• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

AKADEMIA LIDEREK ZDW

Celem naszego projektu zatytułowanego "Akademia Liderek Zakola Dolnej Wisły" jest aktywizacja kobiet wiejskich do podejmowania nowych wyzwań oraz wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności przyczyniające się do czynnego udziału w życiu społecznym i publicznym. Mają one stanowić osnowę kapitału społecznego na swoim terenie i przygotowane do działania, służyć pomocą kolejnym ludziom chcącym aktywnie działać społecznie. Projekt ma stanowić odpowiedź na problem defaworyzowania kobiet wiejskich w ze względu na m.in. sytuację materialną, niskie wykształcenie i bariery psychologiczne. Projekt podzielony został na 3 następujące po sobie panele tematyczne. Kolejność paneli została ustalona w porządku logicznym:


1. „WYZWALAMY SIĘ – W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH” – w ramach panelu zorganizowane zostaną 2 warsztaty z zakresu zdrowia emocjonalnego i fizycznego oraz treningi Nordic Walking – uczestniczki mają otworzyć się na zmiany, nabrać sił do działania przełamać stereotypy.


2. „ORGANIZUJEMY SIĘ – CYKL SZKOLEŃ I WARSZTATÓW SPOŁECZNO-OBYWATELSKICH”
w ramach panelu zorganizowane zostaną 4 szkolenia warsztatowe z zakresu społeczeństwa obywatelskiego, udziału kobiet w życiu publicznym, pozyskiwania środków na działalność oraz wystąpień publicznych i autoprezentacji – chcemy podnieść kompetencje oraz świadomość obywatelską kobiet wiejskich w celu pobudzenia ich aktywności i partycypowania w życiu publicznym.


3. „REALIZUJEMY MARZENIA – MY DLA INNYCH, INNI DLA NAS” – w ramach panelu uczestniczki projektu zorganizują 4 inicjatywy dla społeczności lokalnych w ramach konkursu na najlepszą inicjatywę, wykorzystując tym samym zdobytą na szkoleniach wiedzę. W ramach części „inni dla nas” – panie biorące udział w projekcie pojadą na spektakl do opery.
Warsztaty i szkolenia w ramach projektu poprowadzą specjaliści z wybranych dziedzin.

W projekcie weźmie udział 40 kobiet zamieszkujących obszar 4 gmin: Dąbrowa Chełmińska, Kijewo Królewskie, Unisław i Zławieś Wielka (województwo kujawsko-pomorskie), 10 osób z każdej gminy.


Grupę docelową stanowić będą panie, które wykazały pewną aktywnością w swoich środowiskach lokalnych, w tym członkinie KGW, gdyż rozwój ich potencjału stanowił będzie szansę dla pozostałych mieszkańców wsi.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie