• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

CZŁONKOSTWO

Zapraszamy nowych członków !!!!

Lokalna Grupa działania "Zakole Dolnej Wisły" to idealne miejsce dla osób chętnych do aktywnego działania na rzecz rozwoju naszej małej ojczyzny położonej w pięknej Dolinie Wisły- na obszarze czterech gmin: Dąbrowa Chełmińska, Kijewo Królewskie, Unisław i Zławieś Wielka.

LGD "Zakole Dolnej Wisły" została powołana, aby pomóc mieszkańcom rozwiązać ich lokalne problemy i tym samym przyczynić się do poprawy jakości życia na wsi. To, co odróżnia nas od innych organizacji pozarządowych, to wizja poparta budżetem, to fakt, że skupiamy w swoich szeregach zarówno przedstawicieli lokalnych władz, jak też właścicieli firm, organizacje społeczne, rolników i zwykłych mieszkańców.

LGD Zakole to organizacja wielośrodowiskowa, apolityczna i transparentna, otwarta na nowych członków - ludzi "pozytywnie zakręconych",których łączy chęć poprawy warunków życia na naszym terenie i służba naszym mieszkańcom.

Dlaczego warto być członkiem LGD "Zakole Dolnej Wisły"?

  1.  Przynależność do LGD umożliwia realny wpływ na kierunek działania LGD i na to, w jaki sposób zostaną zagospodarowane unijne fundusze 
       przeznaczone dla naszego obszaru.
  2.  Przynależność do LGD oznacza przynależność do grupy ponad 100 osób reprezentujących
       wszystkie sektory na naszym terenie, udział we wspólnych spotkaniach, w dyskusjach, szkoleniach i wydarzeniach o charakterze promocyjnym.
  3.  Przynależność do LGD to również możliwość bezpłatnego podnoszenia umiejętności poprzez uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach i konferencjach
       zarówno tych organizowanych przez LGD jak i tych, na które LGD jest bezpłatnie zapraszana.
  4.  Dostęp do bieżących informacji o dofinansowaniu z pierwszej ręki i pomoc przy składaniu wniosku.

Kto może zostać członkiem LGD "Zakole Dolnej Wisły"?

Do LGD przystąpić mogą osoby fizyczne - mieszkańcy oraz przedsiębiorcy, osoby prawne (firmy, instytucje, samorządy, stowarzyszenia itp.) oraz organizacje nieposiadające osobowości prawnej np KGW, zarówno z terenu gmin wchodzących w skład Zakola, jak i spoza tego terenu, które chcą w sposób rzeczywisty i zgodny pracować na rzecz wielowymiarowego  rozwoju obszaru naszych czterech gmin.

Co zrobić, aby zostać członkiem LGD "Zakole Dolnej Wisły"?

1. Na początku zachęcamy do zapoznania się ze statutem Lokalnej Grupy Działania "Zakole Dolnej Wisły" oraz Lokalną Strategią Rozwoju LGD "Zakole Dolnej Wisły", które dostępne są w załącznikach poniżej.

2. Następnie z naszej strony internetowej należy pobrać i wypełnić druk DEKLARACJI CZŁONKOWSKIEJ, po czym dostarczyć wraz z DOWODEM WPŁATY składki za rok bieżący, pocztą lub osobiście do biura LGD "Zakole Dolnej Wisły" w Kijewie Królewskim ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie.

Uchwała Walnego w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich

Osoby fizyczne poza deklaracją członkowską zobowiązane są do przedłożenia oświadczenia o zamieszkiawniu na obszarze Zakola ( wzór załączony poniżej) i przynależności do sektora "mieszkańcy", osoby prawne uchwały o przystąpieniu do Stowarzyszenia, zaś organizacje nieformalne rekomendaji (wzór załączony poniżej).

3. Ostatnim krokiem jest zatwierdzenie członkostwa przez Zarząd Stowarzyszenia, który przyjmuje nowych członków w drodze uchwały.
 

Działalność Lokalnej Grupy Działania "Zakole Dolnej Wisły" współfinansowane  jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (koszty bieżące i aktywizacja)  oraz składek członkowskich. Wysokość składek znajduje się w załączonej uchwale, którą raz w roku ustala Walne Zebranie Członków.

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie