Baner Smart 2

Ania

Ania

wtorek, 13 kwiecień 2021 13:33

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” zawiadamia o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się w dnia 20 kwietnia godz. 14.00  w świetlicy wiejskiej w Kijewie Królewskim (przy OSP).

Porządek posiedzenia:

 1. Podpisanie listy obecności z podziałem na sektory (członkowie Rady Stowarzyszenia).
 2. Otwarcie Posiedzenia Rady.
 3. Sprawdzenie quorum i stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Przedstawienie wyników rozpatrzenia protestu złożonego przez Fundację Twierdza Chełmno w ramach naboru 3/2020 przez Zarząd Województwa Kujawsko-pomorskiego.
 6. Ponowne rozpatrzenie protestu na wniosek Zarządu Województwa dla operacji zarejestrowanej pod nr 2020/IN/2 o tytule: Poprawa funkcjonalności terenu oraz pomieszczeń schronów fortecznych Fortu II Twierdzy Chełmno na potrzeby związane z rozwojem Ośrodka Edukacji Fundacji Twierdza Chełmno.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu dla operacji zarejestrowanej pod nr 2020/IN/2 o tytule: Poprawa funkcjonalności terenu oraz pomieszczeń schronów fortecznych Fortu II Twierdzy Chełmno na potrzeby związane z rozwojem Ośrodka Edukacji Fundacji Twierdza Chełmno.
 8. Podjęcie uchwał zmieniających dotyczących naboru nr 5/2020 na wezwanie SW.
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Zakończenie posiedzenia.

 

piątek, 02 kwiecień 2021 15:55

Życzymy wesołych Świąt Wielkanocnych!!!

czwartek, 11 marzec 2021 12:15

Jesteśmy Ośrodkiem Działaj Lokalnie !

Dziś już oficjalnie możemy się podzielić z Państwem wspaniałą nowiną !!!
Jako jedna z trzech organizacji pozarządowych z obszaru całego kraju, w wyniku dwuetapowego konkursu, zostaliśmy wybrani przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce do stworzenia na obszarze Zakola - Ośrodka Działaj Lokalnie.
To dla nas ogromne wyróżnienie, zaszczyt i wyzwanie, gdyż dołączając do ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Działaj Lokalnie będziemy mogli czerpać wiedzę i inspiracje do działania od najlepszych organizacji działających m.in. w obszarze animacji i aktywizacji społeczności lokalnej. Cieszymy się, że jako trzecia organizacja na terenie naszego województwa będziemy wdrażać ten Program.
Realizując Program Działaj Lokalnie już w tym roku przystąpimy do organizacji konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych na realizację inicjatyw na rzecz mieszkańców naszego obszaru.
Dziękujemy serdecznie
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
za kredyt zaufania jakim zostaliśmy obdarzeni. Panu Pawłowi Zań – koordynatorowi Programu Działaj Lokalnie za wsparcie i profesjonalną koordynację na każdym etapie naboru.
Dziękujemy serdecznie
Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie
oraz
Stowarzyszenie "Inkubator Przedsiębiorczości"
w Świeciu za wsparcie merytoryczne oraz wspaniałe rekomendacje.
Obecnie wspólnie z innymi ODL się szkolimy ? Trzymajcie za nas kciuki !!!
Więcej na temat Programu Działaj Lokalnie znajdziecie Państwo na stronie: http://dzialajlokalnie.pl/
Spotkanie informacyjne dla pracowników instytucji kultury i bibliotek ?
W ramach programu realizowany będzie konkurs na mikro dotacje oraz warsztaty z edukacji kulturowej. Poznają Państwo między innymi założenia i zasady programu oraz wskazówki jak napisać projekt.
 
Operatorem projektu jest Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy.
Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
Szanowni Państwo, z przyjemnością przedstawiamy wyniki konkursu fotograficznego, w ramach którego wpłynęła bardzo duża liczba zdjęć, ukazująca piękno przyrody i krajobrazy Zakola Dolnej Wisły. W dniu Jury konkursu w składzie :
Przewodniczący- Anna Pawlak (artysta „Owoce mojej wyobraźni”, Kierownik Biura)
Piotr Cichy (Informatyk, pasjonat fotografii)
Patrycja Łada (Pracownik biurowy ds. aktywizacji- opiekun konkursu)
Oceniło prace konkursowe w dwóch kategoriach wiekowych. Wybór nie był łatwy, ponieważ zgłoszone zdjęcia były wyjątkowo piękne. Jury oceniało prace według kryteriów :
1-Oryginalność ujęcia
2-Atrakcyjność kompozycji kadru
3-Walory artystyczne
4-Nawiązanie do tematyki konkursu
5-Techniczna jakość zdjęcia
Zwycięzcami zostali :
1 kategoria wiekowa:
I miejsce – Tymoteusz Brykalski
II miejsce- Aleksander Strzałowski
III miejsce- Dominika Kromp
2 kategoria wiekowa:
I miejsce- Aleksandra Breyer
II miejsce- Aleksandra Zakrzewska
III miejsce- Maria Zakrzewska
Nagroda Internautów : Aleksandra Breyer
Cel konkursu, którym było zainteresowanie mieszkańców dziedzictwem kulturalno-przyrodniczym obszaru Zakola Dolnej Wisły, pobudzenie poczucia tożsamości z miejscem zamieszkania - został jak najbardziej spełniony!
Jest nam bardzo miło, że organizowany przez nas konkurs cieszył tak dużym zaangażowaniem z Państwa strony.
Gratulujemy wszystkim Laureatom Konkursu i serdecznie zapraszamy po odbiór nagród. W celu odbioru nagród prosimy o kontakt z opiekunem Konkursu- Patrycja Łada (56 676 44 36).
W ramach promocji efektów wdrażania naszej Lokalnej Strategii Rozwoju przedstawiamy Państwu firmę
Pomocna Dłoń Karolina Lewandowska
z siedzibą w gminie Kijewo Królewskie, która w powstała w ramach dofinansowania na podejmowanie działalności gospodarczej - konkurs nr 1/2019.
Nasza beneficjentka p. Karolina Lewandowska otrzymała premię w kwocie 50.000 zł na zakup sprzętu niezbędnego do uruchomienia działalności gospodarczej.
W ramach operacji powstało 1 miejsce pracy.
Firma posiada fanpage na Facebook`u:
https://www.facebook.com/opiekunseniorrodzic
Krótki opis działalności :
Pomocna dłoń ma za zadanie pośredniczyć w usługach opieki nad osobami starszymi, chorymi i dziećmi.
W serwisie internetowym każda osoba może w łatwy i szybki sposób znaleźć odpowiedniego opiekuna.
Portal oprócz katalogu opiekunów zawiera bloga na którym można uzyskać porady oraz przeczytać specjalistyczne treści.
Serwis oprócz katalogu opiekunów posiada bazę specjalistów z danej branży (lekarze, logopedzi, fizjoterapeuci itp. ), wykaz placówek oraz instytucji, które polecane są przez innych użytkowników portalu.

Szanowni Państwo,  

serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym, którego celem będzie analiza dotychczasowego wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i jej efektów, a także działań powadzonych przez Lokalna Grupę Działania „Zakole Dolnej Wisły”.

Obowiązek corocznego przeprowadzenia warsztatu refleksyjnego wynika z zapisów umowy ramowej oraz Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie monitoringu
i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Do udziału w warsztacie zapraszamy przedstawicieli naszych gmin partnerskich i członków naszej LGD, Komisji Rewizyjnej, Rady, naszych Wnioskodawców, Mieszkańców obszaru, organizacje pozarządowe i inne podmioty z naszego terenu, przedstawicieli Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i lokalnych grup działania.

Przedmiotem spotkania będzie dyskusja wokół następujących tematów:

 1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
 2. W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
 3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
 4. W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
 5. Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
 6. Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
 7. Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
 8. Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

Termin: 22.02.2021 r., początek o godz. 9.00

Miejsce: spotkanie zostanie przeprowadzone online

Prowadzący: Anna Pawlak

Zgłoszenia do udziału w warsztacie należy dokonać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  do dnia 19.02.2021 r. (włącznie). W odpowiedzi uzyskają Państwo link do spotkania oraz materiały podsumowujące wdrażanie LSR.

 

Informacja o wynikach oceny i wyboru operacji w trybie nadzwyczajnym dokonanego przez Radę Lokalnej Grupy Działania "Zakole Dolnej Wisły" w terminie 06.02.-10.02.2021 r.

dot. konkursu nr 5/2020

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkursu nr 5/2020 na działanie w zakresie „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.” Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o wyborze operacji do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Zakola Dolnej Wisły ze środków PROW 2014-2020.

LINK - WYNIKI WYBORU OPERACJI WRAZ Z PROTOKOŁEM ORAZ WZOREM PROTESTU

Tik-Tak!
Nagrody czekają, a czasu na zgłoszenia coraz mniej !
Zima sprzyja robieniu ciekawych zdjęć ?
Czekamy na wasze zimowe widoki, uwiecznione na zdjęciach do 15.02.2021 do godziny 15.00 ?
 

Lokalna Grupa Działania od początku istnienia zajmuje się promocja lokalnych wyrobów. Dzisiaj przedstawiamy Państwo stronę internetową odgospodarzacom założoną przez jednego z mieszkańców naszego obszaru. Strona zajmuje się tworzeniem miejsca kontaktu między gospodarzami i gospodyniami a odbiorcami ich produktów. Bez pośredników, bez dodatkowych kosztów i niezależnie od czynników takich jak pandemia itp. Struktura polskich gospodarstw rolnych daje możliwość kupowania żywności bardzo dobrej jakości, bez konieczności odwiedzania sklepów BIO.

Jeśli jesteś gospodarzem, dzięki stronie zyskujesz:
- możliwość zwiększenia sprzedaży, a co za tym idzie i zysków
- większy zasięg informacji o Twoim produkcie
- możliwość bycia konkurencją dla sklepów sieciowych
- możliwość zaprezentowania swojego gospodarstwa

Jeśli jesteś konsumentem
- możesz kupować świeże produkty wysokiej jakości bezpośrednio od gospodarza
- możesz wspierać lokalnych rolników i producentów
- płacisz mniej dzięki temu, że rezygnujesz z pośredników
- gospodarze mają często swoje przetwory, produkty regionalne czy rękodzieło, których nie kupisz w konwencjonalnym sklepie.

Strona posiada również stronę na portalu Facebook : odgospodarzacom

Gorąco zachęcamy do odwiedzania strony oraz to dzielenia się informacją o niej.

 

Strona 1 z 33

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie