• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

NABÓR DROGI 2022

W wyniku przeprowadzonego przez Lokalną Grupę Działania „Zakole Dolnej Wisły” naboru nr 2/2022 w ramach działania 19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA  2014-2020, zakres – Wzmocnienie rozwoju infrastruktury komunikacyjnej poprawiającej spójność terytorialną, w terminie 16.05.2022-30.05.2022 do Biura LGD wpłynęły 4 wnioski o przyznanie pomocy.

Wnioski zostały poddane ocenie Rady LGD w dniu 4 lipca 2022 r.

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie