Loading
http://www.zakolewisly.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slajd jarmark 2015gk-is-212.jpglink
http://www.zakolewisly.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/konsultacjebanergk-is-212.jpglink
http://www.zakolewisly.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/baner questgk-is-212.JPGlink
http://www.zakolewisly.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/ffgk-is-212.jpglink
http://www.zakolewisly.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slajd szlak1gk-is-212.JPGlink
http://www.zakolewisly.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slajd_powidlagk-is-212.jpglink

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” ma zaszczyt zaprosić Państwa na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia 23.09.2015 r. o godzinie 16.30 w budynku  GOPS w Złejwsi Wielkiej (świetlica integracyjna), ul. Słoneczna 28, 87-134 Zławieś Wielka

Prezes

Lokalnej Grupy Działania

“ Zakole Dolnej Wisły”

 

(-) Krzysztof Nowacki

Czytaj więcej...

26.08.2015 - spotkanie z mieszkańcami Gminy Zławieś Wielka

26.08.2015 - spotkanie z mieszkańcami Gminy Zławieś Wielka

Spotkanie z mieszkańcami Gminy Zławieś Wielka reprezentującymi sektor społeczny, publiczny i gospodarczy odbyło się w sali Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Uczestnicy konsultacji aktywnie włączli się do dyskusji na temat przyszłych działań realizowanych w ramach Loklanej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 zgłaszając propozycje zakresów tematycznych, jakie należałby ująć w tym dokumencie.

WIĘCEJ

Czytaj więcej...

MOBILNE PUNKTY KONSULTACYJNE

Szanowni Państwo informujemy, iż podczas dożynek gminnych w gmianch: Kijewo Królewskie, Unisław i Zławieś Wielka w dniu 29 sierpnia 2015 r. będa funkcjonowały mobilne punkty konsultacyjne oznaczone tabliczkami, gdzie będzie można podzielić się swoimi opiniami na temat przyszłej LSR, jak również wypełnić kwestionarusz konsultacyjny.

ZAPRASZAMY!!!

Czytaj więcej...

17 sierpnia 2015 spotkanie z mieszkańcami Gminy Dąbrowa Chełmińska

17 sierpnia 2015 spotkanie z mieszkańcami Gminy Dąbrowa Chełmińska

17 sierpnia 2015 r. salę narad Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska wypełnili mieszkańcy zainteresowani udziałem w pracach nad nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2016-2023.

Pod okiem moderatorów dyskutowano nad takimi zagadnieniami jak: analiza SWOT, kryteria wyboru operacji, grupy defaworyzowane.

Reprezentanci poszczególnych sektorów pracowali w grupach nad określeniem najważniejszych zagadnień, które należy ująć w przyszłej LSR.

WIĘCEJ

Czytaj więcej...

Harmonogram spotkań z mieszkańcami w ramach prac nad nową LSR

Harmonogram spotkań z mieszkańcami w ramach prac nad nową LSR

CHCESZ  MIEĆ  WPŁYW  NA PODZIAŁ  ŚRODKÓW z UE w TWOJEJ  GMINIE?

                                                           czy

                           WOLISZ ABY  DECYDOWALI  INNI ????

 

Szanowni Państwo,

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych udziałem w kształtowaniu swojego otoczenia w najbliższych latach do udziału w spotkaniach organizowanych w gminach,
podczas których przeprowadzane będą wywiady dotyczące m.in. potrzeb mieszkańców, jak i ich pomysłów na rozwiązanie problemów na wsi.

Spotkania przeprowadzane będą w celu uzyskania informacji o aktualnej sytuacji społecznej i gospodarczej obszaru. Poświęcone będą analizie
słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń, grup defaworyzowanych,  celów i wskaźników LSR, określających  kierunki wsparcia i założenia rozwoju
naszego terenu jakie należy  uwzględnić w tworzonej Strategii.

Państwa czynny udział w przygotowaniu strategii dziś, pozwoli realizować zamierzone projekty
z dofinansowaniem wramach środków unijnych - jutro.

 

Czytaj więcej...