• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI 2022

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” prowadzi prace nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029. Jest to najważniejszy dokument, określający charakter obszaru LGD oraz podstawowe kierunki jego rozwoju.

Jednym z istotnych elementów opracowania strategii, zgodnie ze wskazaniami Unii Europejskiej, jest udział społeczności lokalnej w określaniu potrzeb i problemów danego obszaru oraz formułowaniu celów i planowanych przedsięwzięć, które będą miały szansę realizacji ze środków unijnych w nowym okresie programowania 2023-2027. W tym celu w październiku organizowane będą spotkania konsultacyjne z mieszkańcami i instytucjami w formie wywiadów grupowych (tzw. fokusy) z elementami „burzy mózgów” połączone z warsztatami roboczymi, z przedstawicielami sektora społecznego, publicznego i gospodarczego reprezentującymi gminy : Kijewo Królewskie, Unisław, Dąbrowa Chełmińska i Zławieś Wielka. Chcielibyśmy aby spotkania miały luźny charakter i przebiegały w przyjaznej atmosferze.

Na spotkania konsultacyjne (harmonogram - TU ) zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe (KGW, OSP), instytucje publiczne, przedstawicieli sołectw i zachęcamy do zgłaszania swoich sugestii dotyczących kierunków rozwoju Zakola Dolnej Wisły. W lokalnej strategii rozwoju znajdą się propozycje projektów ww. grup, które będą miałę szansę realizacji  z budżetu LGD „ Zakole Dolnej Wisły”  przez następne 7 lat.

W ramach planu włączenia społeczności w proces tworzenia partycypacyjnej strategii zaplanowano również inne formy konsultacji – badania ankietowe w formie kwestionariuszy  oraz w wersji ankiety internetowej. Badania ankietowe prowadzimy również podczas imprez plenerowych na obszarze wszystkich gmin Zakola.  Ponadto w Biurze LGD w Kijewie Królewskim prowadzony jest punkt  konsultacyjny  - mieszkańcy mają możliwość dzielenia się swoimi pomysłami, uwagami oraz sugestiami. Serdecznie zapraszamy na spotkania i do naszego biura. To co zaplanujemy dziś, wpłynie na rozwój naszego obszaru  w ciągu kolejnych lat.

 

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI - DO POBRANIA

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie