.  Podsumowanie  IV dnia oraz całej wizyty.

 

Prosimy o zapoznanie się z całym Regulaminem uczestnictwa i rekrutacji dostępnym w załącznikach

Zadanie realizowane w ramach projektu „Ożywienie świetlic wiejskich w oparciu o liderów i tożsamość lokalną”.

Partnerzy projektu współpracy:
Partner projektu nr 1 - LGD „Zakole Dolnej Wisły” (lider projektu) www.zakolewisly.pl
Partner projektu nr 2 - LGD „Vistula-Terra Culmensis” www.lgdvistula.org

Projekt wdrażany jest w ramach założeń Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru  Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”.
Projekt finansowany jest w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

27/04/2023 - 09:24 | AM

UWAGA

Uprzejmie informujemy, iż Biuro LGD "Zakole Dolnej Wisły" w dniu 2 maja 2023 r. będzie nieczynne. 

Dzień zostanie odpracowany 13 maja w godzinach od 7.15 -15.15.

Za utrudnienia przepraszamy.

Tworzymy bazę pomysłów w formie fiszek projektowych w ramach procesu budowy nowej LSR.
Chcesz mieć wpływ na przeznaczenie środków unijnych na obszarze Zakola Dolnej Wisły? Masz pomysł, jak rozwinąć przedsiębiorczość w regionie? Znasz potrzeby mieszkańców Twojej miejscowości? Masz pomysł na włączenie seniorów, dzieci i młodzieży w działania lokalnej społeczności?
Podziel się z nami swoimi spostrzeżeniami.
Do 08 maja 2023 r. zbieramy pomysły na zadania, które mogą przyczynić się do wzmocnienia kapitału społecznego naszego obszaru oraz rozwoju obszarów wiejskich regionu. Pomysły ujęte w fiszkach będą miały wpływ na cele i przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach nowej Lokalne Strategii Rozwoju Zakola Dolnej Wisły, dzięki której chcemy pozyskać fundusze unijne, by móc je dalej dystrybuować wśród mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i innych podmiotów.
Każdy głos jest ważny, dlatego wypełnij fiszkę projektową w formie prostej ankiety.
Z góry dziękujemy za Twój pomysł ?
Szanowni Mieszkańcy Zakola Dolnej Wisły,
W związku z intensywnymi pracami nad nową Lokalną Strategią Rozwoju prosimy o wypełnienie ankiety, która pomoże nam opracować skuteczny Planu Komunikacji, zapewniający wszystkim zainteresowanym (mieszkańcom i podmiotom z obszaru LGD) bieżący kontakt z Lokalną Grupą Działania „Zakole Dolnej Wisły ”.
Dzięki dopasowanemu do Państwa potrzeb Planowi Komunikacji, sposoby informowania oraz włączania Państwa w działania LGD będą bardziej efektywne.
Z góry dziękujemy za Państwa pomoc.
 
Na Państwa odpowiedzi czekamy do 30 kwietnia.
 

Zapraszamy Sołtysów, Radnych, członków NGO, KGW, OSP, lokalnych liderów działających na rzecz swojego sołectwa na bezpłatne szkolenie: „Klucz do poznania siebie - Structogram”

KIEDY?  26 kwietnia 2023 r. od godziny 9.00
GDZIE? Gminne Centrum Kultury Gruta (Gruta 95)

Zapisy: od 13 kwietnia (czwartek) 2023 r. do wyczerpania miejsc.

Szkolenie poprowadzi Pani Kinga Klejment - trenerka i mentorka kobiet, Certyfikowany Trener STRUCTOGRAM® Polska, doradca rozwoju osobistego, coach, Konsultant Kryzysowego.

Zapisy w godzinach pracy Biura LGD, od poniedziałku do piątku.

Forma zapisów: telefonicznie: 796-757-161

Przy zgłoszeniu należy podać swoje imię, nazwisko, miejsce zamieszkania.

ZASADY UDZIAŁU I ZGŁOSZEŃ:

- udział może wziąć osoba pełnoletnia zamieszkująca obszar LGD „Zakole Dolnej Wisły”  tj. obszar gmin: Dąbrowa Chełmińska, Kijewo Królewskie, Unisław, Zławieś Wielka.
- szkolenie skierowane jest do lokalnych liderów, osób zaangażowanych w pracę na rzecz swojego sołectwa, Sołtysów, Radnych, członków Rad sołeckich, członków KGW, OSP, NGO; mających siedzibę na terenie LGD „Zakole Dolnej Wisły”;
- zgłoszeń należy dokonywać indywidualnie.

ORGANIZATOR zapewnia: bezpłatny udział w szkoleniu (dojazd we własnym zakresie) oraz poczęstunek.

Partnerzy projektu współpracy:

Partner projektu nr 1 - LGD „Zakole Dolnej Wisły” (lider projektu) www.zakolewisly.pl
Partner projektu nr 2 - LGD „Vistula-Terra Culmensis” www.lgdvistula.org                 

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Ożywienie świetlic wiejskich w oparciu o liderów i tożsamość lokalną”.
Projekt wdrażany jest w ramach założeń Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru  Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”.
Projekt finansowany jest w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dokonując zgłoszenia zgłaszający jest świadomy oraz oświadcza, iż zapoznał się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych oraz spełnia warunek udziału w szkoleniu.
Zgłoszenie udziału w szkoleniu oznacza wyrażenie zgody na publikacje wizerunku.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA SZKOLENIA organizowanego w ramach projektu
„Ożywienie świetlic wiejskich w oparciu o liderów i tożsamość lokalną”.

Administratorem Pana/i danych osobowych jest:
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „Zakole Dolnej Wisły” (LGD)
Adres: ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie
NIP: 875-149-13-66
Tel. 796-757-161
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                                                                     

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA: Pana/i dane osobowe będziemy przetwarzali w związku z Wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanej przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” na podstawie zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko - Pomorskiego  nr umowy: 0006-6933-UM024000615  z dnia 19 maja 2016 r. z późn. zm., w zakresie promocji, monitoringu i ewaluacji  na podstawie obowiązku wynikającego z ustaw, z których wynika obowiązek podania danych (art. 6 ust 1 lit c RODO).W pozostałym zakresie dane będziemy przetwarzali w wyniku dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust 1 lit a RODO).

KATEGORIE PANA/I DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRE PRZETWARZAMY I WYMÓG/DOBROWOLNOŚĆ ICH PODANIA: Będziemy przetwarzali następujące kategorie Pana/i danych osobowych: Imię nazwisko, miejsce zamieszkania, adres e-mail, inne niezbędne dane wymagane dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym wynikające z obowiązku monitoringu uczestników zadania. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z udziałem w szkoleniu, w tym na potrzeby monitorowania uczestników zadania. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak i w sposób inny niż zautomatyzowany.

ODBIORCA PANA/I DANYCH OSOBOWYCH: Pana/i dane osobowe będziemy udostępniali następującym podmiotom zewnętrznym:

- Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, będący organem nadzorującym działalność LGD, w tym również organom/instytucjom podległym, które zostały wydelegowane do ewaluacji i monitoringu wdrażania założeń w ramach działalności LGD, w tym w ramach wdrażanej  Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanej przez Społeczność na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”, w ramach wdrażanego projektu.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH: Nie przekazujemy Pana/i danych osobowych poza teren Polski, Unii europejskiej.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: Pana/i dane osobowe przechowywane będą do czasu rozliczenia otrzymanego wsparcia w ramach w/w zawartych umów tj. do czasu 31.12.2023 r.
Okres ten zostaje wydłużony na czas ewaluacji i monitoringu.

PANA/I PRAWA: 

Ma Pan/i prawo do:

- Dostępu do swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Pana/i zgody przed jej wycofaniem.

- Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych uczestnika narusza postanowienia RODO.

 

13/04/2023 - 08:15 | AM

Uwaga Mieszkańcy Zakola !

Uwaga mieszkańcy Zakola !!!!! ???

Informujemy, że w ramach tworzonych Centrów Aktywności Lokalnej organizujemy otwarte dyżury animatorów lokalnych, podczas których popołudniami będzie można skorzystać z różnych kreatywnych sposobów spędzania czasu wolnego. ???

W każdym CAL zajęcia będą różnorodne ukierunkowane na integrację i animację np. gry planszowe, spotkania autorskie, zajęcia taneczne, plastyczne, rękodzielnicze, ruchowe i wiele innych.

Dyżury mają charakter otwarty, więc wystarczy przyjść i się z nami spotkać ? Zapewniamy kącik kawowy ?

Zapraszamy do udziału w spotkaniach oraz do śledzenia naszej strony oraz stron naszych Partnerów, gdzie będziemy informować o planowanych dyżurach i ich tematyce:

Dom Kultury w Górsku
Gminny Ośrodek Kultury w Kijewie Królewskim
Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Power wielopokoleniowy – wzmacniamy dorosłych, aktywizujemy młodzież Zakola Dolnej Wisły" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020. Beneficjent: Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”

Zapraszamy serdecznie osoby młode w wieku 13-17 lat z obszaru LGD Zakole do udziału w projekcie  Power wielopokoleniowy – wzmacniamy dorosłych, aktywizujemy młodzież „Zakola Dolnej Wisły”, w ramach którego powołujemy Akademię Młodego Lidera , w której łącznie 40 osób (10 osób z każdej gminy) skorzysta ze wsparcia w postaci:

 - udziału w  cyklu spotkań i warsztatów aktywizujących ( 31 godzin warsztatów, szkoleń, spotkań)

-  udziału w obozie aktywizacyjnym w ośrodku szkoleniowym WOŚP w miejscowości  Szadowo Młyn - dla wszystkich uczestników AML - 4 dni.

-  konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną

- wykład motywacyjny z podróżnikiem i działaczem społecznym Jasiem Melą

- udziału w  Forum Młodych Liderów Zakola Dolnej Wisły

Szczegółowy zakres oferty AML znajduje się w REGULAMINIE, z którym obowiązkowo należy się zapoznać przed zgłoszeniem swojej kandydatury do udziału w projekcie.

Rekrutacja uczestników będzie prowadzona na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” gminy: Zławieś Wielka, Dąbrowa Chełmińska, Unisław oraz Kijewo Królewskie. Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne do pobrania ze strony internetowej www.zakolewisly.pl oraz w formie papierowej w biurze projektu ul. Chełmińska 7B 86-253 Kijewo Królewskie.

Dla Akademii Młodego Lidera  w każdej z gmin LGD, zostaną przeprowadzone cztery osobne nabory.

Po zakończeniu naboru Komisja rekrutacyjna dokona weryfikacji dokumentów pod kątem spełnienia kryteriów rekrutacji. Wybór uczestników nastąpi poprzez utworzenie listy podstawowej i rezerwowej (w przypadku większej liczby chętnych). Osoby z listy rezerwowej zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie, zgodnie z zajmowanym miejscem na liście, w przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy podstawowej osoby pierwotnie przyjętej do projektu. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie uczestnik zostanie poinformowany telefonicznie lub pisemnie.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE ???

kryteria obligatoryjne (obowiązkowe dla każdego kandydata do udziału w projekcie):

- osoba zamieszkująca teren LGD "Zakole Dolnej Wisły" objęty Lokalną Strategią Rozwoju (weryfikacja na podstawie oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego z załączonym zaświadczeniem z ewidencji ludności o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy lub wystawionym na rodzica/opiekuna prawnego i jego adres zamieszkania dokumentem zobowiązaniowym np. decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, rachunkilub faktury za media, ścieki, odpady komunalne);

- osoba w wieku 13-17 lat w momencie przystąpienia do projektu (weryfikacja na podstawie karty rekrutacyjnej zawierającej oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego oraz legitymacji szkolnej przedstawionej do wglądu pracownikom Biura LGD);

 kryteria premiujące: (pierwszeństwo udziału w projekcie)

- zaangażowanie społeczne np. uczestnictwo w młodzieżowej drużynie pożarniczej MDP, KGW, innej organizacji społecznej/ doświadczenie w wolontariacie potwierdzone minimum jednym dokumentem (m.in. zaświadczenie, umowa wolontariatu)

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ ABY UBIEGAĆ SIĘ O UDZIAŁ W PROJEKCIE ???

- formularz rekrutacyjnego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu - POBIERZ FORMULARZ REKRUTACYJNY

- zaświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego z ewidencji ludności o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy lub wystawionym na rodzica/opiekuna prawnego i jego adres zamieszkania dokumentem  zobowiązaniowym (np. decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, rachunki lub faktury za media, ścieki, odpady komunalne);

- dokumenty /zaświadczenia potwierdzające spełnienie kryterium premiującego – zaangażowanie społeczne (jeśli dotyczy) - np.  zaświadczenie, umowa wolontariatu

- legitymacja szkolna  do wglądu podczas składania formularza rekrutacyjnego.

GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych na obszarze LGD Zakole:

Gmina Dąbrowa Chełmińska – Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21 , biuro nr 17,
w godzinach 8.00-14.00, koordynator gminny – Barbara Piórkowska tel. 697 021 676

Gmina Kijewo Królewskie – Biuro LGD Zakole, ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie,
w godzinach 8.00-14.00, koordynator gminny – Krzysztof Nowacki tel. 796 757 161

Gmina Unisław – Urząd Gminy w Uniławiu, ul. Parkowa 20,86-260 Unisław, biuro nr 12, w godzinach 8.00 – 14.00, koordynator gminny Agnieszka Góral tel. 505 189 145

Gmina Zławieś Wielka  - Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka, biuro nr 11, w godzinach 8.00-14.00, koordynator gminny Justyna Przybyszewska tel. 691 923 530

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

17-25.04.2023 R.

UWAGA !!!! W przypadku większej liczby zgłoszeń decyduje kolejność zgłoszeń  - data i godzina przyjęcia zgłoszenia w miejscu wskazanym na obszarze każdej z gmin.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność  Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020 realizowany jest przez Beneficjenta Lokalną Grupę Działania  „Zakole Dolnej Wisły”

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie