Aktualności

piątek, 02 marzec 2018 13:08

Walne Zebranie Członków

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” ma zaszczyt zaprosić członków Lokalnej Grupy Działania Zakole Dolnej  na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia  6 marca 2018  r. o godz. 17.00 w Domu Wiejskim w Gołotach .

Nasza Gmina Unisław może wygrać Naukową Stację Zabaw wartą 100 tys. zł. Wystarczy codziennie oddawać głosy!!!! Gorąco prosimy wszystkich o wsparcie. Głosujemy wytrwale do końca lutego. Jeden mail to jeden głos dziennie. Gmina jest w ścisłej czołówce, ale potrzebna jest jeszcze większa mobilizacja.

Jak głosować?

  1. Wchodzimy na stronę www.powietrzebezsmieci.pl
  2. Klikamy Zagłosuj na swoją gminę
  3. Wpisujemy Gmina Unisław, a potem swojego maila
  4. Na naszej poczcie pojawi się link aktywacyjny, klikamy go i odpowiadamy na łatwe pytanie, pomoże w tym prezentacja na stronie projektu.
  5.  I gotowe! Tak oddajemy głosy na naszą Zakolową gminę.

O naukową stację zabaw wartą 100 tysięcy złotych Gmina Unisław walczy w konkursie fundacji PGNiG. Będzie to miejsce aktywności w plenerze, rodzaj parku eksperymentów i doświadczeń, gdzie całe rodziny będą mogły poznać prawa nauki i bawić się nimi. Brzmi kusząco? To do dzieła! Już teraz warto mobilizować, rodzinę, przyjaciół i znajomych, także spoza gminy Unisław. Liczy się każdy głos. 

Kto wygra? To zależy od aktywności mieszkańców, bo to oni decydują oddając swoje głosy.

Głosujemy codziennie od 24 stycznia do 28 lutego. Aby oddać głos wystarczy wejść na stronę internetową www.powietrzebezsmieci.pl/gminy wybrać (wśród różnych lokalizacji) Unisław i udzielić odpowiedzi na proste pytanie dotyczące smogu. Wiedza do odpowiedzi znajdzie się na stronie projektu. Akcja fundacji PGNiG ma bowiem wymiar edukacyjny. Co ważne głosy przeliczane są do ilości mieszkańców danej gminy.  A zatem Zakole do dzieła!!!!!!!!!

Informacja o wynikach wyboru operacji dokonanego przez Radę
podczas posiedzenia w dniu 16 stycznia 2018 r
.

dot. konkursu nr 3/2017

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkursu nr 3/2017 na działanie w zakresie: "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 - Wzmocnienie rozwoju infrastruktury komunikacyjnej poprawiającej spójność terytorialną." Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o wyborze 3 operacji do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Zakola Dolnej Wisły ze środków PROW 2014-2020.

LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR, WYBRANYCH DO REALIZACJI WRAZ Z PROTOKOŁEM  - TU

Kijewo Królewskie, 23.01.2018 r.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” zawiadamia o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 16.01.2018 r. w siedzibie LGD  ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie o godz. 16.00 celem oceny i wyboru operacji w ramach działania:

19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE LSR: 2.1.2 Wzmocnienie rozwoju infrastruktury komunikacyjnej poprawiającej spójność terytorialną realizowanych w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  „Zakola Dolnej Wisły” na lata 2016-2023  zgodnie z procedurą oceny i kryteriami lokalnymi.

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość zapoznania się z materiałami i dokumentami dotyczącymi porządku posiedzenia tylko w biurze LGD „Zakole” przed posiedzeniem Rady.

Uprzejmie informujemy, iż Biuro LGD "Zakole Dolnej Wisły" w dniu 22 grudnia 2017r. będzie czynne do godz. 13:00.

Za utrudnienia przepraszamy oraz życzymy Wesołych i Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia!

Szanowni Państwo

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” przygotowuje się do realizacji następujących wskaźników Przedsięwzięcia 2.2.1 Ochrona, rozwój i promocja produktów, dziedzictwa lokalnego  oraz obszaru Zakola Dolnej Wisły, zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju „Zakola Dolnej Wisły” na lata 2016-2023:
        1. Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury – 1 szt.
        2. Liczba operacji dotycząca ochrony, rozwoju, promocji produktów lokalnych – 3 szt.
        3. Liczba operacji dotycząca ochrony, rozwoju, promocji dziedzictwa lokalnego – 2 szt.

Sposób realizacji wskaźników określono w LSR fakultatywnie: albo poprzez tzw. projekty grantowe albo poprzez operacje własne. „Ścieżka realizacyjna” projektów wygląda następująco:
Projekty grantowe – LGD ogłasza nabór na realizację projektu grantowego (określonych wskaźników), przyjmuje wnioski, ocenia. Z tych projektów formułuje tzw. projekt grantowy i składa do Instytucji Zarządzającej.
Operacje własne – LGD ogłasza chęć realizacji określonych wskaźników poprzez operacje własne. Jeżeli przez 30 dni żaden podmiot nie zgłosi chęci realizacji wskaźników, LGD przystępuje do realizacji samodzielnie. Jeżeli zgłosi się podmiot chcący realizować poszczególne wskaźniki ma on pierwszeństwo w ubieganiu się o środki.

Jak pokazują doświadczenie innych LGD wdrażających projekty grantowe, jest to proces długotrwały i zagraża możliwością niezrealizowania wskaźników do końca 2018 r. co grozi w konsekwencji częściową stratą tych środków.

Realizacja tych wskaźników poprzez „projekty własne” skraca czas i daje szanse na terminowe wykonanie zobowiązań bez straty środków.

Jednocześnie, aby uspójnić zapisy LSR i poprawić błędy powstałe podczas pisanie LSR wnioskujemy zmianę następujących wskaźników:

  1. Jest - „liczba grantów realizowanych przez osoby z grup defaworyzowanych”

          Ma być - „liczba operacji realizowanych przy udziale osób z grup defaworyzowanych”.

  1. Jest - „wzrost aktywności społecznej osób z grup defaworyzowanych realizujących granty”

           Ma być - „liczba osób z grup defaworyzowanych przy udziale których realizowane były   granty/operacje własne, u których wzrosła aktywności społeczna”

 

Analogicznie do wprowadzonych korekt w Planie Działania zostaną wprowadzone zmiany w 

  • Formularzu 2: Cele i wskaźniki – tabela do obligatoryjnego wykorzystania w rozdziale V LSR – cel 2 oraz
  • Matrycy logiczna powiązań diagnozy obszaru ludności, analizy SWOT oraz celów i przedsięwzięć.

 Do dnia 29 grudnia 2017 r. istnieje możliwość skonsultowania proponowanych zmian oraz wniesienia uwag,  formularz uwag w załączeniu poniżej.

Zebrane uwagi i propozycje zmian  zostaną  przeanalizowane przez Zarząd pod kątem ich zasadności. W ciągu 14 dni następujących po dniu zakończenia konsultacji ich rozstrzygnięcie wraz z decyzją Zarządu zostanie opublikowanie na stronie www.zakolewisly.pl

01 grudnia 2017 r. w Restauracji "Ostromecka" w Ostromecku odbyło się szkolenie w zakresie wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego połączone ze świątecznymi warsztatami florystycznymi.

GALERIA

Szkolenie zorganizowane w ramach Planu Komunikacji LGD Zakole Dolnej Wisły.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

30 listopada 2017 r. w Biurze LGD "Zakole Dolnej Wisły" w Kijewie Królewskim odbyło się szkolenie w zakresie wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego połączone ze świątecznymi warsztatami florystycznymi.

GALERIA

Szkolenie zorganizowane w ramach Planu Komunikacji LGD Zakole Dolnej Wisły.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

29 listopada 2017 r. w Domu Wiejskim w Gołotach odbyło się szkolenie w zakresie wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego połączone ze świątecznymi warsztatami florystycznymi.

GALERIA

Szkolenie zorganizowane w ramach Planu Komunikacji LGD Zakole Dolnej Wisły.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

28 listopada 2017 r. w Świetlicy w Toporzysku odbyło się szkolenie w zakresie wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego połączone ze świątecznymi warsztatami florystycznymi.

GALERIA

Szkolenie zorganizowane w ramach Planu Komunikacji LGD Zakole Dolnej Wisły.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Strona 1 z 47

Strona korzysta z plików cookie