• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
28/02/2020 - 07:34

OCENA I WYBÓR PODEJMOWANIE 2020

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Kijewo Królewskie 26.06.2020 r.

Informacja o wynikach oceny i wyboru operacji w trybie nadzwyczajnym dokonanego przez Radę Lokalnej Grupy Działania "Zakole Dolnej Wisły" w terminie 16.06.-23.06.2020 r.

dot. konkursu nr 2/2020

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkursu nr 2/2020 na działanie w zakresie „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.” Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o wyborze operacji do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Zakola Dolnej Wisły ze środków PROW 2014-2020.

LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR

LISTA OPERACJI WYBRANYCH

KOREKTA LISTY OPERACJI WYBRANYCH

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD

PROTOKÓŁ Z AUTOKONTROLI - ROZPATRZENIE PROTESTU

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA KOREKT UCHWAŁ

 

Dokumentacja konkursowa wraz z wnioskami przekazana zostanie do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

POUCZENIE: Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:

 • negatywnej oceny zgodności z LSR albo
 • nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów określonej w lokalnych kryteriach wyboru albo
 • wyniku wyboru, gdzie operacja zastała wybrana, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym
  w ogłoszeniu o naborze (okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu).
 • ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.

WZÓR PROTESTU

Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od LGD o wynikach wyboru i oceny operacji.

Złożenie protestu w biurze LGD, winno nastąpić zgodnie ze wskazaniami zawartymi w piśmie informującym o wyniku wyboru i możliwości wniesienia protestu

Czytany 2814 razy Ostatnio zmieniany 02/10/2020 - 10:41
Więcej w tej kategorii: « NABÓR PODEJMOWANIE 2020

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie