Loading
http://www.zakolewisly.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slajd jarmark 2015gk-is-212.jpglink
http://www.zakolewisly.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/konsultacjebanergk-is-212.jpglink
http://www.zakolewisly.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/baner questgk-is-212.JPGlink
http://www.zakolewisly.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/ffgk-is-212.jpglink
http://www.zakolewisly.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slajd szlak1gk-is-212.JPGlink
http://www.zakolewisly.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slajd_powidlagk-is-212.jpglink

MOBILNE PUNKTY KONSULTACYJNE

Szanowni Państwo informujemy, iż podczas dożynek gminnych w gmianch: Kijewo Królewskie, Unisław i Zławieś Wielka w dniu 29 sierpnia 2015 r. będa funkcjonowały mobilne punkty konsultacyjne oznaczone tabliczkami, gdzie będzie można podzielić się swoimi opiniami na temat przyszłej LSR, jak również wypełnić kwestionarusz konsultacyjny.

ZAPRASZAMY!!!

Czytaj więcej...

17 sierpnia 2015 spotkanie z mieszkańcami Gminy Dąbrowa Chełmińska

17 sierpnia 2015 spotkanie z mieszkańcami Gminy Dąbrowa Chełmińska

17 sierpnia 2015 r. salę narad Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska wypełnili mieszkańcy zainteresowani udziałem w pracach nad nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2016-2023.

Pod okiem moderatorów dyskutowano nad takimi zagadnieniami jak: analiza SWOT, kryteria wyboru operacji, grupy defaworyzowane.

Reprezentanci poszczególnych sektorów pracowali w grupach nad określeniem najważniejszych zagadnień, które należy ująć w przyszłej LSR.

WIĘCEJ

Czytaj więcej...

Harmonogram spotkań z mieszkańcami w ramach prac nad nową LSR

Harmonogram spotkań z mieszkańcami w ramach prac nad nową LSR

CHCESZ  MIEĆ  WPŁYW  NA PODZIAŁ  ŚRODKÓW z UE w TWOJEJ  GMINIE?

                                                           czy

                           WOLISZ ABY  DECYDOWALI  INNI ????

 

Szanowni Państwo,

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych udziałem w kształtowaniu swojego otoczenia w najbliższych latach do udziału w spotkaniach organizowanych w gminach,
podczas których przeprowadzane będą wywiady dotyczące m.in. potrzeb mieszkańców, jak i ich pomysłów na rozwiązanie problemów na wsi.

Spotkania przeprowadzane będą w celu uzyskania informacji o aktualnej sytuacji społecznej i gospodarczej obszaru. Poświęcone będą analizie
słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń, grup defaworyzowanych,  celów i wskaźników LSR, określających  kierunki wsparcia i założenia rozwoju
naszego terenu jakie należy  uwzględnić w tworzonej Strategii.

Państwa czynny udział w przygotowaniu strategii dziś, pozwoli realizować zamierzone projekty
z dofinansowaniem wramach środków unijnych - jutro.

 

Czytaj więcej...

Włączamy społeczność Zakola do procesu budowy nowej lokalnej strategii rozowju - informacja o spotkaniach

 

 

Miej wpływ na swoje otoczenie w perspektywie finansowania unijnego 2014-2020 !!!

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” kontynuuje proces budowy lokalnej strategii rozwoju, która będzie obejmowała m.in. cele oraz zakresy wsparcia obszarów wiejskich ze środków unijnych w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w perspektywie 2014-2020. W związku z tym zaplanowaliśmy szereg działań mających na celu włączenia mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji społecznych i sektora publicznego do tego procesu, gdyż strategia ma mieć charakter partycypacyjny. Zachęcamy zatem wszystkich zainteresowanych udziałem w kształtowaniu swojego otoczenia w najbliższych latach do udziału w spotkaniach, podczas których przeprowadzane będą wywiady dotyczące m.in. potrzeb mieszkańców, jak i ich pomysłów na rozwiązanie problemów na wsi.

Pierwsze spotkanie ogólne – dla mieszkańców gmin Kijewo Królewskie, Unisław, Dąbrowa Chełmińska i Zławieś  Wielka odbędzie się  12 sierpnia w miejscowości Bolumin na sali wiejskiej.(G. Dąbrowa Chełm.) w godz. 12.00 - 14.00

Czytaj więcej...