Aktualności

środa, 04 listopad 2015 10:23

Co slychać u naszych LIDEREK ???

Realizacja projektu "Akademia Liderek Zakola Dolnej WIsły" finansowanego w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich trwa. 40 pań reprezentujących gminy Zakola  uczestniczy w szeregu warsztatów i szkoleń, które mają podnieść ich kompetencje i wiedzę  w zakresie animacji społecznej, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz działania na rzecz swoich miejscowości i gmin. W programie nie zabrakło również warsztatów z zakresu zdrowego stylu życia i rozowju osobistego, "albowiem w zdrowym ciele, zdrowy duch" do działania :-)

Więcej informacji i galerrie ze spotkań znajdziecie Państwo TU

 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie partycypacyjne -  wywiad pogłębiony z elementami "burzy mózgów"w ramach prac nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2016-2023. Spotkanie odbędzie się 26.10.2015 r. o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Kijewo Królewskie.

czwartek, 22 październik 2015 09:14

Nie będzie już grzybów z Grzybna

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy Państwa, że dziś w nocy zmarł nasz Zakolowy kolega, rzeźbiarz w kamieniu, Pan Wiesiu Kurzeja. Człowiek niesamowitej energii i pasji, społecznik. Spod jego dłuta wychodziły małe grzybki, którymi nas obdarowywał i ogromne kilkutonowe grzyby posadowione na granicy Grzybna. Ożywiał kamienne kaczki i pająki, rzeźbił kamienne stajenki bożonarodzeniowe. Kiedyś przyjechał do naszego biura z kamienną „różą pustyni”, którą sprowadził z Iranu. Spytał nas czy mam jakiś pomysł co można z tą różą zrobić.

Wszystkim tym, którzy mają grzybka w domu…

poniedziałek, 21 wrzesień 2015 11:11

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” ma zaszczyt zaprosić Państwa na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia 23.09.2015 r. o godzinie 16.30 w budynku  GOPS w Złejwsi Wielkiej (świetlica integracyjna), ul. Słoneczna 28, 87-134 Zławieś Wielka

Prezes

Lokalnej Grupy Działania

“ Zakole Dolnej Wisły”

 

(-) Krzysztof Nowacki

Spotkanie z mieszkańcami Gminy Zławieś Wielka reprezentującymi sektor społeczny, publiczny i gospodarczy odbyło się w sali Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Uczestnicy konsultacji aktywnie włączli się do dyskusji na temat przyszłych działań realizowanych w ramach Loklanej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 zgłaszając propozycje zakresów tematycznych, jakie należałby ująć w tym dokumencie.

WIĘCEJ

piątek, 28 sierpień 2015 21:12

MOBILNE PUNKTY KONSULTACYJNE

Szanowni Państwo informujemy, iż podczas dożynek gminnych w gmianch: Kijewo Królewskie, Unisław i Zławieś Wielka w dniu 29 sierpnia 2015 r. będa funkcjonowały mobilne punkty konsultacyjne oznaczone tabliczkami, gdzie będzie można podzielić się swoimi opiniami na temat przyszłej LSR, jak również wypełnić kwestionarusz konsultacyjny.

ZAPRASZAMY!!!

Podczas spotkania, jakie odbyło się w sali narad Urzędu Gminy  uczestnicy pracowali nad analizą słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń dotyczących obszaru Gminy Kijewo Królewskie. Analizie poddane zostały również grupy defaworyzowane oraz kryteria wyboru operacji w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Więcej

W Unisławiu mieszkańcy zainteresowani rozwojem swojej gminy z udziałem środków unijnych w ramach RLKS-u przybyli na spotkanie, które odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury.

Więcej

17 sierpnia 2015 r. salę narad Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska wypełnili mieszkańcy zainteresowani udziałem w pracach nad nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2016-2023.

Pod okiem moderatorów dyskutowano nad takimi zagadnieniami jak: analiza SWOT, kryteria wyboru operacji, grupy defaworyzowane.

Reprezentanci poszczególnych sektorów pracowali w grupach nad określeniem najważniejszych zagadnień, które należy ująć w przyszłej LSR.

WIĘCEJ

12 sierpnia na sali Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Boluminie otworzyliśmy kolejny etap procesu włączenia mieszkańców w budowę nowej lokalnej strategii rozwoju.

WIĘCEJ

Strona korzysta z plików cookie